Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-21ce105f-d011-4597-a934-2adb40c6132d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane problemy warunków realizacji przemieszczania osób

Autorzy Olejnik, K.  Nowacki, G.  Woźniak, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected questions of conditions for implementing mobility of persons
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z ograniczeniami i możliwościami przy transporcie osób w ramach systemów logistycznych. Szczególną grupą przemieszczającą się są niepełnosprawni z ograniczeniami ruchu. Omówiono konieczność dostosowania środków transportu w celu zaspokajania ich potrzeb, między innymi w czasie wsiadania i wysiadania niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
EN The article presents selected issues related to the limitations and capabilities of transportation of persons within the logistics systems. Physically disabled persons constitute a group with special requirements with regards to the transportation. Article examines necessary adaptation requirements in order to fulfill the transportation objective, including during boarding and disembarking disabled persons in wheelchairs.
Słowa kluczowe
PL transport   osoby niepełnosprawne   techniczne problemy  
EN transport   disabled people   technical problems  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 348--353
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., rys., wykr.
Twórcy
autor Olejnik, K.
  • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, 45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 31, k.olejnik@po.opole.pl
autor Nowacki, G.
autor Woźniak, G.
Bibliografia
1. Grzelec K., Wyszomirski O.: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego dla gmin i związków międzygminnych, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2011r.
2. Suchorzewski W., Cecylia R.: Lokalny transport zbiorowy, Vademecum organizatora,– współpraca, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Związek Miast Polskich, Poznań, Warszawa 2002r.
3. Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego, Gdańsk, Kraków, Warszawa 2014.
4. Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportu drogowego osób, Pod red. Izabelli Mitraszewskiej, Wydawnictwo ITS, Warszawa 2014r.
5. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r. nr 90 poz. 864/31) Art. 13.
6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami).
7. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
8. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. nr 50 poz. 601) Art. 14 ust.2.
9. Dyrektywa 2001/85 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2001 r. odnosząca się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzisk poza siedziskiem kierowcy oraz zmieniająca dyrektywy 70/156/EWG i 97/27/WE.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-21ce105f-d011-4597-a934-2adb40c6132d
Identyfikatory