Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2299bfbe-8352-4038-8620-f96cc0d9a675

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wykorzystanie funduszy unijnych w zarządzaniu mobilnością w Gdyni

Autorzy Hebel, K.  Wyszomirski, O. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of the EU funds in the mobility management in Gdynia
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono istotę zarządzania mobilnością, zwracając uwagę na cel i zakres tej koncepcji. Pogrupowano i omówiono także środki wykorzystywane w zarządzaniu mobilnością. Podkreślono, iż jest to koncepcja wspierana przez UE. Takie wsparcie funduszami unijnymi działań z zakresu zarządzania mobilnością przedstawiono na przykładzie Gdyni. Ustalono, że cechą charakterystyczną projektów dotyczących zarządzania mobilnością, realizowanych przy wsparciu z funduszy unijnych w Gdyni, jest to, że angażują się w nie różne podmioty, nie tylko te zajmujące się transportem miejskim. Pozytywnym efektem projektów unijnych jest też to, że działania w nich podjęte są kontynuowane w ramach inicjatyw lokalnych.
EN The paper presents the essence of mobility management, noting the purpose and scope of the concept. The measures used in the management of mobility are grouped and discussed. It was stressed that the concept is supported by the EU. Examples of such EU funds support in the field of mobility management is presented on the example Gdynia. It was found that the characteristic feature of mobility management projects implemented with the support of EU funds in Gdynia is that a variety of companies, not just dealing with urban transport are involved in them. The positive effect of EU projects is also that the actors taken on their behalf are next continued as local initiatives.
Słowa kluczowe
PL Gdynia   mobilność   zarządzanie mobilnością   fundusze unijne  
EN Gdynia   mobility   mobility management   MM   EU funds  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 1-2
Strony 42--47
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
autor Hebel, K.
  • Uniwersytet Gdański
autor Wyszomirski, O.
  • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
[1] Błaszczak G., I-Move 2.0 jako odpowiedź na zmieniające się wartości i styl życia współczesnego społeczeństwa na przykładzie Wiednia i Berlina, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2013, nr 129.
[2] Faron A., Rudnicki A., Idea i narzędzia unijnego projektu Max mającego na celu podniesienie świadomości potrzeby zarządzania mobilnością, „Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 1.
[3] http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/enterhub/homepage/ (dostęp z dnia 14.09.2013 r.).
[4] http://www.bypad.org/cms_site.phtml?id=552&sprache=en (dostęp z dnia 7.10.2013 г.).
[5] http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2636 (dostęp z dnia 14.09.2013 r.).
[6] http://www.gik.gda.pl/42/inwestycje/zintegrowany_system_zarzadzania_ruchem_tristar.htm (dostęp z dnia 14.09.2013 г.).
[7] http://www.segmentproject.eu/ (dostęp z dnia 14.09.2013 r.).
[8] http://www.trolley-project.eu/ (dostęp z dnia 14.09.2013 г.).
[9] http://www.zdiz.gdynia.pl/archiwum/5-archiwum-wiadomosci/233-rusza-projekt-civitas-dynmo-htm (dostęp z dnia 14.09.2013 r.).
[10] Staszak J., Smirnow R., Udział Gdyni w projekcie edukacyjnym dla dzieci i młodzieży - YOUTH - promującym miejski transport zbiorowy, „Transport Miejski i Regionalny 2009", nr 3.
[11] Staszak-Winkler J., Mamo, tato wybieram ekotransport - promocja gdyńskiej komunikacji trolejbusowej, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 3.
[12] The Definition of Mobility Management and the Categorisation of Mobility Management Measures as approved by the MAX-consortium and EPOMM, European Platform on Mobility Management (EPOMM) (www.epomm.eu – dostęp z dnia 30.08.2013 г.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2299bfbe-8352-4038-8620-f96cc0d9a675
Identyfikatory