Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2243a280-deb8-4e00-8995-bd8580eaa9c5

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Biocydy w środowisku pracy

Autorzy Galwas-Zakrzewska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Biocides in occupational environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Substancje i preparaty biobójcze są wykorzystywane w celu ochrony przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi. W ustawodawstwie polskim i europejskim dotyczącym produktów biobójczych wprowadzono konieczność rejestracji na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka. Produkty biobójcze zostały sklasyfikowane w 23 grupach podzielonych na cztery główne kategorie. W artykule omówiono ryzyko wystąpienia narażenia zawodowego na substancje biobójcze w różnych gałęziach przemysłu. Ryzyko związane z narażeniem pojawia się zarówno w czasie produkcji, dystrybucji jak i stosowania produktów. Pracownicy narażeni są przede wszystkim przez drogi oddechowe i skórę.
EN Biocides are substances or products used to protect against unwanted plants, animals or micro-organisms. The Polish and European legislations require registration of biocidal products on the basis of risk assessment. The biocidal products are divided into 23 different types, in four major groups. In this article the potential occupational exposure to biocides is presented. Occupational exposure to biocides includes exposure in connection with the manufacture, distribution and application of products. Exposure in work with biocides may occur mainly through inhalation and skin.
Słowa kluczowe
PL biocydy   zagrożenia biologiczne   substancje chemiczne  
EN biocides   biological hazards   chemical substances  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2004
Tom nr 11
Strony 26--28
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
autor Galwas-Zakrzewska, M.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Bibliografia
[1] Dyrektywa 98/8/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych
[2] Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. DzU nr 175, poz. 1433
[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia. DzU nr 16, poz. 150
[4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego. DzU nr 9, poz. 74
[5] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu. DzU nr 37, poz. 340
[6] van der Poel Pkker J. Emission scenarios for all 23 product types of the Biocidal Products Directive (EU Directive 98/8/EC) RIVM report 601450009. 2001
[7] Baumann W. et. al Gathering and Review of Environmental Emission Scenarios for Biocides. University Dortmund, Institute for Environmental Research, 2000
[8] van Hemmen J.J. et. al Assessment Of Human Exposures To Biocides. Biocides Steering Group Report, 1998
[9] de Cock J.S., de Vreede S., de Pater A.J. Occupational exposure characterization for approval of biocides. TNO Report, 1997
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2243a280-deb8-4e00-8995-bd8580eaa9c5
Identyfikatory