PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Cztery dekady rozwoju nauki i techniki światłowodowej w Polsce. Cz. 2

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Optical Fiber Technology in Poland : four decades of development. Pt. 2
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dwuczęściowy artykuł jest autorskim i krytycznym opisem zbioru wybranych wydarzeń związanych z rozwojem technologii światłowodów włóknistych w kraju. Przypomniano pionierskie działania w drugiej połowie lat siedemdziesiątych w Ośrodkach Technologicznych w Lublinie (UMCS) i Warszawie (ONPMP), do których dołączył niedługo potem Białystok (Politechnika i Huta Szkła). Wspomniano z życzliwością kluczowe osoby tamtego okresu, a w szczególności pionierów krajowej techniki światłowodowej, których już z nami dzisiaj nie ma. Podkreślono rolę kilku pierwszych krajowych sympozjów techniki światłowodowej, które odegrały rolę integracyjną tworzącego się w kraju środowiska naukowego i technicznego tej dziedziny fotoniki. Pomijając skomplikowane meandry środkowego okresu rozwoju techniki światłowodowej w kraju, dokonano skoku do dnia dzisiejszego, którego nie byłoby gdyby nie okres pionierski. Autorzy chcieli pokazać w szczególności te działania naukowo – techniczne i naukowo - środowiskowe, które mimo dość trudnych warunków rozwoju nauki i techniki w Polsce, gdy spojrzeć na nie z oddalenia, wydaje się że wyprzedzały swój czas.
EN
The paper is a subjective authors’ and critical description of a chosen series of events associated with the development of optical fiber technology (OFT) in Poland. There are reminded pioneering research activities in the second half of the seventies in Optical Fiber Technological Centers in Lublin (UMCS), in Warsaw (in ONPMP), which were joined soon after by Białystok (Polytechnics and Glass Works). There are mentioned with friendliness the key persons of that period, and in particular the pioneers of OFT in Poland, which are not with us anymore. There is emphasized the role of the first national symposia on “Optical Fibers and Their Applications”, which played an integration role for the newly established research community of OFT and photonics. Omitting the complex history of the development of OFT in Poland during the intermediate years, we bravely jump to today, a day which would have not existed now, if the pioneering period had not been so rich in research results. The authors would like to show in particular these research, scientific and logistic activities, which despite difficult conditions of science development in Poland, when looked at from some distance in time and space, seemed to be then well ahead of their time.
Rocznik
Strony
54--63
Opis fizyczny
Bibliogr. 67 poz., il., wykr.
Twórcy
 • Politechnika Warszawska, WEiTI, Instytut Systemów Elektronicznych
autor
 • Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej
autor
 • Politechnika Lubelska, WEiL, Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zespół Technologii Światłowodów
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • [1] N. Parol, A. Gorgol, Otrzymywanie doświadczalnych kabli światłowodowych, II Krajowe Sympozjum „Światłowody i Ich Zastosowania”, Jabłonna 13–15 lutego 1979, Tom I, str. 18–22, Publ. OWPW Warszawa 1978.
 • [2] A.Gorgol, M.Kloza, R.Parosa, E.Reszke, Wykorzystanie plazmy w procesie wytwarzania światłowodów, II Krajowe Sympozjum „Światłowody i Ich Zastosowania”, Jabłonna 13–15 lutego 1979, Tom II, str. 38–42, Publ. CENRiT Warszawa 1978.
 • [3] J. Wójcik, A. Gorgol, W. Demidziuk, A. Parol, A. Tadeusiak, Otrzymywanie światłowodów kwarcowych dla potrzeb telekomunikacji, II Krajowe Sympozjum „Światłowody i Ich Zastosowania”, Jabłonna 13–15 lutego 1979, Tom II, str. 43–49, Publ. CENRiT Warszawa 1979.
 • [4] R.S. Romaniuk, J. Dorosz, Coupled/noncoupled wave transmission in long length of multicore optical fibres, Xth European Conference on Optical Communications ECOC, Proc. pp.202-203, Stuttgart 09.1984.
 • [5] R.S. Romaniuk, J. Dorosz, A family of multicore optical fibre based sensors and instrumentation systems, IInd Int. Conf. On Optical Fibre Sensors OFS’84, Stuttgart, 09, 1984, Proc. SPIE 0514, pp. 275–278, doi: 10.1117/12.945098.
 • [6] R. Romaniuk, Broadband buses based on multicore optical fibres, Proc. SPIE 0585, pp. 260–265, 1985, doi:10.1117/12.966554.
 • [7] R. Romaniuk, J. Dorosz, Multicore single-mode soft-glass optical fibres, Optica Applicata, vol29, no.1–2, pp. 15–49, 1999.
