PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wyznaczanie linii podstawowej morza terytorialnego – aspekt prawny

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Determination of the territorial sea baseline – legal aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zgodnie z prawem międzynarodowym delimitacja oznacza ustalenie przebiegu granicy między państwami. W odniesieniu do obszarów morskich państwo może wytyczyć cztery rodzaje granic: morza terytorialnego, strefy przyległej, wyłącznej strefy ekonomicznej oraz szelfu kontynentalnego. Zgodnie z Konwencją UNCLOS z 1982 r. granice państw nadmorskich wyznacza się, opierając się na tzw. liniach podstawowych. W artykule przedstawiono wybrane uregulowania prawne Konwencji UNCLOS oraz zdefiniowano linię podstawową i morze terytorialne państwa. Ponadto zaprezentowano czynniki (poziomy i powierzchnie odniesienia), wpływające na przebieg granic stref morskich.
EN
Based on international law, the delimitation is the process of legally establishing boundaries between States. The coastal State may determine four types of maritime boundaries: territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone (EEZ) and continental shelf. In accordance with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea maritime boundaries are measured from the baseline. The paper presents selected UNCLOS regulations and definitions related to territorial sea baseline as well as territorial sea area. Moreover, it presents the factors (chart and reference datums) that influence the course of the maritime boundaries.
Rocznik
Tom
Strony
177--184
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Akademia Morska w Gdyni
autor
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • 1. Beazley P.B., Technical Aspects of Maritime Boundary Delimitation, Maritime Briefing, Vol. 1(2), Durham 1994.
 • 2. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wyd. 8, Warszawa 2008.
 • 3. Bugajski D.R., Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • 4. Calderbank B., MacLeod A.M., McDorman T.L., Gray D.H., Canada's Offshore: Jurisdiction, Rights and Management, Trafford Publishing, 3rd Edition, Victoria 2006.
 • 5. Capderou M., Handbook of Satellite Orbits: From Kepler to GPS, Springer International Publishing AG, Cham, Switzerland, 2014.
 • 6. Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, Praktyka państw Ameryki Łacińskiej a Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku, http://centruminicjatyw.org/ analizy-cimpraktyka-panstw-ameryki-lacinskiej-a-konwencja-narodow-zjednoczonych-o-prawie-morza-z- 1982-roku/ [13.04.2016].
 • 7. Farboud S., Determination of Accurate Sea Border Lines of Countries, Proceedings of the FIG Working Week 2012, Rome 2012.
 • 8. Józefowicz M., Stanowisko USA w sprawie konwencji o prawie morza, http://www.e-polityka. pl/a.1109.d.40.Stanowisko_USA_w_sprawie_konwencji_o_prawie_morza__cz_1_.html [13.04.2016].
 • 9. Kabziński P., Weintrit A., Zastosowanie aplikacji GIS w zagadnieniach wyznaczania granic morskich, „Przegląd Hydrograficzny”, 2008, nr 4.
 • 10. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., (DzU z 2002 r., nr 59, poz. 543).
 • 11. Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, sporządzona w Rzymie dnia 10 marca 1988 r., (DzU z 1994 r., nr 129, poz. 635).
 • 12. Kwanten M.C., Elema I.A., Introduction of Vertical Reference Level Lowest Astronomical Tide (LAT) in the Products of the Netherlands Hydrographic Service, Proceedings of the 15th International Congress of the International Federation of Hydrographic Societies, Antwerp 2006.
 • 13. Oceans & Law of the Sea United Nations, Chronological Lists of Ratifications of, Accessions and Successions to the Convention and the Related Agreements as at 02 January 2015, http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm [13.04.2016].
 • 14. Remy C.E., U.S. Territorial Sea Extension: Jurisdiction and International Environmental Protection, Fordham International Law Journal, Vol. 16(4), 1992, s. 1208–1252.
 • 15. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
 • 16. Rufe R., Statement Before the Senate Committee on Foreign Relations, http://www.foreign. senate. gov/imo/media/doc/RufeTestimony031021.pdf [13.04.2016].
 • 17. Specht M., Wyznaczanie współrzędnych punktów linii podstawowej morza terytorialnego RP, praca magisterska, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2016.
 • 18. Stefańska B., Prawo morza a „prawa” terrorystów, „Logistyka”, 2012, nr 5, s. 755–763.
 • 19. Szostak J., Granice polskich obszarów morskich. Wyznaczenie zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Morski w Gdyni, Gdynia 2016.
 • 20. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, (DzU z 2014 r., poz. 1402).
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-242a75c8-2ec0-40c9-aa86-f60ea9e3398e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.