PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sposób wzmocnienia i przygotowania wyrobiska zlokalizowanego w polu wybiegu ściany wraz z technologią prowadzenia ściany

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Method of reinforcement and preparation of the excavation located in the panel length area along with the technology of longwall driving
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaprezentowano przykład skutecznego wzmocnienia wyrobiska zlokalizowanego na wybiegu ściany w kopalni KWK „Marcel” oraz przedstawiono wyniki pomiarów, jakie przeprowadzono na etapie zbliżania się frontu eksploatacji do niego. W analizowanych warunkach geologiczno-górniczych można było wyróżnić trzy fazy oddziaływania przesuwającego się frontu ściany na wyrobisko zlokalizowane na jej wybiegu. Pierwsza faza miała miejsce w momencie pojawienia się symptomów oddziaływania frontu ściany i miało to miejsce, gdy znajdowała się ona w odległości 100÷120 m. Wykonywane pomiary zaczęły wówczas wykazywać zmiany wartości mierzonych parametrów. Druga faza obejmowała okres, gdy ściana znajdowała się w odległości od 100÷120 m do 20÷30 m od analizowanego wyrobiska. W tej fazie nie zachodziły żadne zmiany lub też występowały niewielkie przyrosty analizowanych wartości pomiarowych. Trzecia faza rozpoczynała się w momencie, kiedy ściana zbliżyła się na odległość 15÷20 m i trwała aż do momentu wjazdu sekcji obudowy zmechanizowanej do tego wyrobiska. Charakteryzowała się ona intensywnymi zmianami, które w odniesieniu do mierzonych wielkości sięgały nawet kilkuset procent.
EN
This paper presents an example of effective reinforcement of the roadway located in the panel length as well as the results of measurements which were performed in the stage of approaching the longwall front in KWK „Marcel”. In the analyzed geological and mining conditions, it was possible to define three phases of the impact of the approaching longwall on the roadway located in the panel length. The first phase took place when the longwall was located at the distance of 100÷120 m and the analyzed values for the first time began to display changes. The second phase consisted of a period when the longwall was at the distance of 100÷120 m to 20÷30 m from the analyzed roadway. During this phase, no changes occurred or were very small. The third phase began at the moment when the longwall came within 15÷20 m and lasted until the entry of the powered roof support to the roadway. That phase was characterized by intense changes which, in relation to the measured values, ranged up to several hundred percent.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Strony
18--27
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., fot., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
autor
 • Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. w Katowicach, KWK „Marcel”
autor
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Bibliografia
 • [1] BIENIAWSKI Z.T. 1987 - Strata control in mineral engineering. Rotterdam, Student edition A.A. Balkema.
 • [2] BILIŃSKI A. 1968 - Przejawy ciśnienia górotworu w polach eksploatacji ścianowej w pokładach węgla. Politechnika śląska. Zeszyt Naukowy nr 221. Górnictwo z. 31. Gliwice.
 • [3] BILIŃSKI A. 2005 - Metoda doboru obudowy ścianowych wyrobisk wybierkowych i chodnikowych do warunków pola eksploatacyjnego. CMG KOMAG, Gliwice.
 • [4] BRADY B., BROWN E. 2006 - Rock mechanics for underground mining. The Netherlands, wyd. Springer, 3rd edition 2004, reprinted with corrections 2006.
 • [5] EVERLING G., MEYER A. 1972 - Ein Gebirgsdruck-Rechenmodell als Planungshilfe. Glückauf – Forschungshefte 3.
 • [6] JUNKER M. i inni 2006 - Gebirgsbeherrschung von Flözstrecken. Essen, Verlag Glückauf GmbH.
 • [7] KAMIŃSKI W., RAJWA S., MASNY W. 2011 - Efektywny sposób likwidacji ściany zawałowej – analiza przypadku. „Przegląd Górniczy”, nr 12, s. 11-17.
 • [8] MASNY W. i inni 2014 - Wykonanie oceny sposobu wzmocnienia przecinki technologicznej II zlokalizowanej w polu ściany W-5, pokład 505wg w warunkach KW SA Oddział KWK Marcel. Praca GIG o nr 581 41014-152 (niepublikowana).
 • [9] PENG S. 2006 - Longwall Mining. 2nd Edition. Morgantown, West Virginia University Press.
 • [10] PENG S. 2008 - Coal ground control. 3rd Edition. Morgantown, West Virginia University Press.
 • [11] TUREK M. 2010 - Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 • [12] WALENTEK A. 2012 - Wpływ eksploatacji z zawałem stropu na charakterystykę strefy spękań wokół chodnika przed frontem ściany. Rozprawa doktorska, GIG Katowice.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-24c0e91b-b401-4b5d-a6f7-0a4584557ff6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.