Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2237c41b-6ec4-4282-8f73-6a75dea05308

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza wyników pomiarów ruchu drogowego prowadzonych w latach 2000-2015 na sieci dróg w województwie śląskim

Autorzy Macioszek, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The analysis of traffic volume measurements conducted on the road network in 2000-2015 in the Silesian province
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Pomiary ruchu drogowego są podstawą wszelkich decyzji w inżynierii ruchu drogowego. Uzyskane w ten sposób wyniki stosowane są w licznych analizach w zakresie planowania i modernizacji infrastruktury transportowej oraz urządzeń służących do sterowania ruchem. Ich głównym celem jest pozyskanie danych dotyczących charakteru ruchu oraz informacji o rządzących nim prawach. Jednym z cyklicznych pomiarów prowadzonym na sieci dróg krajowych dróg wojewódzkich jest Generalny Pomiar Ruchu. Celem Pomiaru Generalnego jest wyznaczenie podstawowych charakterystyk i parametrów ruchu na wszystkich odcinkach dróg objętych badaniem. Z kolei podstawową miarą uzyskaną w Generalnych Pomiarach Ruchu jest średni dobowy ruch w roku. Jest to liczba pojazdów jakie przejechały przez dany przekrój drogi w ciągu kolejnych 24 godzin średnio w ciągu jednego roku. Ponadto dla dróg krajowych wyznaczany jest również średni dobowy ruch letni oraz średni dobowy ruch zimowy. Dla dróg wojewódzkich w ograniczonym zakresie wyznacza się średni dobowy ruch dzienny, wieczorny oraz nocny. Inną miarą ruchu uzyskiwaną dzięki tym badaniom jest obciążenie dróg średnim dobowym ruchem, czyli liczba pojazdów przejeżdżających przez jeden kilometr drogi w jednostce czasu. W Generalnych Pomiarach Ruchu wyznacza się także wskaźnik wzrostu ruchu oraz jego strukturę rodzajową. Głównym celem artykułu jest prezentacja zmian w zakresie wyników pomiarów ruchu drogowego prowadzonych na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w latach 2000-2015.
EN The measurements of traffic volume are the basis for the all decision process in road traffic engineering. The results obtained in this way are used in numerous analysis connected with planning and modernization of transport infrastructure and traffic control. Their main objectives is to obtain data about the road traffic characteristics and information that govern this rights. One of the cyclical measurements carried out on the national road network and regional roads is the general traffic measurement. The purpose of general traffic measurement is to determine the basic characteristics and parameters of road traffic on all surveyed road segments. In turn, the basic measure obtained in the general traffic measurement is the average daily traffic in year. This is the number of vehicles that passes through the cross section of the road within the next 24 hours on average in one year. The main aim of this article is to present the changes in the traffic volumes measurements carried on the regional roads network in the Silesia province in 2000-2015 years.
Słowa kluczowe
PL ruch drogowy   pomiar ruchu   województwo śląskie  
EN traffic   measurements of traffic   Silesia province  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 693--698
Opis fizyczny Bibliogr. 41 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Macioszek, E.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu. 40-019 Katowice, ul. Krasinskiego 8, elzbieta.macioszek@polsl.pl.
Bibliografia
1. Chreptowicz T., Wielowariantowa analiza wyników generalnych pomiarów ruchu drogowego w latach 2000-2015 na drogach województwa śląskiego. Praca dyplomowa magisterska. Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Macioszek. Katowice 2016.
2. Główny Urząd Statystyczny: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r., Warszawa 2015.
3. Macioszek E., Geometrical Determinants of Car Equivalents for Heavy Vehicles Crossing Circular Intersections. [w:] J. Mikulski (ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science 329. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, s. 221-228.
4. Macioszek E., Sierpiński G., Czapkowski L., Problems and Issues with Running the Cycle Traffic Through the Roundabouts. [w:] J. Mikulski (ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science 104. Selected Papers. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, s. 107 -114.
5. Macioszek E.: The Passenger Car Equivalent Factor for Heavy Vehicles on Roundabouts. [w:] R. Janecki, G. Sierpiński G. (red.): Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. The Development of Transportation Systems. Monograph 256. Publishing House: Silesian University of Technology, Gliwice 2010, s. 127-137.
6. Macioszek E., Modele przepustowości wlotów skrzyżowań typu rondo w warunkach wzorcowych. Open Access Library, Volume 3 (21) (2013) 1-260 (Models of traffic capacity in roundabout inlets in ideal conditions).
7. Macioszek E., Relationship between Vehicle Stream in the Circular Roadway of a One-Lane Roundabout and Traffic Volume on the Roundabout at Peak Hour. J. Mikulski (Ed.): Transport Systems Telematic 2014. CCIS 471, pp. 110–119, 2014. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014.
8. Macioszek E., Model ruchu na małych rondach dla potrzeb obliczania przepustowości. Rozprawa doktorska. Instytut Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Wrocławskiej. Raport serii PRE nr 15/2006, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2007, s. 223.
