Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-21c6daef-b8ea-402b-ba10-ebe93eeb253b

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Badania wysokoobrotowego dwupasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego

Autorzy Bogusz, P.  Korkosz, M.  Prokop, J. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Research of high-speed two-phase switched reluctance motor
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych wysokoobrotowego dwupasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego z wybranym kształtem wirnika. Na podstawie obliczeń numerycznych zostały wyznaczone charakterystyki momentowo-prądowo-kątowe oraz strumieniowo-prądowe-kątowe. Na bazie modelu sprzężonego polowo-obwodowego zostały wyznaczone przebiegi czasowe prądów i momentu elektromagnetycznego w projektowanym punkcie pracy tj. przy prędkości obrotowej równej 45000 obr/min. W warunkach laboratoryjnych dokonano weryfikacji badań symulacyjnych zarówno w odniesieniu do charakterystyk statycznych jak i przebiegów czasowych. Wyznaczono charakterystykę mechaniczną badanego silnika. Zamieszczono wnioski dotyczące badanego wysokoobrotowego dwupasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego.
EN In paper were presented simulation studies of high-speed two-phase switched reluctance motor with chosen rotor shape. Torque-current-angle and flux-current-angle characteristics were determined based on numerical calculations. Current and torque waveforms were determined based on coupled field-circuit model in designed working point i.e. at 45000 rev/min. Simulation studies were verified in laboratory conditions both static characteristics and waveforms. Mechanical characteristic of examined motor was determined. Conclusions concerning examined high-speed two-phase switched reluctance motor were included.
Słowa kluczowe
PL silnik reluktancyjny przełączalny   SRM   napęd wysokoobrotowy   konstrukcje wirnika  
EN switched reluctance motor   SRM   high speed drive   rotor construction  
Wydawca Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2014
Tom Nr 4(104)
Strony 231--236
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Bogusz, P.
  • Politechnika Rzeszowska ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów Wydział Elektrotechniki i Informatyki, pbogu@prz.edu.pl
autor Korkosz, M.
  • Politechnika Rzeszowska ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów Wydział Elektrotechniki i Informatyki, mkosz@prz.edu.pl
autor Prokop, J.
  • Politechnika Rzeszowska ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów Wydział Elektrotechniki i Informatyki, jprokop@prz.edu.pl
Bibliografia
[1]. Hamdy R., Fletcher J.E., Williams B.W.: Bidirectional starting of a symmetry two-phase switched reluctance machine, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 15, No. 2, 2000, pp.211-217
[2]. Khater M.M., Afifi W.A., Ei-Khazendar M.A.: Operating performances of a two-phase switched reluctance motor, 11-th International Power Systems Conference, MEPCON 2006, Vol. 2, pp. 636-642
[3]. Wróbel K., Tomczewski K.: Jednoczesna optymalizacja kształtu obwodu magnetycznego i parametrów zasilania przełączalnego silnika reluktancyjnego, Przegląd Elektrotechniczny, 2009 R 85, Nr 3, 2009, s. 107-110
[4]. Dong-Hee L., Huynh K.M.L., Jin-Woo A.: The performance of 2-phase high speed SRM with variable air-gap rotor poles for blower system, International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2010, pp.1595-1598
[5]. Kim J., Krishnan R.: High Efficiency Single-Pulse Controlled Switched Reluctance Motor Drive for High Speed (48k RPM) Application: Analysis, Design, and Experimental Verification, IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Publication Year: 2008, pp. 1 - 8
[6]. Korkosz M.: Analiza właściwości dwupasmowych silników reluktancyjnych przełączalnych o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych wirników, Zeszyty problemowe-Maszyny Elektryczne, nr3/2013, str. 55-60
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-21c6daef-b8ea-402b-ba10-ebe93eeb253b
Identyfikatory