PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ gezy wapiennej na proces hydratacji alitu

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The impact of calcalerous gaize on alite hydration process
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Praca omawia wyniki badań wpływu gezy wapiennej na reakcję alitu z wodą. Dodatek gezy zmieniał się w zakresie od 5% do 20% masy alitu, a uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że dodatek gezy powoduje przyspieszenie hydratacji alitu. Wzrost stopnia hydratacji alitu jest proporcjonalny do zawartości gezy. Za pomocą analizy termicznej i badań rentgenograficznych potwierdzono zachodzenie w badanych układach reakcji pucolanowej, w której zawarta w gezie aktywna krzemionka reaguje z wodorotlenkiem wapnia, powstałym z hydrolizy alitu. Ciepło hydratacji próbek zawierających dodatki gezy jest większe od próbki referencyjnej nawet o 39%, co również dowodzi większego stopnia przereagowania alitu. Uzyskane wyniki świadczą o dużej aktywności gezy i wskazują na jej przydatność jako dodatku mineralnego do cementu.
EN
In the paper the effect of calcareous gaize addition on the reaction of alite with water. The addition of calcareous gaize was changed in the range 5% to 20% by mass of alite and this mixture accelerated the reaction of alite with water. The increase of the degree of alite hydrolysis was proportional to the gaize content. Application of XRD and DTA the pozzolanic reaction in this system was confirmed in which calcium hydroxide is reacting with active silica introduced with the gaize addition. The heat of hydration is also higher even of about 39% which is confirming also the quicker alite reaction. The experimental results the high gaize chemical activity are showing and fully confirm the usefulness of this rock as mineral addition in cement technology.
Czasopismo
Rocznik
Strony
68--76
Opis fizyczny
Bibliogr. 46 poz., il., tab.
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Kraków
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Kraków
Bibliografia
 • 1. „Przemysł cementowy w liczbach 2014”, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2014.
 • 2. H. Changling, B. Osbeck, E. Makovicky, „Pozzolanic reaction of six principal clay minerals: activaction, reactivity assessments and technological effects”, Cem. Concr. Res., 25, 1691-1702, (1995).
 • 3. M. Steenberg, D. Herfort, S.L. Poulsen, “Composite cement based on Portland cement clinkier, limestone and calcinated clay”, Proc. 13th ICCC, Madryt 2011.
 • 4. M. Antoni, J. Rossen, F. Martirena, K. Scrivener, “Cement substitution by a combination of metakaolin and limestone”, Cem. Concr. Res., 42, 1579-1589, (2012).
 • 5. D. Chopra, R. Siddique, “Strength, permeability and microstructure of self-compacting concrete containing rice husk ash”, Cem. Concr. Res., 130, 72-80, (2015).
 • 6. R. Ferraro, A. Nanni, “Effect of off-white rice husk ash on strength, porosity, conductivity and corrosion resistance of white concrete”, Constr. Build. Mater., 31, 220-225 (2012).
 • 7. K. Łaskawiec, J. Małolepszy, G. Zapotoczna-Sytek, “Influence of Fly Ashes Generated at Burning Hard and Brown Coal in Fluidized Boilers on AAC Phase Composition”, Ceramic Materials, 63, 88-92, (2011).
 • 8. M. Smadi, R. Haddad, ”The use of oil shale ash in Portland cement concrete”, Cem. Concr. Comp., 1, 43-50, (2003).
 • 9. F. Clarke “Data of geochemistry”, Washington 1908.
 • 10. K. Wyrwicka, W. Roszczynialski „Ocena przydatności gez jako aktywnego dodatku przy produkcji cementu”, Biuletyn Instytutu Geologicznego 1986.
 • 11. J. Małolepszy, P. Stępień, „The influence of gaize addition on sulphate corrosion of CEM II/A and CEM II/B cements.” Procedia Eng. 108, 270-276, (2015).
 • 12. J. Grzymek, W. Roszczynialski, K. Gustaw, „Hydration cements with pozzolanic addition”, Proc. 7th ICCC Paris, France 1980.
 • 13. W. Roszczynialski, P. Stępień, “Calcareous gaize from Ożarów as an active mineral admixture for blended cement”, Ceramic Materials 66, 55-61, (2014).
 • 14. P. Stępień, “Influence of gaize on the hydration of Portland cements” Proc. “Dni Betonu 2014” Wisła 2014.
 • 15. W. Kurdowski, „Chemia cementu i betonu” PWN/Polski Cement, Kraków 2010.
 • 16. T. Matschei, B. Lothenbach, F.P. Glasser „The role of calcium carbonate in cement hydration”, Cem. Concr. Res., 37, 551-558, (2007).
 • 17. V.L. Banavetti, V.F. Rahhal, E.F. Irassar, “Studies of carboaluminate formation in limestone filler blended cements” Cem. Concr. Res., 31, 853-859, (2001).
 • 18. V. Bilek, P. Mec, L. Zidek, T. Moravec, „Concretes with ternary binders – thinking about frost resistance”, Cement Wapno Beton, 82, 72 – 78, (2015).
 • 19. A. Neville, „Właściwości betonu”, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2012.
 • 20. W. Nocuń-Wczelik, G. Łój, “Effect of finley dispersed limestone additives of different origin on cement hydration kinetics and cement hardering”, Proc. 13th ICCC Madrid, Spain, 2011.
