Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-24b98ece-e0d3-4aaa-90e1-9768f0f5ae33

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zaopatrzenie w żywność a zagrożenia epidemiologiczne w żywieniu zbiorowym załóg jednostek pływających

Autorzy Kopczewski, M.  Pączek, B.  Pawelec, L. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Żywienie zbiorowe jak również świadczenie takich usług dla ludzi powinno opierać się na naukowych podstawach, wyznaczających parametry jakościowe i ilościowe, które gwarantować będą pełne pokrycie potrzeb żywieniowych wszystkich grup konsumentów, w tym marynarzy na morzu. Dla zapewnienia wymaganego poziomu i jakości żywienia określonych grup, stosuje się podział, w jakich warunkach prowadzona czy wykonywana jest czynność, która określa potrzebny poziom wartości energetycznych na pokrycie potrzeb organizmu ludzkiego. Dlatego tak istotne jest poznanie podstaw żywienia człowieka, które umożliwi nam prawidłowe przygotowywanie potraw do konsumpcji w warunkach morskich. Ważnej kwestia w warunkach morskiego żywienia jest przestrzeganie zasad i warunków sanitarno – higienicznych obowiązujących w żywieniu. Dlatego istotne jest, by ludzie biorący udział w przechowywaniu, przygotowywaniu, transporcie, obróbce i gotowaniu produktów znali zagrożenia mogące wystąpić w czasie tych czynności. Najczęściej mogącymi występować zagrożeniami w żywienia na morzu i w portach są zagrożenia epidemiologiczne.
EN Catering as well as the provision of such services for the people should be based on scientific principles, determining the qualitative and quantitative parameters, which will ensure that full coverage of the dietary needs of all groups of consumers, including sailors at sea. To ensure the required level and quality of nutrition of specific groups, a breakdown in what circumstances led or engaging in any activity that determines the level of energy needed to cover the needs of the human body. Therefore, it is important to learn the basics of human nutrition, which will enable us to properly prepare food for consumption in marine conditions. Important issues in terms of sea food is to follow the rules and conditions of sanitary - hygienic force in nutrition. It is therefore important that people involved in the storage, preparation, transportation, processing and cooking products knew the risks that may occur during these operations. The most likely to occur hazards in food at sea and in port are epidemiological risk. Catering as well as the provision of such services for the people should be based on scientific principles, determining the qualitative and quantitative parameters, which will ensure that full coverage of the dietary needs of all groups of consumers, including sailors at sea. To ensure the required level and quality of nutrition of specific groups, a breakdown in what circumstances led or engaging in any activity that determines the level of energy needed to cover the needs of the human body. Therefore, it is important to learn the basics of human nutrition, which will enable us to properly prepare food for consumption in marine conditions. Important issues in terms of sea food is to follow the rules and conditions of sanitary - hygienic force in nutrition. It is therefore important that people involved in the storage, preparation, transportation, processing and cooking products knew the risks that may occur during these operations. The most likely to occur hazards in food at sea and in port are epidemiological risk.
Słowa kluczowe
PL żywienie zbiorowe   zagrożenie epidemiologiczne   jednostki pływające  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kopczewski, M.
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
autor Pączek, B.
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
autor Pawelec, L.
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
1. Chomiczewski K., i in., Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego, Warszawa 2002.
2. Flis K., Konarzewska W., Podstawy żywienia człowieka, Warszawa 1997.
3. Hebda K., Zasady racjonalnego żywienia. Warszawa 1987.
4. Instrukcja o przechowywaniu, konserwacji i ochronie przed działaniem broni masowego rażenia żywności i sprzętu służby żywnościowej, MON, Warszawa 1976.
5. Jawetz E., i in., Przegląd mikrobiologii lekarskiej, Warszawa 1991.
6. Przepisy o działalności gospodarczej służby żywnościowej w czasie pokoju, MON, Warszawa 1976.
7. Zaleski S. J., Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego, Warszawa 1985.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-24b98ece-e0d3-4aaa-90e1-9768f0f5ae33
Identyfikatory