Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-20e34268-1639-4429-8e97-32814a32a469

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza wpływu nowych środków kondycjonujących na rozpuszczalność osadów oraz na zdolność wody termalnej do deponowania osadów

Autorzy Noga, B.  Mazur, M.  Kosma, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of impact of new conditioning chemicals on solubility of the sediment and ability a thermal water to dissolve sediments
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały nowe metody kondycjonowania wody termalnej za pomocą szeregu środków chemicznych. Testy prowadzone były na wodzie eksploatowanej i wykorzystywanej w ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach. Scharakteryzowano działanie geotermii oraz przedstawiono problemy związane z kolmatacją otworów chłonnych. Badano wpływ dozowanych środków chemicznych na zdolność kondycjonowanej wody termalnej do deponowania osadów. Dla najlepiej działających środków wykonano testy ich zdolności do rozpuszczania osadów oraz badano wpływ na korozyjność w stosunku do rur.
EN Paper discussed new methods of conditioning thermal water by chemicals. The tests were conducted on water used in a geothermal heating plant in Pyrzyce. Paper characterized Geotermy and the problems associated with clogging process in absorptive wellbore. It has been investigated the effect of chemicals on the ability of thermal water to deposit sediment. For the best chemicals prepare tests their ability to dissolve sediments and influence on corrosivity.
Słowa kluczowe
PL kondycjonowanie wody termalnej   chemiczne kondycjonowanie   deponowanie osadów   kolmatacja  
EN conditioning of thermal water   chemical conditioning   depositing sediments   clogging  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 314--319, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Noga, B.
  • Instytut Mechaniki Stosowanej i Energetyki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, bogdan.noga@polgeol.pl
  • HPC POLGEOL Spółka Akcyjna
autor Mazur, M.
autor Kosma, Z.
  • Instytut Mechaniki Stosowanej i Energetyki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, zbigniew.kosma@uthrad.pl
Bibliografia
1. Biernat H., Kulik S., Noga B., 2009. Możliwości pozyskiwania energii odnawialnej i problemy związane z eksploatacją ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych. Przegląd Geologiczny, Tom 57, Nr 8, 655-656.
2. Biernat H., Kulik S., Noga B., Kosma Z. 2010c. Problemy inkrustacji przy zatłaczaniu wykorzystanych wód termalnych. Modelowanie Inżynierskie, Tom 8, Nr 39, 7-12.
3. Parecki A., Biernat H., 2007. Próba rozwiązania problemów towarzyszących eksploatacji ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych.
Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój, Nr 2, 107-110.
4. Wirght C.C., Chilingarian G.V., 1989. Water quality for subsurface injection [W:] Surface operations for petroleum, II. Eds. Chilingarian, Robertson, Kummar: Developments in Petroleum Science. Elsevier.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-20e34268-1639-4429-8e97-32814a32a469
Identyfikatory