Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-24bdd184-1b3f-4dc4-8b67-a0aa432a754e

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Koleje linowe w systemach transportu miejskiego na przykładzie aglomeracji Medellin

Autorzy Rokita, T.  Oleksy, W.  Wójcik, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Cable railways in urban transport systems on the example of the agglomeration of Medellin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zintegrowany system transportu miejskiego wykorzystujący różne środki transportu, w tym koleje linowe, na przykładzie aglomeracji Medellin (Kolumbia) liczącej około 3,5 miliona mieszkańców. Rozwój miasta Medellin związany jest z budową naziemnej sieci transportu miejskiego Metro de Medellin (MdM). Sieć MdM składa się z dwóch linii naziemnego metra o łącznej długości 32 kilometrów, linii autobusowej i trzech linii kolei linowej Metrocable. W artykule przedstawiono opis struktury MdM ze szczególnym uwzględnieniem Metrocable. System transportu Metrocable został zaprojektowany w celu poprawy warunków przemieszczania ludzi, zamieszkałych na przeludnionych zboczach gór otaczających miasto. Artykuł daje odpowiedź na pytanie, czy kolej linowa może być liczącym się środkiem transportu miejskiego. Dwie podstawowe linie napowietrznych kolei linowych Metrocable, o długości 2 i 2,7 kilometra połączone są bezpośrednio ze stacjami naziemnego metra i obowiązuje w nich jedna opłata za przejazd. Gondole 10-osobowe, poruszające się z prędkością 5 m/s, zapewniają zdolność przewozową każdej z nich 3000 osób na godzinę. Trzecia linia o długości 4,6 kilometra ma charakter turystyczny. Napowietrzne koleje linowe Metrocable z racji pełnionej funkcji transportu miejskiego pracują 20 godzin na dobę i pokrywają 20% rynku transportowego aglomeracji Medellin. Tak duże obciążenie kolei wielokrotnie przekracza obciążenie kolei linowych pracujących w europejskich ośrodkach narciarskich. Dlatego pojawia się poważny problem przyspieszonego zmęczenia elementów kolei i niebezpieczeństwo wystąpienia awarii podczas eksploatacji. Od czasu oddania kolei do eksploatacji obsługa i konserwacja prowadzone są zgodnie z zaleceniami producenta kolei. W badaniach eksploatacyjnych kolei Metrocable oraz konsultacji istotnych problemów związanych z bezpieczeństwem osobowego transportu koleją linową Metrocable brali udział autorzy niniejszego artykułu. Kolej linowa Metrocable Medellin stanowi unikalny na skalę światową pozytywny przykład transportu publicznego o dużym natężeniu ruchu.
EN This article presents an integrated urban transport system using various means of transport, including gondola lifts, on the example of the agglomeration of Medellin (Colombia) numbering approximately 3.5 million residents. The development of Medellin is related to the construction of ground based urban transport network Metro de Medellin (MdM). MdM network consists of two ground subway lines with a total length of 32 kilometers, one bus line and three aerial ropeway lines Metrocable. The article describes the structure of MdM with particular emphasis on Metrocable. Article provides an answer to the question whether an aerial ropeway can be an important mean of transportation. The two main lines of aerial ropeways Metrocable, 2 and 2.7 kilometers long respectively, are directly connected to ground subway stations. 10 person gondolas, moving at a speed of 5 m/s, provide the capacity for each 3 000 persons per hour. The third line is a tourist one. Aerial ropeways Metrocable from their position as public transport are working 20 hours a day, covering 20% of the transport market in agglomeration of Medellin. Due to heavy working loads there is a serious problem of accelerated fatigue of elements and the risk of failure during operation. Operation and maintenance are carried out in accordance with the manufacturer’s recommendations. The authors of this article participated in operational research of Metrocable and in consultation of essential issues related to safety of transport to carry persons by Metrocable. Aerial ropeway Metrocable de Medellin is a unique in the world and positive example of public transport with heavy traffic.
Słowa kluczowe
PL koleje jednolinowe   koleje gondolowe   koleje linowe w miastach  
EN monocable aerial ropeways   gondola lifts   ropeways in cities  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2013
Tom nr 7
Strony 21--25
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor Rokita, T.
  • AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Transportu Linowego, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel.: (12) 617-36-82 , rokitom@agh.edu.pl
autor Oleksy, W.
  • AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Transportu Linowego, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel.: (12) 617-31-42 , oleksyw@agh.edu.pl
autor Wójcik, M.
  • AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Transportu Linowego, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel.: (12) 617-36-83, marianw@agh.edu.pl
Bibliografia
1. Materiały niepublikowane udostępnione przez firmę Metro de Medellin oraz Uniwersytet EAFIT.
2. www.metrodemedellin.gov.co
3. Dokumentacja techniczna kolei linowej z 10-osobowymi kabinami wyprzęganymi firmy POMA.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-24bdd184-1b3f-4dc4-8b67-a0aa432a754e
Identyfikatory