9. Macioszek E., Analiza prędkości przejazdu pojazdów przez skrzyżowania z ruchem okrężnym ,Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport z. 82. Systemy, Podsystemy i Środki w Transporcie Drogowym, Morskim i Śródlądowym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2012, s. 69-84.
10. Macioszek E., Road Traffic Safety as an Element Creating Mobility Culture in Cities, [w:] R. Janecki, G. Sierpiński (red.): Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. New mobility Culture. Monograph 324. Publishing House: Silesian University of Technology, Gliwice 2011, p. 61-71.
11. Macioszek E., Woch J., The Follow-up Time Issue on Small Roundabouts, Transport Problems. International Scientific Journal. Volume 3, book 3. Gliwice 2008, s. 25-31.
12. Macioszek E., The Movement Model for Small Roundabouts with Minor Roads Capacity Estimating. Transport Problems. International Scientific Journal. Book 2, volume 1. Gliwice 2007, s. 87-94.
13. Macioszek E., Wojnar G., Characteristics of pedestrian facilities, Logistyka-nauka 4/2015, s. 1413-1418.
14. Macioszek E., Wojnar G., Characteristics of cyclist facilities. Logistyka-nauka 4/2015, s. 1419-1426.
15. Macioszek E., The road safety at turbo roundabouts in Poland, The Archives of Transport, Volume 33, Issue 1, 2015, p. 57-67.
16. Macioszek E., Stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w Polsce. Technika Transportu Szynowego. Koleje. Tramwaje. Metro. 12/2015, s. 2719-2722.
17. Macioszek E., Analysis of opportunities of using the HCM 2010 methodology for evaluation of traffic capacity at the entries to turbo roundabouts. Transport Problems 2016. Proceedings VIII International Scientific Conference s. 314-326.
18. Macioszek E., Analiza możliwości zastosowania metody HCM 2010 do szacowania przepustowości pasów ruchu na wlotach rond w Polsce, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Transport z. 113. Konferencja Politechniki Warszawskiej Transport XXI wieku. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, s. 327-340.
19. Macioszek E., The application of HCM 2010 in the determination of capacity of traffic lanes at turbo roundabout entries. Transport Problems, Vol. 11, issue 3, s. 77-89.
20. Macioszek E., The analysis of freight transport in road transport in Poland. Book of abstracts, 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Katowice 2016.
21. Macioszek E., The analysis of the number of transport realized by low-cost lines in air transport in Europe. Book of abstracts. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Katowice 2016.
22. Macioszek E., The European transport network in Poland. Book of abstracts. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Katowice 2016.
23. Macioszek E., The importance of road transport in Poland. Book of abstracts. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Katowice 2016.
24. Macioszek E., Analysis of Significance of Differences Between Psychotechnical Parameters for Drivers at the Entries to Onelane and Turbo Roundabouts in Poland, [w:] G. Sierpiński (ed.) Intelligent Transport Systems and Travel Behaviour. Advances in Intelligent Systems and Computing 505. Springer International Publishing Switzerland 2017, p. 149-161.
25. Macioszek E., The Comparison of Models for Critical Headways Estimation at Roundabouts, [w:] E. Macioszek, G. Sierpiński (eds.) Contemporary Challenges of Transport Systems and Traffic Engineering. Lecture Notes in Networks and Systems 2. Springer International Publishing Switzerland 2017, p. 205-219.
26. Macioszek E., Sierpiński G. (eds.) Contemporary Challenges of Transport Systems and Traffic Engineering. Lecture Notes in Networks and Systems 2. Springer International Publishing Switzerland 2017. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice 2016". Katowice, Poland, September 19-21, 2016. Selected Papers.
27. Opoczyński K., Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 r., Warszawa 2005.
28. Opoczyński K., Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 r., Warszawa 2010.
29. Opoczyński K., Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich, Warszawa 2015.
30. Simiński P., Macioszek E., Sierpiński G., Analysis of the traffic safety of vulnerable road users. Book of abstracts. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Katowice 2016.
31. Staniek M., Macioszek E., Sierpiński G., Urban Freight Transport - Proecological Approach. Book of abstracts. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice". Katowice 2016.
32. Szczuraszek T., Macioszek E., Proportion of Vehicles Moving Freely Depending on Traffic Volume and Proportion of Trucks and Buses, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Vol. 8, No 2, 2013, p. 133-141.
33. Witryna internetowa: http://www.gddkia.gov.pl/pl/1231/generalny-pomiar-ruchu (data odsłony 30.07.2016 r).
34. Zarządzenie nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadanie numerów drogom wojewódzkim.
35. Zarządzenie nr 78 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.
36. Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.
37. Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.
38. Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.
39. Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.
40. Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.
41. Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2237c41b-6ec4-4282-8f73-6a75dea05308
Identyfikatory