Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-24566407-4a57-4836-a67b-0edc5cb50787

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Dlaczego tak trudno zdać egzamin państwowy i zostać diagnostą samochodowym?

Autorzy Rembkowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Why is it so difficult to pass a state examination and to become a car diagnostician?
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artkuł przybliża kwestie związane z egzaminowaniem kandydatów na diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów. Autorka wskazuje istotne zmiany, jakie wprowadziła do polskiego prawodawstwa nowelizacja ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która weszła w życie w dniu 10 sierpnia 2014 roku. Artykuł porusza kwestie związane z trudnościami, na które napotykają osoby przystępujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów na diagnostów. Autorka ujawnia jednocześnie czynniki, które mogą mieć na to istotny wpływ.
EN This article introduces issues related to the examination of candidates for diagnosticians performing technical inspections of vehicles. The author indicates the significant changes introduced to the Polish legislation by the amendment to the Act on facilitation of the access to perform certain regulated professions, which entered into force on August 10th, 2014. The article raises issues related to the difficulties faced by the persons taking the qualification examination for the candidates for diagnosticians. The Author also reveals the factors, that may have a significant impact on it.
Słowa kluczowe
PL diagnosta samochodowy   badania techniczne pojazdów   regulacje prawne w prawie polskim  
EN diagnostician car   technical testing of vehicles   regulations in Polish law  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1748--1750
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Rembkowska, A.
  • doktorant, Wydział Prawa Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet SWPS w Warszawie
Bibliografia
1. Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 roku. (Dz.U. Nr 246, poz. 2469 z późń. zm.).
3. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
4. Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl ( dostęp z dnia 23.02.2016r.).
5. Wyrok Sądu Administracyjnego w Krakowie z 2007-09-25 (III SA/Kr 408/07).
6. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2014 roku (II GSK 483/12).
7. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2012. poz. 572 t.j.)
8. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
9. Autor: Witryna oficyny Doza: www.zawodyregulowane.pl.
10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836).
11. Autor: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów. Relacja z konferencji Stacje Kontroli Pojazdów – 2012.
12. Autor: Natalia, współpracownik serwisu careego.
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014 poz.1145 ).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-24566407-4a57-4836-a67b-0edc5cb50787
Identyfikatory