Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-248136e6-0ee6-48df-a614-c2d03a8a379b

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej

Autorzy Wojewódzka-Król, K. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Inland waterways transport in European transport policy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Po latach zaniedbań infrastruktury transportowej w Polsce, w tym śródlądowych dróg wodnych, dzięki polityce transportowej UE powstała szansa na przywrócenie drogom wodnych ich parametrów, a żegludze śródlądowej pozycji, która umożliwiłaby łagodzenie dotychczasowych negatywnych skutków rozwoju transportu przej awiającego się wyraźną dominacją transportu samochodowego, zarówno w przewozach ładunków jak i pasażerów. W tym kontekście zaskoczeniem dla rzeszy zaangażowanych w ten proces osób było pominięcie polskich śródl ądowych dróg wodnych w nowej koncepcji sieci bazowej TEN-T, pozbawiające drogi wodne środków z funduszy TEN-T na realizację rozpoczętych już i często bardzo zaawansowanych prac nad ich rewitalizacją. Należy mieć nadzieję, że decyzje dotyczące TEN-T skłonią do refleksji nad dotychczasową polityka transportową w Polsce i w miejsce deklaracji o zrównoważonym rozwoju stworzone zostaną szanse dla rozwoju śródlądowych dróg wodnych, których znaczenia w zrównoważonym rozwoju nie tylko transportu, ale całej gospodarki nie sposób przecenić.
Słowa kluczowe
PL śródlądowy transport wodny   polityka transportowa   europejska polityka transportowa  
EN inland water transport   transport policy   European transport policy  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 1
Strony 9--14
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Wojewódzka-Król, K.
  • Katedra Polityki Transportowej, Wydział Ekonomiczny UG
Bibliografia
[1]. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Co uncilOn union guidelines for the development of the trans-European transport network, European Commission, Brussels, XXX COM (2011)650/2.
[2]. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela 2010, s. 3, 12.
[3]. WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area -Towards a competitive and resource efficient transport system. European Commission, Brussels, 28.3.2011, COM (2011) 144 final.
[4]. Zrównoważony rozwój polityki transportowej UE i sieci TEN-T. OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zrównoważonego rozwoju polityki transportowej UE i sieci TEN-T (opinia rozpoznawcza na wniosek przyszłej prezydencji polskiej). Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny TEN/446, Bruksela, 15 czerwca 2011.
[5]. Transport 2050: The major challenges, the key measures. Memo, Brussels 11/197/2011.
[6]. K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, A. Gus Puszczewicz: Badanie popytu na przewozy ładunków i pasażerów droga wodną E-70, Urząd Marszałkowski Województw: Pomorskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Sopot wrzesień 2011.
[7]. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu. z 2001 r. Utrzymać Europę w ruchu -zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. COM (2006) 314 wersja ostateczna Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego Bruksela, dnia 22.6.2006. {SEC (2006) 768}.
[8]. WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area -Towards a competitive and resource efficient transport system. European Commission, Brussels, 28.3.2011, COM (2011) 144 final.
[9]. FREIGHTVISION - Sustainable European Freight Transport 2050. Funded by European Commission 7th rtd programme. Springer, Vienna 2011.
[10]. Setting the course. Anew transport policy for 2020 Brought to you by INE, EBU and ESO. Brussels, Rotterdam, January 2011.
[11]. Wstępne studium wykonalności Programu dla Odry 2006. Cyt. za: T. Moś: Żegluga śródlądowa (diagnoza). W: Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu P. P. Warszawa, Wrocław, maj 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-248136e6-0ee6-48df-a614-c2d03a8a379b
Identyfikatory