Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-20da9e2d-a798-4214-b26b-7fad7b77b46d

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Ekonomiczne skutki zastosowania systemów organizacyjnych uwzględniających pracę ciągłą zakładu górniczego

Autorzy Franik, T.  Woźny, T. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Economic consequences of the implementation of organizational systems for the constant operation of a mining plant
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono analizę niektórych ekonomicznych skutków zastosowania w zakładzie górniczym organizacji pracy, uwzględniającej możliwość jego ciągłego funkcjonowania. Celem intensyfikacji procesów produkcyjnych jest możliwość lepszego wykorzystania środków technicznych będących w posiadaniu lub dyspozycji kopalni, a także w pewnym zakresie również – w niektórych systemach organizacyjnych – zwiększenia zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzenia załogi pracującej w systemie pracy ciągłej. Radykalna zmiana systemu organizacyjnego nie jest zagadnieniem prostym do wdrożenia w praktyce ruchowej kopalni, bowiem oprócz niewątpliwych korzyści związanych z lepszym wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz istniejących wyrobisk, powoduje wiele niekorzystnych skutków społecznych, często o znaczeniu fundamentalnym dla załogi i kadry zarządzającej.
EN This paper presents the analysis of selected economic consequences of the implementation of work organizational systems in a mining plant, taking into account the possibility of its constant operation. The purpose of the intensification of the production processes is to take advantage of the possibility of more efficient use of technical resources which are in possession of the mine, as well as to some extent – in selected organizational systems – increase of employment and pay rise for the crew, who works in the system of constant operation. A dramatic change of the organizational system, is not easy to apply in the practice of mining for, despite the certain advantages related to more efficient use of mining machines and equipment as well as the existing excavations, it causes many disadvantageous social consequences often of fundamental importance for the crew and management staff.
Słowa kluczowe
PL przemysł wydobywczy   praca ciągła   wykorzystanie środków technicznych  
EN mining industry   constant operation   use of technical resources  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 51--55
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Franik, T.
  • AGH w Krakowie
autor Woźny, T.
  • AGH w Krakowie
Bibliografia
1. Chmiela A., Kozyra J., Przybyła H.: Organizacja i ekonomika w projektowaniu eksploatacji węgla kamiennego. Skrypt uczelniany Politechniki Śląskiej nr 1546, Gliwice, 1992.
2. Kicki J. i inni: System organizacji pracy w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. IGSMiE PAN. [Praca niepublik.]. Kraków, 2004.
3. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony po zmianie z 14 listopada 2003 r.
4. Magda R., Franik T., Woźny T.: Opracowanie harmonogramów systemu pracy ciągłej zakładu wydobywczego w aspekcie wzrostu wykorzystania jego zdolności produkcyjnej. Wyd. IGSMiE PAN: Gos. Sur. Min., z. 1, s. 43÷55, Kraków, 2005.
5. Magda R., Franik T., Woźny T.: Bilans czasu pracy załogi w systemie organizacyjnym uwzględniającym ciągłą pracę zakładu wydobywczego. Wyd. IGSMiE PAN: Gos. Sur. Min., z. 2, s. 17÷33, Kraków, 2005.
6. Magda R., Franik T., Woźny T.: Analiza wielkości wydobycia, zatrudnienia oraz kosztów wynagrodzeń w systemie organizacyjnym uwzględniającym ciągłą pracę zakładu wydobywczego. Wyd. IGSMiE PAN: Gos. Sur. Min., z. 3, s. 63÷74, Kraków, 2005.
7. Sęk T.: Badanie dynamiki procesu technologicznego wydobycia i transportu urobku w kopalni głębinowej przy wykorzystaniu wybranych metod matematycznych. Zeszyty Naukowe AGH. Seria Górnictwo nr 135, Kraków, 1988.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-20da9e2d-a798-4214-b26b-7fad7b77b46d
Identyfikatory