PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ budowli fortyfikacyjnych i obronnych na warunki gruntowe w otoczeniu tych obiektów

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of fortified and defensive constructions on subsoil conditions in the surroundings of these facilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Mury obronne, fosy stanowiące fortyfikacje dawnych obiektów historycznych, ale także podziemne bunkry i sztolnie budowane już w czasach współczesnych stanowią elementy infrastruktury, które pominięte w analizie warunków posadowienia nowo projektowanych obiektów skutkować mogą istotnymi błędami na etapie projektowania i wykonawstwa tych obiektów. Sama obecność konstrukcji fortyfikacyjnych z reguły uwzględniana jest na każdym etapie realizacji inwestycji, niekiedy jednak pomijane są uwarunkowania geotechniczne będące skutkiem przekształcenia terenu w otoczeniu budowli fortyfikacyjnych. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ nieuwzględnienia w rozpoznaniu geotechnicznym bliskiego sąsiedztwa zamku w miejscowości Kórnik na warunki posadowienia pomostu w pobliskim jeziorze. Wskazano na powody nadmiernych osiadań podpór palowych oraz przedstawiono sposób naprawy zaistniałej sytuacji.
EN
Defensive walls, moats representing the fortifications of old historic buildings as well as underground bunkers and bombs adits already in modern times are the elements of infrastructure, which omitted in the analysis of foundation conditions of the newly designed objects may result in significant errors during the design stage and execution of theese facilities. The very presence of fortified constructions is usually taken into consideration at every stage of the investment execution, however sometimes the geotechnical conditions resulting from the transformation of the area in the surroundings of fortified buildings are overlooked. At this work an influence of the failure to consider was described in geotechnical recognition the close neighbourhood of the castle in the town Kórnik on the foundation conditions of the pier in the nearby lake. The reasons of excessive settlements of piles supports were indicated and a manner to correct the occured situation was presented.
Czasopismo
Rocznik
Strony
16--20
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., il., tab.
Twórcy
 • Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
autor
 • Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
autor
 • Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Bibliografia
 • [1] Gwizdała K., Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, tom 1, str. 1–297
 • [2] Gwizdała K., Fundamenty palowe. Badania i zastosowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013, tom 2, str. 1–199
 • [3] Lunne T., Robertson P.K., Powell J.J.M., Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice, Wyd. Blackie Academic and Professional, London 1997, str. 1–312
 • [4] Mayne P., Cone Penetration Testing, A Synthesis of Highway Practice, Transportation Research Board of the National Academies, nr 368, Washington 2007, str. 1–117
 • [5] Młynarek Z., Tschuschke W., Wierzbicki J., Klasyfikacja gruntów podłoża budowlanego metodą statycznego sondowania, Mat. XI Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Gdańsk 1997, tom 2, str. 119–126
 • [6] PN-83/B-02482: Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych, Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA Warszawa 1984
 • [7] PN-EN 1997–1,2:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne; Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, PKN Warszawa 2007
 • [8] Tschuschke W., Wierzbicki J., Zastosowanie technik statycznego sondowania do oceny parametrów geotechnicznych podłoża. Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, Wyd. WIND, Wrocław 1998, str. 107–112
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2255a7b5-a528-4b62-8287-f93c5bf3e015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.