Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-21edfb62-ad36-424a-af3f-a438d6f73e46

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Polski handel zagraniczny żywymi zwierzętami w latach 2004-2011

Autorzy Kusz, D.  Tereszkiewicz, K.  Kusz, B. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN Polish foreign trade of live animals in years 2004-2011
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy była analiza rozmiarów oraz określenie struktury geograficznej handlu zagranicznego Polski żywymi zwierzętami w latach 2004 -2011. Handel zagraniczny Polski żywymi zwierzętami głównie odbywa się z państwami Unii Europejskiej. Jednak większy udział państw Unii Europejskiej jest w przypadku importu żywych zwierząt niż eksportu. W przypadku eksportu żywych zwierząt ważne miejsce oprócz krajów Unii Europejskiej mają kraje Europy Środkowo-Wschodniej zwłaszcza Rosja i Ukraina. W handlu zagranicznym Polski występuje wysoki udział zwierząt rzeźnych, z wyjątkiem importu bydła, gdzie dominują zwierzęta hodowlane. Należy dążyć w handlu zagranicznym do ograniczania lub całkowitej rezygnacji z handlu zwierzętami rzeźnymi, dążąc do doskonalenia warunków transportu dla zwierząt hodowlanych.
EN The aim of this work is analyses of the value and geographical structure of foreign trade of live animals in years 2004-2011. Export and import of live animals takes place within European Union. There is high share of animals for slaughter in Polish foreign trade, with the exception of cattle, which is dominated by livestock. In foreign trade efforts should be made to reduce or completely abandon the trade of animals slaughter, seeking to improve conditions for livestock transport.
Słowa kluczowe
PL handel zagraniczny   handel żywymi zwierzętami   zwierzęta rzeźne   bydło  
EN trade in live animals   foreign trade   animals for slaughter   cattle  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1287--1295
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kusz, D.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Informatyki w Zarządzaniu, dkusz@prz.edu.pl
autor Tereszkiewicz, K.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Informatyki w Zarządzaniu, kteresz@prz.edu.pl
autor Kusz, B., bozena.kusz@wp.pl
Bibliografia
1. Baza Danych Handlu Zagranicznego, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa http://hinex.stat.gov.pl/hinex/aspx/index.aspx - data dostępu 08.02.2013
2. Chechelski P., Czynniki zewnętrzne (makroekonomiczne) wpływające na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. [w:] praca zb. pod red. R. Mroczka Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Program Wieloletni 2005-2009 „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, nr 155, IERiGś-PIB, Warszawa 2009
3. Dudziński J. (red.), Podstawy handlu zagranicznego. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
4. Pawlak K., Poczta W., Międzynarodowy handel rolny - teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
5. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012
6. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005
7. Tereszkiewicz K., Molenda P., Nowotyńska I., Pokrywka K., Bukała B., Kształtowanie ochrony prawnej zwierząt w transporcie przedubojowym. Logistyka nr 4/2012, s. 1315-1320
8. Tereszkiewicz K., Molenda P., Nowotyńska I., Pokrywka K., Ocena dobrostanu tuczników w czasie transportu. Logistyka nr 3/2012, s. 2277-2284
9. Tereszkiewicz K., Molenda P., Organizacyjne i technologiczne problemy w transporcie tuczników. [w:] Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw - specyfika i zmiany. pod red. A. Gierczak, J. Wiażewicz, A. Zielińskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 307-316
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-21edfb62-ad36-424a-af3f-a438d6f73e46
Identyfikatory