Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-246eb859-e0cc-4591-8d08-4bbe5ae19d64

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Znaczenie lotniska Lublin-Świdnik w procesie rozwoju regionu

Autorzy Hawlena, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania związane z funkcjonowaniem Międzynarodowego Portu Lotniczego Lublin - Świdnik oraz wpływ jego działalności na rozwój regionalny. Zaprezentowano efekty bezpośrednie, pośrednie, indukowane i katalizowane lotniska oraz efekty mnożnikowe turystyki. Omówiono wyniki przeprowadzonych badań, dotyczące oceny działalności przewoźników niskokosztowych, którzy oferują z Lublina coraz więcej połączeń. Rozważania zostały podsumowane wnioskami potwierdzającymi tezę, że rozwinięty i sprawny transport jest jednym z podstawowych warunków i głównym czynnikiem dynamizującym tempo wzrostu gospodarczego regionu.
Słowa kluczowe
PL lotnisko Lublin-Świdnik   rozwój regionalny   aktywizacja gospodarcza regionu   znaczenie transportu lotniczego  
EN Lublin-Świdnik Airport   regional development   region economic activation   air transport importance  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1574--1578
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Hawlena, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Turystyki i Rekreacji, hawlena@interia.pl
Bibliografia
1. Burnewicz J., Grzywacz W., Ekonomika transportu. WKŁ, Warszawa 1989.
2. Dziedzic E. (red.), Rachunek satelitarny turystyki dla Polski, Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Departament Turystyki, Warszawa 2006.
3. Hawlena J., Funkcjonowanie i rozwój regionalnego transportu lotniczego - ekonomia i ekologia, Zeszyty Naukowe US nr 713. Problemy transportu i logistyki nr 16, Szczecin 2012.
4. Hawlena J., Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”. Radom 2012, s. 197. Za S. Huderek-Glapska Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.
5. Hawlena J., Sawicki B.. Aktualne trendy rozwoju turystyki lotniczej, Autobusy 2013 nr 3,
6. Hawlena J., Wpływ transportu lotniczego na rozwój aglomeracji i regionów turystyczno-gospodarczych, Logistyka 2012 nr 3,
7. Huderek S., Znaczenie transportu lotniczego dla rozwoju miast i regionów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.
8. Huderek S., Znaczenie transportu lotniczego dla rozwoju miast i regionów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.
9. Koźlak A., Poprawa dostępności transportowej regionów peryferyjnych w polityce spójności Unii Europejskiej, [w:] M. Michałowska (red.), Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
10. Marciszewska E., Kaliński D., Wpływ transportu lotniczego na rozwój regionalny. Regiony-jako główny beneficjent Systemu Transportu Małymi Samolotami. Biała Podlaska, 22 X.2000.
11. Pijet-Migoń E. Etapy rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej po akcesji do Unii Europejskiej, Studia Oeconomica Posnaniensia 2016, vol. 4, no. 7, s. 45.
12. Panasiuk A. (red.), Ekonomika turystyki i rekreacji Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
13. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, aktualne problemy integracji z UE. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
14. Tłoczyński D. Skutki liberalizacji rynku usług transportu lotniczego dla regionalnych portów lotniczych. [w]: Salmonowicz H., Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 83-88.
15. Tłoczyński D., Rozwój tanich linii na rynku usług lotniczych. „Spedycja Transport Logistyka” 2006, nr 3, ISSN 1640-7903.
16. Ziob Ł., Przychody pozabiletowe - istotny element zwiększania konkurencyjności niskokosztowych linii lotniczych, [w:] Michałowska M. (red.), Efektywność transportu w teorii i praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-246eb859-e0cc-4591-8d08-4bbe5ae19d64
Identyfikatory