 • [8] T. Sasaki (Sumitomo), Multi-core fibres and their technical feasibility, ECOC 2011, paper no. WS5.
 • [9] W. Cetner, Światłowody, Problemy Łączności, vol.14, no.123, 1974, str. 74.
 • [10] A. Smoliński, Telekomunikacja światłowodowa, referat plenarny, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, 14.11.1974 r.; opublikowane w [9].
 • [11] A. Smoliński, Telekomunikacja światłowodowa, Rozprawy Elektrotechniczne, vol. 22, no.1, 1976, str. 143–166.
 • [12] A.Smoliński, Światłowody i ich Zastosowanie, Elektronika, vol.17, no.6, 1976, str. 210–214.
 • [13] A. Smoliński, Światłowody i ich zastosowanie, I Krajowe Sympozjum „Światłowody i ich Zastosowania”, Jabłonna 16-17 lutego 1976, PWN Warszawa 1977, str. 19–42.
 • [14] E. Kowalczyk, Światłowody a rozwój telekomunikacji w Polsce, I Krajowe Sympozjum „Światłowody i ich Zastosowania”, Jabłonna 16–17 lutego 1976, PWN Warszawa 1977, str. 8–18.
 • [15] A. Gorgol, J. Wójcik, Próby otrzymywania światłowodów szklanych, I Krajowe Sympozjum „Światłowody i ich Zastosowania”, Jabłonna 16–17 lutego 1976, PWN Warszawa 1977, str. 459–463.
 • [16] L. Kociszewski, Zagadnienia wytwarzania elementów szklanych do celów optyki włóknistej, I Krajowe Sympozjum „Światłowody i ich Zastosowania”, Jabłonna 16–17 lutego 1976, PWN Warszawa 1977, str. 440–458.
 • [17] B. Paszkowski, Technologia światłowodów szklanych, I Krajowe Sympozjum „Światłowody i ich Zastosowania”, Jabłonna 16–17 lutego 1976, PWN Warszawa 1977, str. 135–272.
 • [18] Z. Szpigler, Koncepcja zastosowania światłowodów w sieciach telekomunikacyjnych, I Krajowe Sympozjum „Światłowody i ich Zastosowania”, Jabłonna 16–17 lutego 1976, PWN Warszawa 1977, str. 387–430.
 • [19] W. Woliński, A.Kaźmirowski, Optyka zintegrowana, I Krajowe Sympozjum „Światłowody i ich Zastosowania”, Jabłonna 16–17 lutego 1976, PWN Warszawa 1977, str. 114–134.
 • [20] A. Tadeusiak, Próba zastosowania światłowodów w cyfrowym łączu telekomunikacyjnym, I Krajowe Sympozjum „Światłowody i ich Zastosowania”, Jabłonna 16–17 lutego 1976, PWN Warszawa 1977, str. 472–477.
 • [21] B. Mroziewicz, T. Lipiński, Półprzewodnikowe źródła sygnałów optycznych, I Krajowe Sympozjum „Światłowody i ich Zastosowania”, Jabłonna 16–17 lutego 1976, PWN Warszawa 1977, str. 273–326.
 • [22] S. Mączyński, Fotodetektory do urządzeń komunikacji optycznej, I Krajowe Sympozjum „Światłowody i ich Zastosowania”, Jabłonna 16-17 lutego 1976, PWN Warszawa 1977, str. 327–337.
 • [23] B. Darek, T. Lipiński, Krajowe diody elektroluminescencyjne emitujące podczerwień, I Krajowe Sympozjum „Światłowody i ich Zastosowania”, Jabłonna 16–17 lutego 1976, PWN Warszawa 1977, str. 485–491.
 • [24] Z. Muszyński, W. Nakwaski, Niektóre badania nad laserami monozłączowymi, I Krajowe Sympozjum „Światłowody i ich Zastosowania”, Jabłonna 16–17 lutego 1976, PWN Warszawa 1977, str. 492–503.
 • [25] M. Węgrzecki, Szybkie fotodetektory krzemowe opracowane w Instytucie Technologii Elektronowej, I Krajowe Sympozjum „Światłowody i ich Zastosowania”, Jabłonna 16–17 lutego 1976, PWN Warszawa 1977, str. 504–518.
 • [26] J. Helsztyński, M. Rzewuski, Technika pomiarowa źródeł i odbiorników promieniowania, I Krajowe Sympozjum „Światłowody i ich Zastosowania”, Jabłonna 16–17 lutego 1976, PWN Warszawa 1977, str. 338–386.
 • [27] A. Smoliński, B. Mroziewicz (Red.), Światłowody i Ich Zastosowania, I Krajowe Sympozjum, Jabłonna 16–17 lutego 1976, 518 str., Warszawa, PWN 1977.
