Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-21242830-213b-48ba-82a7-ef1e3c9e60f5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Funkcjonowanie podgrzewanego reaktora katalitycznego w nieustalonych stanach pracy silnika o ZS

Autorzy Koliński, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Functioning of heating catalyst reactor in unlimited diesel engine working units
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań funkcjonowania podgrzewanego reaktora katalitycznego w nieustalonych warunkach pracy silnika. Badania przeprowadzono na dwóch stanowiskach: dynamometrycznym - realizując test miejski UDC oraz w komorze klimatycznej w obniżonych temperaturach otoczenia: –7, -15 i –20°C. W badaniach zastosowano podgrzewany trójfunkcyjny reaktor katalityczny platynowo-palladowy z monolitem metalowym. Metodyka prowadzonych badań polegała na pomiarze stężenia toksycznych składników spalin przed i za z reaktorem katalitycznym przy jednoczesnym pomiarze parametrów rozruchu i pomiarze temperatur w wybranych 15 punktach silnika oraz reaktora katalitycznego. Emisje tlenku węgla i węglowodorów w okresie rozruchu ograniczono poprzez wstępne podgrzanie reaktora katalitycznego przed i podczas rozruchu za pomocą grzejnika elektrycznego. Przy podgrzaniu powierzchni reaktora do 400°C uzyskano w temperaturze otoczenia –7°C średnio obniżenie stężenia CO o 80...90%, natomiast węglowodorów o około. 70%.
EN The paper presents the results of investigations of the operation of the heated catalytic reactor in transient engine operating conditions. The tests were carried out at two locations: the torque test with the UDC test and in the climate chamber at lowered ambient temperatures: -7, -15 and -20°C. A heated three-function platinum-palladium catalytic reactor with a metal monolith was used in the tests. The test methodology included a measurement of toxic fume concentraction upstream and downstream the catalytic reactor at simultaneous measurement of the start-up parameters and measurement of temperatures in selected 15 points engine and catalytic reactor locations. Carbon oxide and hydrocarbon emission during the start-up period can be reduced by initial heating up the catalytic reactor before the start-up by means of an electric heater. When heating up the reactor surface up to 400oC at ambient temperature of –7°C, CO concentration can be reduced by 80...90% and the hydrocarbon concentration can be reduced by app. 70% on the average.
Słowa kluczowe
PL reaktor katalityczny   spaliny   emisja spalin  
EN catalyst reactor   exhaust   exhaust emission  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 240--247, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., il., rys., wykr.
Twórcy
autor Koliński, K.
Bibliografia
1. Kruczyński S.: Trójfunkcyjne reaktory katalityczne. Instytut Technologii Eksploatacji. Warszawa-Radom 2004.
2. Bielaczyc P., Merkisz J., Pielacha J.: Stan cieplny silnika spalinowego a emisja związków szkodliwych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2001.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-21242830-213b-48ba-82a7-ef1e3c9e60f5
Identyfikatory