Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-232e40be-aafc-48e4-bc30-5605f00c60ed

Czasopismo

Management

Tytuł artykułu

Life Cycle Assessment (LCA) in Environmental Impact Assessment (EIA): principles and practical implications for industrial projects

Autorzy Rybaczewska-Błażejowska, M.  Palekhov, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Zastosowanie Oceny Cyklu Życia (LCA) w Ocenie Oddziaływania na Środowisko (OOŚ): podstawowe założenia i wykorzystanie w projektach przemysłowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This article discusses the theoretical and practical aspects of the application of the life cycle assessment (LCA) technique in the environmental impact assessment (EIA) process. LCA enables to consider the environmental impacts of the whole production system, including upstream and downstream processes and to estimate their consequences already at the project planning stage. It was illustrated using the case study of the planned furniture production plant representing the industrial sector. The conventional simplified cradle-to-gate LCA analysis, using SimaPro software and the ReCiPe Endpoint method, was performed. It revealed that unlike the findings of EIA made with the support of traditional methods, not waste, airborne emissions and noise, but the particleboard and the fibre-board used by the planned furniture production plant have the most detrimental impact on the environment in all impact categories. The greatest damage it causes in the areas of protection of resources followed by ecosystems. The research proved high applicability of EIALCA approach for the evaluation of the environmental impacts of planned industrial projects.
PL W artykule omówiono teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania techniki oceny cyklu życia (LCA) w procesie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). LCA umożliwia uwzględnienie wpływu całego systemu produkcyjnego na środowisko, w tym również procesów powiązanych z etapem łańcucha dostaw, użytkowania i zagospodarowania odpadów oraz oszacowanie ich skutków dla środowiska już na etapie planowania projektu. Zostało to zilustrowane na podstawie studium przypadku - rozbudowy zakładu produkcji mebli. W tym celu wykonano konwencjonalną uproszczoną analizę LCA od kołyski do bramy, przy wykorzystaniu oprogramowania SimaPro i metody ReCiPe Endpoint. Badania wykazały, że w przeciwieństwie do wyników OOŚ wykonanej przy użyciu tradycyjnych metod, to nie wytwarzanie odpadów, emisja zanieczyszczeń oraz hałas stanowić będą największe obciążenie dla środowiska, wynikające z eksploatacji powstającego zakładu produkcji mebli, ale zużycie zasobów (płyty wiórowej i płyty pilśniowej) ma najwyższy procentowy udział we wszystkich kategoriach wpływu. Największe szkody wywołuje w obszarach zużycie zasobów oraz ekosystemów. Badania wykazały wysoką przydatność podejścia EIA-LCA do oceny wpływu na środowisko planowanych projektów przemysłowych.
Słowa kluczowe
PL ocena oddziaływania na środowisko   OOŚ   ocena cyklu życia   LCA   produkcja mebli  
EN environmental impact assessment   EIA   life cycle assessment (LCA)   LCA   furniture manufacturing  
Wydawca University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
Czasopismo Management
Rocznik 2018
Tom Vol. 22, no. 1
Strony 138--153
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor Rybaczewska-Błażejowska, M.
  • Kielce University of Technology, Department of Production Engineering
autor Palekhov, D.
  • Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Department of Environmental Planning
Bibliografia
1. Dąbel, A. and Łyszczarz, M. (2016), Analiza LCA dla dróg i mostów jako narzędzie do szczegółowej i kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko, Budownictwo i Architektura 15(1), 41-50.
2. Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment.
3. Directive 2014/52/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment.
4. European Commission (2001), Guidance on EIA - Scoping, June 2001, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
5. Jain, R. K., Urban, L.V., Stacey, G. S., Balbach H. E. and Webb M. D. (2001), Environmental Assessment, New York: McGraw-Hill.
6. Guinee J. B. (ed.) (2004), Handbook on Life Cycle Assessment. Operational Guide to the ISO Standards, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer Academic Publishers.
7. Glasson, J., Therivel, R., Chadwick, A. (2005), Introduction to environmental impact assessment, 3rd edition, London and New York: Routledge.
8. Goedkoop, M., Heijungs, R., Huijbregts, M., De Schryver, A., Struijs, J. and Zelm, R. (2013), ReCiPe 2008 A life cycle impact assessment method which comprises harmonised category indicators at the midpoint and the endpoint level. Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment (VROM).
9. International Standard ISO 14040:2006. Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework.
10. International Standard ISO 14044:2006. Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines.
11. International Standard ISO 14001:2015. Environmental management systems – Requirements with guidance for use.
12. Larrey-Lassalle, P., Catel, L., Roux, P., Rosenbaum, R., Lopez-Ferber, M., Junqua, G. and Loiseau, E. (2017), An innovative implementation of LCA within the EIA procedure: Lessons learned from two Wastewater Treatment Plant case studies, Environmental Impact Assessment Review, 63 (2017), 95-106.
13. Lawrence, D.P. (2007), Impact significance determination – back to basics, Environmental Impact Assessment Review, 27 (2007) 755-769.
14. Lenzen, M., Murray, S., Korte, B. and Dey C. (2003), Environmental impact assessment including indirect effects – a case study using input – output analysis, Environmental Impact Assessment Review, 23 (3), 263-282.
15. Li, X., Zhu, Y. and Zhang, Z. (2010), An LCA-based environmental impact assessment model for construction processes, Building and Environment, 45 (2010) 766-755.
16. Manuilova, A., Suebsiri, J., Wilson, M. (2009), Should Life Cycle Assessment be part of the Environmental Impact Assessment? Case study: EIA of CO2 Capture and Storage in Canada, Energy Procedia, 1 (1), 4511-4518.
17. Noble, B.F. (2010), Introduction to environmental impact assessment: A guide to principles and practice, 2nd edition, Don Mills, Ontario: Oxford University Press.
18. Rybaczewska-Błażejowska, M. (2017), Life cycle perspective – a new requirement of environmental management systems, [in:] Knosala R. (ed.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole, 98-106.
19. Steinemann, A. (2001), Improving alternatives for environmental impact assessment, Environmental Impact Assessment Review, 21 (1), 3-21.
20. Tukker, A. (2000), Life cycle assessment as a tool in environmental impact assessment, Environmental Impact Assessment Review, 20 (2000) 435-456.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-232e40be-aafc-48e4-bc30-5605f00c60ed
Identyfikatory
DOI 10.2478/manment-2018-0010