Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-23a85e67-cf94-47af-8839-75626b1e077e

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu na przykładzie projektowanej kwatery składowiska odpadów

Autorzy Cuske, M.  Szałata, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Simulation of the pollution spreading in the air basis of planned cell for waste
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia metodyczne aspekty oraz różne podejścia do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przy użyciu pakietu Operat FB. W pracy przedstawiono wyniki emisji zanieczyszczeń typowych z projektowanej kwatery składowiska. Przeprowadzone analizy wykazały, iż w zależności od zastosowanych danych wyjściowych, stężenia maksymalne i średnioroczne zanieczyszczeń są różne.
EN The paper presents methodological issues and different ways to modeling of pollutants spreading in the air using an Operat FB program. Showed the results of typical emissions from planned cell for waste of landfill. The analyzes showed that the maximum and average concentrations of pollutants are different, depending on the used input data.
Słowa kluczowe
PL zanieczyszczenie powietrza   rozprzestrzenianie zanieczyszczeń   składowisko odpadów   modelowanie  
EN air pollution   landfill   modeling  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2014
Tom nr 154 (34)
Strony 5--12
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Cuske, M.
  • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor Szałata, Ł.
  • Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska
Bibliografia
1. BERLEĆ, K.; BUDZIŃSKA, K.; SZEJNIUK, B.; KUŁAKOWSKA, A.; 2009. Ocena oddziaływania składowiska odpadów komunalnych na wy-brane parametry mikrobiologiczne powietrza. Roczniki Ochrony Środowiska, Tom 11, 1317-1328.
2. EL-FADEL M.; FIDIKAKIS A.N.; LECKIE J.O.; 1996.Transport of gas and heat In sanitary land fil I, Model formulation. Waste Management: 483-504.
3. GAJ, K.; CYBULSKA, H.; 2002. Modelowanie emisji biogazu ze składowisk odpadów komunalnych. Część 1. Podstawy modelowania, analiza wybranych modeli i zakresy stosowanych parametrów. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, Vol. 9, nr 1, 91-100.
4. JURKIEWICZ, G.; MARKIEWICZ, P.; SKORUPSKI, W.; 1998. Zorganizowane składowisko odpadów komunalnych jako źródło zanieczyszczeń powietrza. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, Vol. 5, nr 7, 583-593.
5. LEWICKI, R.; 2010. Wytyczne w zakresie kontroli i monitoringu gazu składowiskowego. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
6. ROGALSKI, L.; RZEPKA, J.; 2011. Określenie emisji biogazu ze składowiska odpadów komunalnych. Inżynieria Ekologiczna, Nr 27, 184-190.
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031).
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87).
9. STASZEWSKA, E.; PAWŁOWSKA, M.; 2011. Characteristics of emissions from municipal waste landfill. Environment Protection Engineering, Vol. 37, Nr 4, 119-130.
10. STEFANICKA, M.; 2013. Techniczne metody ograniczania zapylenia w zakładach kruszyw i ocena ich skuteczności. Mining Science vol. 20, 71-85.
11. ZAWIEJA, I.; WOLSKI, P.; WOLNY, L.; 2010. Pozyskiwanie biogazu z odpadów deponowanych na składowiskach. Proceedings of ECOpole, Vol 4, No. 2, 535-539.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-23a85e67-cf94-47af-8839-75626b1e077e
Identyfikatory