Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-24989ef9-2e59-4877-9e14-cf4b6e638ee0

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Ciecze technologiczne do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż tight i shale

Autorzy Kasza, P. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Technological fluids for hydraulic fracturing treatments in tight and shale formations
Konferencja Geopetrol 2012 : Nowoczesne technologie pozyskiwania węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Złoża niekonwencjonalne tight i shale odgrywają coraz większa rolę w światowym bilansie energetycznym. Cechą charakterystyczną tych złóż jest konieczność wykonania zabiegów hydraulicznego szczelinowania w celu zwiększenia wydajności odwiertów i uzyskania ekonomicznie opłacalnego wydobycia ze złoża. Zabiegi stymulacji wydobycia w tych złożach różnią się od wykonywanych w złożach konwencjonalnych. Dotyczy to zarówno techniki wykonania, jak i stosowanych technologii. W referacie przedstawiono w sposób ogólny różnice pomiędzy zabiegami hydraulicznego szczelinowania w różnych typach złóż. Następnie scharakteryzowano wymagania technologiczne szczelinowania w złożach tight i shale. Scharakteryzowano ciecze technologiczne do szczelinowania tych złóż, wymagania, jakie powinny spełniać i zadania, jakie muszą wykonać w trakcie szczelinowania. Omówiono materiały chemiczne służące do sporządzania tych cieczy. Przestawiono sposoby wykonania cieczy technologicznych do szczelinowania. Na zakończenie przedstawiono ogólne zalecenia dotyczące postępowania z cieczami po wykonaniu zabiegu.
EN The unconventional reservoirs in tight and shale formation play an increasing role in the global energy balance. A characteristic for these reservoirs is the necessity of hydraulic fracturing treatments to increase flow rate from the wells and achieve cost effective production from the reservoirs. Production stimulation treatments of these reservoirs differ from those per- formed in conventional reservoirs. This applies to both technique and technology. The paper presents in general terms the differences between hydraulic fracturing treatments in different types of reservoirs. Then characterizes the technological requirements of fracturing in tight and shale formations. Characteristic of technological fluids for fracturing these fields, the requirements to be met and their role during fracturing were discussed. The chemical materials and methods used for these fluids preparation were presented. At the end the overall recommendations for the handling of fluids after the fracturing treatment were presented.
Słowa kluczowe
PL szczelinowanie hydrauliczne   ciecze technologiczne   złoża niekonwencjonalne  
EN hydraulic fracturing   technological fluids   unconventional reservoirs  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2012
Tom nr 182 wyd. konferencyjne
Strony 685--686
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Kasza, P.
  • Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Bibliografia
[1] Contreras J.D., Dust D.G., Harris T., Watson D.R. — High impact techniques and technology increase ultimate recovery in tight formation. SPE 115081, 2008
[2] Cramer D.D. — Stimulating unconventional reservoirs: lesson learned, successful practices, areas for improvement. SPE 114172, 2008
[3] McLennan J.D., Green S.J., Bai M. — Proppant placement during tight shale stimulation literature revive and speculation. ARMA 08-355, 2008
[4] Paktinat J., Pinkhouse J.A., Johanson N., Williams C., Lash G.G., Penny G.S., Goff D.A. — Case study: optimizing hydraulic fracturing performance in northeastern United States fractured shale formation. SPE 104306, 2006
[5] Palish T.T., Vincent M.C., Handren P.J. — Slickwater fracturing — food for thought. SPE 115766, 2008
[6] Stopa J., Czupski M., Kasza P., Traple J., Wojnarowski P., Kotyza J., Król A. — Ocena możliwości uzyskania przypływu gazu w otworze Grundy-2 oraz propozycje zabiegów intensyfikacyjnych, 2009
[7] Warpinsky N.R., Mayerhofer M.J., Vincent M.C., Ciopolla C.L., Lolon E.P. — Stimulating unconventional reservoirs: Matrix network growth while optimizing fracture conductivity. SPE 114173, 2008
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-24989ef9-2e59-4877-9e14-cf4b6e638ee0
Identyfikatory