Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-20f25076-6d59-431c-9ca2-729602d0111c

Czasopismo

Przetwórstwo Tworzyw

Tytuł artykułu

Kompozyty na osnowie biopoliamidu z mączką łupin orzecha modyfikowane powierzchniowo nanocząstkami srebra

Autorzy Kuciel, S.  Kuźniar, P.  Bogucki, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Biopolyamide matrix composites with walnut shell flour surface-modified by silver nanoparticles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Biokompozyty poliamidu 10,10 z 10%wag. i 30%wag. mączki łupin orzecha charakteryzowano pod kątem zastosowań konstrukcyjnych i medycznych. Dokonano wstępnych prób pokrycia powierzchni wytworzonych próbek nanocząstkami srebra. W celach porównawczych wytworzono i badano kompozytu poliamidu 10,10 z 30%wag. włókna szklanego. Określono właściwości mechaniczne, przeprowadzono analizy z zastosowaniem skaningowego mikroskopu elektronowego. Zmierzono parametry chropowatości powierzchni. Określono chłonność wody i jej wpływ na właściwości mechaniczne po 7 dniach moczenia. Biokompozyty wykazały wzrost modułu sprężystości, niską gęstość, wyższe właściwości plastyczne i lepszą jakość powierzchni niż kompozyty z włóknem szklanym. Modyfikację powierzchniową nanocząstkami srebra wskazano jako interesujące rozwiązanie, szczególnie dla sprzętu medycznego, jednak same techniki nanoszenia wymagają dopracowania.
EN In the study, biocomposites of polyamide 10,10 with 10%wt. and 30%wt. of walnut shell flour were characterized in respect to structural and extracorporeal medical applications. Preliminary attempts were made to cover the composites with silver nanoparticles. For comparison purposes, specimens of PA 10.10 with 30%wt. glass fibers were also manufactured and tested. Mechanical properties were tested and the composite structure was observed using scanning electron microscope. Surface roughness parameters were measured. Water absorption and its influence on mechanical properties was assessed after 7 days of soaking. The biocomposites showed an increase in modulus of elasticity, higher ductile properties and better surface quality than composites with glass fibers. Surface modification with silver nanoparticles was indicated as an interesting solution, especially for medical equipment, however the techniques of application should be refined.
Słowa kluczowe
PL kompozyt   biokompozyt   biopoliamid   cząstka naturalna   właściwości wytrzymałościowe   modyfikacja warstwy wierzchniej   nanocząstka srebra  
EN composite   biocomposite   biopolyamide   natural particle   strength properties   surface layer modification   silver nanoparticle  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Przetwórstwo Tworzyw
Rocznik 2014
Tom [R.] 20, nr 6 (162)
Strony 507--511
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kuciel, S.
  • Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Materiałowej, Kraków
autor Kuźniar, P.
  • Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Materiałowej, Kraków
autor Bogucki, R.
  • Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Materiałowej, Kraków
Bibliografia
[1] International Nut and Dried Fruit Council: INC, Global Statistical Review 2006-2011.
[2] Ayrilmis N., Kaymakci A., Ozdemir F.: Journal of Industrial and Engineering Chemistry 2013, nr 19, s. 908.
[3] Zahedi M., Pirayesh H., Khanjanzadeh H., Tabar M.M.: Materials & Design, 2013, nr 51, s. 803-809.
[4] Guru M., Atar M., Yildirim R.: Mater Des 2008, nr 29, s. 284-7.
[5] Pirayesh H., Khazaeian A., Tabarsa T.: Composites Part B 2012, nr 43(8), s. 3276-80.
[6] Malina D., Sobczak-Kupiec A., Kowalski Z.: Czasopismo Techniczne, 2010, nr 10, s. 183-92.
[7] Czarnecka S.: Kompozyty poliamidowe z nanocząstkami srebra dla zastosowań Medycznych, praca inżynierska - Politechnika Krakowska 2014.
[8] Czarnecka S., Kuciel S., Kuźniar P.: Biopolyamide composites with nutshell filler as materials for elements of extracorporeal medical equipment and other structural applications, 10th Congress for Biobased Materials, Natural Fibres and WPC, Stuttgart, Felbach 2014.
[9] Chmielnicki B., Jurczyk S.: Kompozyty WPC jako alternatywa dla wytworów z drewna; Przetwórstwo Tworzyw nr 5, 2013 r.
[10] Chmielnicki B., Konieczny J.: Właściwości kompozytów WPC o osnowie polietylenowej napełnionych mączką z łupin orzechów; Przetwórstwo Tworzyw nr 1, 2014 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-20f25076-6d59-431c-9ca2-729602d0111c
Identyfikatory