PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Niejednorodność wyników w badaniach kruszyw. Problemy, analiza, zapobieganie

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Heterogeneity of normative tests results of aggregates. Problems, analysis, prevention
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono analizę czynników wpływających na jednorodność (a dokładniej odtwarzalność) wyników badań właściwości kruszyw wg norm europejskich PN-EN. Autorzy starają się znaleźć przyczyny często występujących w tych badaniach dużych rozrzutów wyników. Analizę oparto o wyniki badań przeprowadzonych w latach 2009-2013 w ramach programu sterowania jakością w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
EN
The article presents an analysis of factors affecting the homogeneity (and more specifically reproducibility) the results of properties of aggregates according to European standards EN. The authors try to find reasons for the large dispersions of results that shown in the tests. The analysis was based on the research carried out in 2009-2013 under the quality control of laboratory accredited by PCA.
Czasopismo
Rocznik
Strony
37--48
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
autor
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
Bibliografia
 • 1. FILIPCZYK M., 2013, Sprawozdanie z porównań międzylaboratoryjnych. Badania właściwości kruszyw LSiWB-KRUSZYWA 2012, Nr 14/2012, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, Sekcja Laboratoria Budowlane, Warszawa.
 • 2. JCGM/WG 2, 2006, International Vocabulary of Metrology - Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM), Document N318, 1/127, 3rd edition, Final draft 2006-08-01.
 • 3. KUKIELSKA D., UZUNOW E., FILIPCZYK M., 2010, Działania zamierzające do zapewnienia wysokiej jakości badań w Laboratorium Maszyn Roboczych i Górniczych - walidacja metod badawczych, spójność pomiarowa, niepewność badań, Praca nr 12683, IMBiGS, Warszawa.
 • 4. PN-EN 933-1:2012, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
 • 5. PN-EN 933-3:2012, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości.
 • 6. PN-EN 933-4:2008, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu.
 • 7. PN-EN 933-5:2000, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
 • 8. PN-EN 933-6:2002, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości powierzchni Wskaźnik przepływu kruszyw.
 • 9. PN-EN 933-8:2012, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.
 • 10. PN-EN 1097-1:2011, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval).
 • 11. PN-EN 1097-2:2010, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie.
 • 12. PN-EN 1097-3:2000, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.
 • 13. PN-EN 1097-6:2013, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie
 • 14. gęstości ziarn i nasiąkliwości. PN-EN 1367-1:2007, Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
 • 15. PN-EN ISO/IEC 17025:2005, Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • 16. PN-EN ISO/IEC 17043:2011, Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
 • 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWGI, Dz.U.L88 z 4.04.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-23c98e09-a9fb-41cf-bf8f-5b093b7d58de
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.