Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-24d0e9ee-1b75-4053-a297-21ef3ccb3a39

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ wybranych parametrów geometrycznych i inercyjnych ogniwa napędowego mechanizmu stołu strugarki poprzecznej na jego kinematykę i dynamikę

Autorzy Markiewicz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact of the chosen geometric and inertial parameters of the driving cell of the shaping machine table mechanism on its kinematics and dynamics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto problematykę realizacji ruchu programowego przez mechanizm trzeciej klasy napędu stołu strugarki poprzecznej. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ położenia osi obrotu, długości, masy oraz masowego momentu bezwładności ogniwa czynnego na kinematykę i dynamikę członów mechanizmu przy narzuconym ruchu programowym stołu strugarki. Porównania efektów zmian wybranych parametrów dokonano na podstawie przebiegów czasowych kinematyki ogniw, mocy i pracy sił napędowych oraz reakcji w węzłach. Wyniki przeprowadzonych symulacji numerycznych dynamiki mechanizmu stołu wskazują na wpływ rozważanych parametrów członu napędzającego na pracę sił napędowych.
EN This paper presents the issue of the scheduled movement done by third-class drive mechanism of the shaping machine table. Particular attention is paid to the impact of the location of rotation axis, length, mass and the mass moment of inertia of the active cell on the kinematics and dynamics of the mechanism bar during the gives scheduled movement of the table. The results of the changes of chosen parameters have been compared using the time courses of the kinematics of the cells, power and running of the driving force and the node reaction. The results of the numerical simulations of the shaping machine table dynamics indicate the impact of the parameters of the driving bar on the work of driving force.
Słowa kluczowe
PL układy kinematyczne   symulacja numeryczna   ogniwo czynne  
EN kinematics systems   numerical simulations   active cell  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1126--1130, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Markiewicz, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny, 26-600 Radom, ul. Krasickiego 54
Bibliografia
1. Blajer W., Komputerowo zorientowane metody modelowania i symulacji mechanizmów, TMiM, Bielsko-Biała 2008, 13-28.
2. Blajer W., Markiewicz A., The minimalform modeling of mechanisms with friction, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 1998, vol. 36, 163-187.
3. Blajer W., Markiewicz A., Symboliczno-numeryczne modelowanie dynamiki mechanizmów płaskich, TMiM, Białystok 1996, 166-173.
4. Haug E.J., Computer aided kinematics and dynamics of mechanical systems, Allyn and Bacon, Needham Heights, MA, 1989.
5. Markiewicz A., Zastosowanie metod dynamiki układów wieloczłonowych w modelowaniu i symulacji mechanizmów z tarciem, rozprawa doktorska, PW Warszawa 2002.
6. Miller S., Układy kinematyczne (podstawy projektowania), WNT, Warszawa 1988.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-24d0e9ee-1b75-4053-a297-21ef3ccb3a39
Identyfikatory