 • [28] A. Smoliński, R. Romaniuk (Red.), ŚwiatŁowody i Ich Zastosowania, II Krajowe Sympozjum, Jabłonna 13–15 lutego 1979, Tom I, 113 str., Wyd. OWPW, Warszawa 1978.
 • [29] A. Smoliński, R. Romaniuk (Red.), Światłowody i Ich Zastosowania, II Krajowe Sympozjum, Jabłonna 13–15 lutego 1979, Tom II, 376 str., Wyd. CENRiT, Warszawa 1979.
 • [30] S. Zbyrad, R. Romaniuk (Red.), I Sympozjum Techniki Pomiarowej Światłowodów, Lublin 4–5 czerwca 1981, 304 str., NOT-Lublin 1981.
 • [31] J. Dorosz, R. Romaniuk (Red.), Światłowody Nietelelekomunikacyjne, I Krajowe Sympozjum, Białystok – Białowieża, 23–25 września 1982, 238 str., NOT-Białystok 1983.
 • [32] R. Romaniuk, Trzecie Krajowe Sympozjum PAN „Światłowody i ich Zastosowania”, Nauka Polska, vol. 31, nr 3–4 (207-208), 1983, str. 215–217, Wyd. PAN Ossolineum Warszawa 1983.
 • [33] A. Smoliński, R. Romaniuk (Red.), „Światłowody i Ich Zastosowania”, III Krajowe Sympozjum, Jabłonna 15–17 lutego 1983 r., Tom 1–5, Wyd. PWN, Warszawa – Łódź 1982, 1983 .
 • [34] J. Dorosz, R.S. Romaniuk (Edit.), Optical Fibers and Their Applications 2014, Proc. SPIE 9228, ISBN: 9781628412758, doi: 10.1117/12.2071145.
 • [35] L.R. Jaroszewicz (Edit.), Fifth European Workshop on Optical Fibre Sensors, Kraków May 2013, Proc. SPIE 8794, doi: 10.1117/12.2027228.
 • [36] R.S. Romaniuk, W. Wójcik (Edit.), Optical Fibers and Their Applications 2012, Proc. SPIE 8698, ISBN: 9780819494856 , doi: 10.1117/12.2020581.
 • [37] J. Dorosz, R.S. Romaniuk, Optical Fibers and Their Applications 2011, Proc. SPIE 8010, ISBN: 9780819485847, doi: 10.1117/12.901553.
 • [38] J. Dorosz, R.S. Romaniuk, T.R.Woliński, Optical Fibers and Their Applications 2008, Proc. SPIE 7120, ISBN: 9780819473530, doi: 10.1117/12.804487.
 • [39] J.Wójcik, W.Wójcik, Lightguides and Their Applications 2006, Proc. SPIE 6608, ISBN: 9780819467478, doi: 10.1117/12.739313.
 • [40] W. Urbańczyk, B. Jaskorzyńska, P.St.J.Russell (Edit.), Photonic Crystals and Fibers, Proc. SPIE 5950, 2005, ISBN: 9780819459572.
 • [41] J. Rayss, B. Culshaw, A.G. Mignani (Edit.), Optical Fibers: Technology, Proc. SPIE 5951, 2005, ISBN: 9780819459589.
 • [42] L.R. Jaroszewicz, B. Culshaw, A.G. Mignani (Edit.), Optical Fibers: Applications, Proc. SPIE 5952, 2005, ISBN: 9780819459596.
 • [43] J. Wójcik, W. Wójcik, Lightguides and Their Applications 2004, Proc. SPIE 5576, ISBN: 9780819455253, doi: 10.1117/12.581509.
 • [44] J. Dorosz, R.S. Romaniuk, Optical Fibers and Their Applications 2002, Proc. SPIE 5028, ISBN: 9780819448293, doi: 10.1117/12.497586.
 • [45] J. Wójcik, W.Wójcik, Lightguides and Their Applications, Proc. SPIE 4239, 1999.
 • [46] J. Dorosz, R.S. Romaniuk, Optical Fibers and Their Applications 1998, Proc. SPIE 3731, ISBN: 9780819432056, doi: 10.1117/12.348703.
 • [47] R.S. Romaniuk, M. Szustakowski, Optical Fibers and Their Applications 1990, Proc. SPIE 1085, ISBN: 9780819401205, doi: 10.1117/12.952946.
 • [48] R.S. Romaniuk, M. Szustakowski, Optical Fibres and Their Applications 1986, Proc. SPIE 0670, ISBN: 9780892527052.
 • [49] R.S. Romaniuk, Optyczny Internet terabitowy, KEiT PAN, Warszawa 2001, ISBN: 83-916022-3-0, 340p., http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=2541.
 • [50] R.S. Romaniuk, Miernictwo ŚwiatŁowodowe, KEiT PAN, Warszawa 2001, ISBN: 978-83-916022-2-5, 240p., http://www. wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=2539.
