Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-212e4830-07fe-4b1c-b654-4a20bff232eb

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni

Tytuł artykułu

Ocena adekwatności modelu okrętowego tłokowego silnika spalinowego opracowanego na potrzeby badań diagnostycznych

Autorzy Kniaziewicz, T.  Zacharewicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The Adequacy of Marine Diesel Engine Model Developed for Diagnostic Test
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono program prowadzenia badań zawierający podstawowe etapy, takie jak: obiekt rzeczywisty (zespół silnik – prądnica), modele: fizyczny oraz matematyczny procesów zachodzących w silniku, opracowanie programu komputerowego, prowadzenie badań modelowych oraz empirycznych dla silnika sprawnego i uszkodzonego oraz ocena adekwatności modelu. Następnie opisano wytypowane parametry wykorzystane do oceny adekwatności modelu w stosunku do silnika. W dalszej części przedstawiono plan badania dla silnika w dwóch stanach zdatności technicznej (silnik sprawny oraz silnik z wyłączonym zasilaniem paliwem cylindra nr 2). Końcowa część artykułu zawiera wyniki przeprowadzonych badań modelowych i empirycznych oraz ich analizę.
EN The paper presents a research program containing basic stages such as: real object (motor–generator set), models: physical and mathematical processes occurring in the engine, development of a computer program, conducting model and empirical tests for an efficient and damaged engine and assessment of the model's adequacy. Next, the selected parameters used to assess the adequacy of the model in relation to the engine were described. The further part describes the test plan for the engine in two states of technical suitability (efficient engine and engine with cylinder 2 powered off). The final part of the article contains the results of model and empirical research as well as their analysis.
Słowa kluczowe
PL diagnostyka   modelowanie   adekwatność  
EN diagnostics   modeling   adequacy  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
Rocznik 2018
Tom nr 108
Strony 67--80
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kniaziewicz, T.
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Śmidowicza 69, 81–103 Gdynia, Wydział Mechaniczno-Elektryczny
autor Zacharewicz, M.
Bibliografia
[1] Hebda, M., Niziński S., Pelc, H., 1980, Podstawy diagnostyki pojazdów mechanicznych, WKiŁ, Warszawa.
[2] Korczewski, Z., Zacharewicz, M., 2007, Diagnostyka symulacyjna układu turbodoładowania okręto¬wego tłokowego silnika spalinowego, Zeszyty Naukowe AMW w Gdyni, nr 2(169).
[3] Lus, T., Łutowicz, M., 2013, Effect of Loss of Cylinder Pressure Indicating Channel Patency on Parameters Values Obtained from Indicating Graph, Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Split, Croatia.
[4] Łutowicz, M., 2013, Reverse IIR Filter as a Tool for Cylinder Indicating Channel Patency Impact Correction on Measured Cylinder Pressure Waveform, Journal of KONES, vol. 20, no. 2.
[5] Mańczak, K., 1976, Planowanie eksperymentu, WNT, Warszawa.
[6] Polański, Z., 1984, Planowanie doświadczeń w technice, PWN, Warszawa.
[7] Zacharewicz, M., 2009, Metoda diagnozowania przestrzeni roboczych silnika okrętowego na podstawie parametrów gazodynamicznych w kanale zasilającym turbosprężarkę, rozprawa doktorska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia.
[8] Zacharewicz, M., Cwalina, A., 2011a, Preliminary Investigations of a Generating Set of the Ship’s Power Station in the Aspect of Diagnosing Selected Parts of its Construction al Structure, Combustion Engines, PTNSS, 2011, vol. 4.
[9] Zacharewicz, M., Cwalina, A., 2011b, The Conception of Diagnosis in Auxiliary Diesel Engine at Limited Monitoring Susceptibility in Automated Ship Power Plant, Polish Journal of Environmental Studies, Hard Olsztyn, vol. 20, no. 5A.
[10] Zacharewicz, M., Cwalina, A., 2012, Conception and Practical Application of a Measuring Device for Energetic Parameters Measurement of a Mechatronic Object, Solid State Phenomena, Trans. Tech. Publications, vol. 180.
[11] Zacharewicz, M., Cwalina, A., 2013, Research on Energetic Processes in a Marine Diesel Engine Driving a Synchronous Generator for Diagnostic Purposes PART 1. Physical Model of the Processes, Journal of Polish CIMAC, PG, vol. 8, no. 1.
[12] Zacharewicz, M., Cwalina, A., Kniaziewicz, T., 2015a, Assessment of Technical Condition of Marine Auxiliary Diesel Engine on the Basis of Electrical Measurements of Synchronous Generator, Cobustion Engines, R. 54.
[13] Zacharewicz, M., Cwalina, A., Kniaziewicz, T., 2015b, Problems of Mathematical Modeling of the Marine Diesel Engine Working Cycle for the Diagnostic Purposes, Solid State Phenomena, vol. 236.
[14] Zacharewicz, M., Kniaziewicz, T., 2016, Research on Energetic Processes in a Marine Diesel Engine Driving a Synchronous Generator for Diagnostic Purposes. Part 2 – Mathematical Model of the Processes, Journal of Polish CIMEEAC, PG, vol. 11, no. 1.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-212e4830-07fe-4b1c-b654-4a20bff232eb
Identyfikatory
DOI 10.26408.108.06