Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-22306506-3f99-4170-a913-4499019cc05b

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Prognozowanie terminu zakończenia oraz końcowego kosztu robót remontowych za pomocą Metody Wartości Wypracowanej

Autorzy Czemplik, A. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Forecasting the completion date and the final cost of restoration works by means of the Earned Value Method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Projektowanie zakresu robót remontowych jest zawsze obarczone ryzykiem błędu z uwagi na brak możliwości pełnej oceny stanu technicznego wszystkich, w szczególności tych zakrytych, elementów budowli przeznaczonej do remontu. W konsekwencji, pierwotnie zakładany termin zakończenia remontu oraz jego koszt często nie są dotrzymywane. Problemem jest również jednoznaczne określanie bieżącego zaawansowania robót. Metoda Wartości Wypracowanej jest obecnie globalnym standardem definiowania zaawansowania realizacji przedsięwzięć inżynierskich i bieżącego prognozowania daty ich zakończenia oraz końcowego kosztu. W prognozowaniu wykorzystuje się wybrane dane z realizacji rozważanego przedsięwzięcia od jego początku do dnia sporządzenia prognozy. Zastosowanie Metody Wartości Wypracowanej w zarządzaniu realizacją przedsięwzięć remontowych pozwala na istotną racjonalizację terminu końcowego oraz kosztów.
EN It is always risk of an error while planning the scope of renovation works. Precise evaluation of technical condition of all – especially those covered – construction parts of the building to be renewed, is practically not possible. As a consequence, the originally planned completion date as long as the planned budget, are often not fulfilled in construction renovation projects. Moreover there is a problem to define the progress status of these projects. The Earned Value Method (EVM) is currently a global standard for identifying of the progress status of engineering projects and also for actual forecasting the end date and the final cost of projects. The forecast is based on selected data taken from the project history, i.e. from its start till the date of forecasting analysis. Application of EVM for managing the construction renovation projects allows to reach both, the final cost and the completion date kept at the rational level.
Słowa kluczowe
PL prace remontowe   prognoza kosztów   termin zakończenia   metoda wartości wypracowanej  
EN restoration works   cost forecasting   completion date   earned value method  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 11
Strony 52--53
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., il.
Twórcy
autor Czemplik, A.
Bibliografia
[1] A Guide to the Project Management Body of Knowledge – Global Standard. 2013. Fifth edition. PMI.
[2] Al Duaij J., T. Awida, A. E. Kollarayam. 2007. „Performing Value Analysis on Construction Project Variation Orders”. Cost Engineering 49: 23 – 27.
[3] Czemplik Andrzej. 2014. „Application of Earned Value Method to progress control of construction projects”. Procedia Engineering 91: 424 – 428.
[4] Levy Sidney M. 2012. Project Management in Construction. McGraw Hill.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-22306506-3f99-4170-a913-4499019cc05b
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.11.22