Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-244d4a02-c590-49e5-921f-fa1e03a9a8d8

Czasopismo

Mechanik

Tytuł artykułu

Projekt i badania wstępne mobilnej modułowej platformy pływającej o regulowanej wyporności

Autorzy Krasoń, W.  Sławek, P. 
Treść / Zawartość http://www.mechanik.media.pl/
Warianty tytułu
EN Design and pre-testing of a mobile modular floating platform with adjustable displacement
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współczesne systemy przeprawowe stosowane przez wojsko i służby kryzysowe są nieustannie doskonalone i muszą spełniać wiele wymagań. W związku z tym zaproponowano modyfikacje prototypowego segmentu mostu pontonowego o regulowanej wyporności. Zmieniono system łączenia kaset pływających, uwzględniono dodatkowe moduły wypornościowe oraz szereg rozwiązań obejmujących osprzęt i wyposażenie systemu pływającego. Modyfikacje i opracowane konstrukcje pozwalają na zestawianie nie tylko tradycyjnych mostów wstęgowych, ale także mobilnych platform pływających z własnym napędem. Skupiono się na założeniach i rozwiązaniach zastosowanych w promie budowanym z kaset o regulowanej wyporności. Omówiono także koncepcję promu w podstawowej konfiguracji i wybrane warianty badań wytrzymałości modułu brzegowego takiego promu.
EN Contemporary emergency crossing systems used by military and crisis service systems are constantly evolving and have to meet many requirements. As a result, modifications to the prototype pontoon bridge segment with adjustable displacement, are proposed. The floating cradle system has been upgraded, additional displacement modules have been supported and a number of solutions including floating equipment and fittings have been added. Modifications and developed constructions allow not only to combine traditional ribbon bridges, but also mobile floating platforms with self propulsion. Assumptions and solutions used in the ferry built from adjustable displacement cassettes, have been focused on. Concept of the ferry in basic configuration and selected variants of strength tests of the shore module of such ferry, is also discussed.
Słowa kluczowe
PL kaseta prototypowa   platforma pływająca   wyporność regulowana   rozwiązanie konstrukcyjne innowacyjne   analiza numeryczna  
EN prototype cassette   floating platform   adjustable displacement   innovative construction solution   numerical analysis  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Mechanik
Rocznik 2017
Tom R. 90, nr 11
Strony 1075--1080
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tabl.
Twórcy
autor Krasoń, W.
autor Sławek, P.
Bibliografia
1. https://cnim.com/en/motorized-floating-bridge-pfm (dostęp: 2017 r.).
2. Chłus K., Derewońko A., Krasoń W. „Experimental and numerical verification of the pontoon bridge section”. Journal of KONES-2013 Powertrain and Transport. 20, 1 (2013): s. 35–40.
3. Krasoń W. „Założenia do modyfikacji pojedynczej kasety i budowy promów z napędem własnym na bazie kasety o zmiennej wyporności”. Opracowanie wewnętrzne WAT. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2016.
4. Sławek P. „Opracowanie i analiza numeryczna rozwiązań konstrukcyjnych mobilnej modułowej platformy pływającej”. Praca dyplomowa. Warszawa: 2017.
5. Hyper Mesh. „User’s Guide”. Altair Engineering Inc., 2007.
6. MSC.Software. „MSC.Patran/MSC.Nastran – Reference Manual”. 2005.
7. Bursztynowski Z. „Mosty wojskowe. Część III: Mosty pływające”. Warszawa: Wydawnictwo WAT, 1970.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-244d4a02-c590-49e5-921f-fa1e03a9a8d8
Identyfikatory
DOI doi.org/10.17814/mechanik.2017.11.185