 • 21. B. Lothenbach, G. Le Saout, E. Gallucci, K. Scrivener, „Influence of limestone on the hydration of Portland cements”, Cem. Concr. Res., 38, 848-860, (2008).
 • 22. K. De Weerdt, H. Justnes, B. Lothenbah, “The effect of limestone powder additions on strength and mikrostructure of fly ash blended cement”, Proc. 13th ICCC Madrid, Spain, 2011.
 • 23. I. Messaoudene, R. Jauberthie, A. Rechache, A. Bounechada, “Strength development of ternary blended cement with marble powder and natural pozzolana”, Cement Wapno Beton, 82, 32-37, (2015).
 • 24. B. Lothenbach, K. Scrivener, R.D. Hooton, “Supplementary cementitious materials”, Cem. Concr. Res. 41, 1244-1256, (2011).
 • 25. G. Kakali, S. Tsivilis, E. Aggeli, M. Bati, “Hydration products of C3A, C3S and Portland cement in presence of CaCO3” Cem. Concr. Res., 30, 1073-1077, (2000).
 • 26. Y. Zhang, X. Zhang “Research of effect limestone and gypsum on C3A, C3S and PC clinkier system”, Constr. Build. Mater., 22, 1634-1642, (2008).
 • 27. C. Hargis, A. Telesca, P. Monteiro “Calcium sulfoaluminate hydration in the presence of gypsum, calcite and vaterite”, Cem. Concr. Res., 65, 15-20, (2014).
 • 28. S. Barnett, D. Macphee, E. Lachowski “XRD, EDX and IR analysis of solid solutions between thaumasite and ettringite”, Cem. Concr. Res. 32, 719-730, (2002).
 • 29. T. Matschei, B. Lothenbach, F. Grasser “Termodynamic properities of Portland cement hydrates in the system CaO-Al2O3-SiO2-CaSO4-CaCO3-H2O” Cem. Concr. Res., 37, 1379-1410, (2007).
 • 30. T. Matschei, B. Lothenbach, F. Grasser “The AFm phase in Portland cement” Cem. Concr. Res., 37, 118-130, (2007).
 • 31. H. Ghorab, E. Kishar, S. Abou Elfetouh “Studies on the stability of the calcium sulfoaluminate hydrates. Part II: Effect of alite, lime and monocarboaluminate hydrate”, Cem. Concr. Res., 28, 53-61, (1998).
 • 32. S. Barnett, C. Adam, A. Jackson “An XRPD profile fitting investigation of the solid solution between ettringite Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O and carbonate ettringite Ca6Al2(CO3)3(OH)12·26H2O” Cem. Concr. Res., 31, 13-17, (2001).
 • 33. M. Beddar, A. Meddah, M. Boubakria, N. Haddad, “A study of the effects of partial replacement of clinker by limestone in the cement manufacture”, Cement Wapno Beton, 81, 185-193, (2014).
 • 34. H. Kuzel, H. Pollmann “Hydration of C3A in the presence of Ca(OH)2, CaSO4·2H2O and CaCO3”, Cem. Concr. Res., 21, 885-895, (1991).
 • 35. E. Harlson, H. Berman, “Some observations on the Calcium Aluminate Carbonate Hydrates” Journal of Research of the National Bureau Standards, 64, 333-341, (1960).
 • 36. W. Kurdowski “Uwodnione gliniany wapniowe w zaczynie cementowym - przegląd literatury”, Cement Wapno Beton, 76, 255-266, (2009).
 • 37. R. Jambor „Influence of 3CaO.Al2O3.CaCO3.nH2O on the structure of cement paste” Proc. 7th ICCC Paris, France 1980.
 • 38. K. Ingram, K. Duagherty, “Limestone addition to Partland cement. Uptake, chemistry and effect”, Proc. 9th ICCC New Deli (1980) 180-186.
 • 39. J. Pera, S. Husson “Influence of finely ground limestone on cement hydration” Cem. Concr. Comp., 21, 99-105, (1999).
 • 40. H. Uchikawa “Influence of pozzolana on the hydration of C3A” Proc. 7th ICCC Paris, France 1980.
 • 41. K. Ogawa, H. Uchikawa, K. Tekamoto „The mechanism of hydration in the system C3S – pozzolana”, Cem. Concr. Res., 10, 683-696, (1980).
 • 42. D. Menetrier, I. Jawed, J. Skalny “Effect of gypsum on C3S hydration”, Cem. Concr. Res. 10, 697-701, (1980).
 • 43. W. Roszczynialski, P. Stępień, E. Tkaczewska, W. Roszczynialski, „The reliability of pozzolanic activity assessments methods in testing different fly ashes”, Cement Wapno Beton, 81, 323-333 (2014).
 • 44. H. Pöllmann, ”Incorporation of SO4 2-, CO3 2-, OH- in hydration products of tricalciumaluminate” Proc. 9th ICCC New Deli 1980, 363-369.
 • 45. H. Pöllmann, S. Auer, H. Kuzel, R. Wenda, “Solid solution of ettringites: Part II: Incorporation of B(OH)4-and CrO42- in 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O” Cem. Concr. Res., 23, 422 (1993).
 • 46. W. Nocuń-Wczelik, “Wpływ niektórych czynników na szybkość reakcji krzemianu trójwapniowego z wodą”, praca doktorska AGH, Kraków 1984.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-21fe1cb1-c0e2-4733-a0c7-5b5a69368227
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.