Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2209643d-7eba-46a1-9009-8134f6313069

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Green Paper – challenges to RES development in Poland

Autorzy Sowiński, J. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
PL Zielona Księga – wyzwania dla rozwoju OZE w Polsce
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The EU regulations in the field of energy-environmental policy and Green Paper, published in 2013, have influenced the operation of the power sector, especially power generation sources. Special attention is focused on RES in power generation because one of the most effective manners of reducing carbon dioxide emissions is increasing the consumption of renewable energy. The development of RES in Poland is constrained by limited grounds for biomass production and lack of biomass infrastructure. The potential of wind, hydropower and solar energy is relatively low. The paper presents the analysis of effectiveness of selected investment in RES.
PL Regulacje WE w zakresie polityki energetyczno-środowiskowej i Zielona Księga, opublikowana w roku 2013, wpływają na system elektroenergetyczny, a szczególnie na źródła wytwarzania energii elektrycznej. Szczególną uwagę należy skierować na OZE w generacji energii elektrycznej, ponieważ jest to najskuteczniejszy sposób ograniczenia emisji ditlenku węgla. Postęp w wykorzystaniu OZE w Polsce jest ograniczony z powodu niedostatecznych areałów gruntów do produkcji biomasy i braku odpowiedniej infrastruktury. Możliwości wykorzystania wiatru, energii wodnej i solarnej są stosunkowo niewielkie. Artykuł prezentuje analizę efektywności wybranych inwestycji w OZE.
Słowa kluczowe
PL odnawialne źródła energii   polityka energetyczna   środowisko  
EN renewable energy sources   energy policy   environment  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2014
Tom R. 90, nr 4
Strony 145--148
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Sowiński, J.
  • Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki, Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa, jansow@el.pcz.czest.pl
Bibliografia
[1] European Commission, Green Paper. A 2030 framework for climate and energy policies, Brussels, 27.3.2013, COM(2013) 169 final
[2] Commission of the European Communities. An Energy Policy for Europe, COM (2007) 1, Brussels, January 10, 2007
[3] European Commission, A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, Brussels, 8.3.2011, COM(2011) 112 final
[4] Union of the Electricity Industry – EURELECTRIC – A.I.S.B.L., Power Choices – Pathways to Carbon-Neutral Electricity in Europe by 2050, Full Report (2010)
[5] Dudek G., Adaptive Simulated Annealing Schedule to the Unit Commitment Problem, Electric Power Systems Research, Vol.80 Iss.4 (2010), 465-472
[6] Pavlova-Marciniak I., Influence of technical-economic conditions to development of ecological power engineering (Wpływ warunków techniczno-ekonomicznych na rozwój ekologicznej energetyki) (in Polish),, Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 88 (2012), No 8, 92-95
[7] Popławski T., Łyp J., Forecasting methods supporting the operator of transmission system - chosen issues. Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 86 (2010), No. 8, 192-195
[8] Ministerstwo Gospodark i (Ministry of Economy), Energy policy of Poland to 2030 (in Polish), Warsaw, 10 November 2009
[9] Balcewicz J., The truth about renewable sources of energy, (Cała prawda o odnawialnych źródłach energii), (in Polish), Energia Gigawat, Nr 5 (2013)
[10] Integrated pollution prevent i on and control (IPPC), Reference document on best available techniques for large combustion plants (2005)
[11] Sowiński J., Investing in the production of electric energy in the market conditions (in Polish), seria Monografie nr 148, (2008) Wydawnictwo PCz, Częstochowa, Poland
[12] Szkutnik J., Sobota R., Issues of energy safety in Poland to 2030, (Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce w perspektywie do 2030 roku), (in Polish), Rynek Energii (2010) No 1(86)
[13] Tokarski S., Green Paper – energy credo for European Union (Zielona Księga – energetyczne credo Unii Europejskiej), (in Polish), Polska Energia, No 5 (2013)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2209643d-7eba-46a1-9009-8134f6313069
Identyfikatory
DOI 10.12915/pe.2014.04.33