Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-23780ac9-8af1-41f1-aa79-aff5a845b6da

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wyznaczanie dokładności pozycji obiektów ruchomych w przestrzeni 3D

Autorzy Kowalik, R.  Bieńczak, R.  Komorek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determination of accuracy position moving objects in space
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono wyniki z badań rzeczywistych dotyczących dokładności odbiornika GNSS umiejscowionego na obiekcie latającym BSL. Głównymi parametrami oceniającymi dokładność obiektu ruchomego poruszającego w zdefiniowanej przestrzeni 3D będą współczynniki geometryczne – VDOP, GDOP, HDOP oraz VDOP, które zobrazowano na wykresach uzyskanych z specjalistycznego oprogramowania. Ponadto przedstawiono opis matematyczny obiektu BSP, który poddano badaniom przeprowadzonym w warunkach rzeczywistych. Na końcu artykułu przedstawiono krótkie podsumowanie oraz wnioski nasuwające się wykonanych badań rzeczywistych
EN The article discusses the results of research on the actual accuracy of a GNSS receiver positioned on the object flying BSL. The main parameters of evaluating the accuracy of a moving object moving in a definition space will be 3D geometric factors - VDOP, GDOP, HDOP and VDOP, which is illustrated in the graphs generated by specialized software. In addition, a description of the mathematical object BSP, which was the test carried out in real conditions. At the end of the article is a brief summary and conclusions that emerge tests performed real.
Słowa kluczowe
PL odbiornik GNSS   bezzałogowy statek latający   BSL   system GPS  
EN GNSS receiver   unmanned aerial vehicles   UAV   system GPS  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1038--1042
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kowalik, R.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wydział Lotnictwa, Katedra Awioniki i Systemów Sterowania, r.kowalik@ wsosp.pl
autor Bieńczak, R.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wydział Lotnictwa, Katedra Awioniki i Systemów Sterowania, r.bienczak@ wsosp.pl
autor Komorek, A.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wydział Lotnictwa, Katedra Awioniki i Systemów Sterowania, a.komorek@wsosp.pl
Bibliografia
1. Bieńczak R., Janiszewski J., Komorek., Kowalik R., Rypulak A., Smolak M., „Koncepcja wykorzystania sieci neuronowych w BSP”, Logistyka 6/2014.
2. Bieńczak R., Komorek., Kowalik R., Matematyczny opis dynamiki ruchu bezzałogowego statku powietrznego”, Technika Transportu Szynowego TTS 12/2015.
3. Betz, J. W. Global Navigation Satellite Systems, Signals, and Receivers, New Jersey, Wiley 2016.
4. Guochang X., GPS- Theory, Algorithms And Applications, Potsdam, Springer 2009.
5. Hofmann-Wellenhof b., Lichtenegger H., Wasle E., GNSS-Global Navigation Satelites Systems, Wiedeń, Springer 2008.
6. Kowalik R., Pniewski R., „Modulacja AltBOC w sygnałach GNSS i jej wpływ na osiąganą dokładność pozycji obiektów ruchomych”, Czasopismo Logistyka 2014 nr 3.
7. Kowalik R., Pniewski R., „Zmodyfikowana metoda pomiaru prędkości pojazdów wyposażonych w odbiornik GNSS”, Czasopismo Logistyka 2014 nr 3.
8. Miszkiewicz A., „Analiza kryteriów doboru satelitów do wyznaczenia pozycji w wybranych odbiornikach systemu GPS” Czasopismo Logityka nr 5 2009.
9. Parkinson B. W., Global Positioning System: Volume 2, Theory and Applications, Waszyngton AAIA, 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-23780ac9-8af1-41f1-aa79-aff5a845b6da
Identyfikatory