 • [51] R.S. Romaniuk, DWDM: Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój, KEiT PAN, Warszawa 2001, ISBN: 83-916022-2-2, 306p., http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=2540.
 • [52] P. Mergo, T. Martynkien, W. Urbańczyk, Polymer optical microstructured fiber with birefringence induced by stress-applying elements, Opt. Lett., vol.39, p. 3018–3021, 2014.
 • [53] K. Tarnowski, A. Anuszkiewicz, K. Poturaj, P. Mergo, W. Urbańczyk, Birefringent optical fiber with dispersive orientation of polarization axes, Opt. Express, vol.22, no.21, p. 25347–25353, 2014.
 • [54] A. Anuszkiewicz, T. Martynkien, P. Mergo, M. Makara, W.Urbańczyk, Sensing and transmission characteristics of a rocking filter fabricated in a side-hole fiber with zero group birefringence, Opt. Express, vol.21, no.10, p. 12657, 2013.
 • [55] T. Martynkien, G. Statkiewicz-Barabach, J. Olszewski, J. Wójcik, P. Mergo, et al., Highly birefringent microstructured fibers with enhanced sensitivity to hydrostatic pressure, Opt. Express, vol.18, no.14, p. 15113, 2010.
 • [56] A. Ziołowicz, M. Szymanski, L. Szostkiewicz, et al., Hole-assisted multicore optical fiber for next generation telecom transmission systems, Applied Physics Letters, vol.105, no.8, art. no.081106, 2014.
 • [57] D. Dorosz, J. Zmojda, M. Kochanowicz, Investigation on broadband near-infrared emission in Yb3+/Ho3+ co-doped antimony-silicate glass and optical fiber, Optical Materials Vol.35, 2577–2580 (2013).
 • [58] J. Żmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, D. Dorosz, P. Jeleń, M. Sitarz, Analysis of thermal and structural properties of germinate glasses co-doped with Yb3+/Tb3+ ions, Spectrochimica Acta. Part A Vol. 131, 702–707 (2014).
 • [59] M. Kochanowicz, D. Dorosz, J. Zmojda, J. Dorosz, J. Pisarska, W. A. Pisarski, Up-conversion luminescence of Tb3+ ions in germanate glasses under diode-laser excitation of Yb3+,Optical Materials Express Vol. 4, nr 5 (2014).
 • [60] D. Dorosz, J. Żmojda, M. Kochanowicz, Broadband near infrared emission in antimony-germanate glass co-doped with erbium and thulium ions, Optical Engineering Vol. 53 (2014).
 • [61] D. Dorosz, M. Kochanowicz, J. Żmojda, Blue upconversion emission in germanate glass co-doped with Yb3+/Tm3+ ions, International Journal of Applied Glass Sciences Vol. 5 (2014).
 • [62] M. Kochanowicz, D. Dorosz, J. Zmojda, J. Dorosz, P. Miluski, Influence of temperature on upconversion luminescence in tellurite glass co-doped with Yb3+/Er3+ and Yb3+/Tm3+, Journal of Luminescence vol. 151, 155-160 (2014).
 • [63] [rb1] R. Stępień, J. Cimek, D. Pysz, I. Kujawa, M. Klimczak, and R. Buczyński, Soft glasses for photonic crystal fibers and microstructured optical components, Opt. Eng. 53 (7), 071815, 2014; doi: 10.1117/1.OE.53.7.071815.
 • [64] [rb2] D. Pysz, I. Kujawa, R. Stępień, M. Klimczak, A. Filipkowski, M. Franczyk, L. Kociszewski, J. Buźniak, K. Haraśny, R. Buczyński, Stack and draw fabrication of soft glass microstructured fiber optics, Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., 62(4), 667-683 (2014).
 • [65] [rb3] Technology Review 2012: Top 20 Photonics Innovations of 2012, Laser Focus World, Dec. 2012.
 • [66] [rb4] R. Buczynski, H. Bookey, M. Klimczak, , D. Pysz, R. Stepien, T. Martynkien, J. E. McCarthy, A. Waddie, A. K. Kar, M. R. Taghizadeh, Two octaves infrared supercontinuum generation in lead-bismuth glass photonic crystal fibers, Materials 7(6), 4658-4668, 2014.
 • [67] [rb5] M. Klimczak, B. Siwicki, P. Skibiński, D. Pysz, R. Stępień, A. Heidt, C. Radzewicz and R. Buczyński, Coherent supercontinuum generation up to 2.3 µm in all-solid soft-glass photonic crystal fibers with flat all-normal dispersion, Opt. Express, 22(15) 18824–18832 (2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-22070195-db27-499e-855d-01a205d09ffc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.