PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wzmocnione techniki przesłuchań jako element działań antyterrorystycznych, podejmowanych przez organy demokratycznego państwa prawnego

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Autor przez analizę zapisów zawartych w kodeksie karnym, jak i dokumentach z zakresu prawa międzynarodowego, przedstawia niecelowość stosowania wzmocnionych przesłuchań (tortur) wobec zatrzymanych osób podejrzanych o terroryzm. Zwraca uwagę, że takie działania obnażają słabości merytoryczne funkcjonariuszy organów ścigania dokonujących przesłuchań. Przestrzega, że tortury stosowane wobec terrorystów zamieniają się w tortury stosowane wobec domniemanych terrorystów, następnie wobec wrogów społeczeństwa, następnie wobec wrogów władzy i w konsekwencji zawsze miejsce terrorysty zajmuje opozycjonista i zwykły obywatel.
EN
Enhanced interrogation techniques are known to be used by some secret and intelligence services in order to gather information about terrorism activities. Purpose of an article is to answer whether and if so to what extent these techniques could be used as an effective element of combating terrorism in the democratic rule of law state. To answer this research question Author conducts analysis of legal and scientific documents and a study of differences and similarities between Polish and American law and evaluates interrogation process of Aby Zubaydaha and other suspects of terrorism activities.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
105--124
Opis fizyczny
Bibliogr. 38 poz.
Twórcy
autor
 • Doktorant Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej
Bibliografia
 • 1. Czabański J., Warchoł M., Prawo do milczenia czy prawo do kłamstwa, Prokuratura i Prawo 12, 2007.
 • 2. Dershowitz A., Case for Israel, John Wiley & Sons, inc. New Jersey, USA 2003.
 • 3. Grajewski J. (red.), Kodeks Postępowania Karnego, Komentarz, Zakamycze 2006.
 • 4. Kaczor R., Niedozwolone sposoby przesłuchania, Prokuratura i Prawo 3, 2009.
 • 5. Maciejewski M., Ocena wiarygodności wyjaśnień podejrzanego, Prokuratura i Prawo 9, 2007.
 • 6. Mazur O., Przesłuchanie podejrzanego w opinii prokuratorów i policjantów, Prokuratura i Prawo 2, 2011.
 • 7. McCoy A.W., Torture and Impunity: The U.S. Doctrine of Coercive Interrogation, The University of Wisconsin Press, Wisconsin 2012.
 • 8. Mertus J.A., Human rights and civil society, [w:] R.A. Wilson (red.), Human Rights in the „War on Terror”, Cambridge University Press, New York 2005.
 • 9. Paszek K., Pawelec K., Prawo małoletniego do odmowy złożenia zeznań, Prokuratura i Prawo 12, 2008.
 • 10. Pohl Ł., Składanie nieprawdziwych wyjaśnień przez oskarżonego w polskim postępowaniu karnym – szkic teoretycznoprawny, Prokuratura i Prawo 6, 2006.
 • 11. Tarnowska D., Uprawnienia oskarżonego w świetle prawa do obrony, Prokuratura i Prawo 7-8, 2006.
 • 12. Tęcza-Paciorek A., Pojęcie osoby podejrzanej i jej uprawnienia, Prokuratura i Prawo 11, 2011.
 • 13. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 89, poz. 555 z późń. zm.).
 • Akty prawne
 • 1. Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022.
 • 2. Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”.
 • 3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167).
 • 4. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r., I KZP 4/07, Biul. SN 2007 nr 4.
 • 5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 89,poz. 555 z późń. zm.).
 • 6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 • Strony internetowe
 • 1. https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf
 • 2. https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf
 • 3. https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf
 • 4. https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2016/24018,Projekt-ustawy-odzialaniach-antyterrorystycznych.html
 • 5. http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html
 • 6. https://mswia.gov.pl/ftp/OCK/dokumenty_Prawo_MPH/1949_12_VIII_I%20konwencja%20genewska.pdf
 • 7. http://www.ptpa.org.pl/public/files/akty_prawne/Europejska_Konwencja_o_Zapobieganiu_Torturom.pdf
 • 8. https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Konwencja_w_Sprawie_Zakazu_Stosowania_Tortur.pdf
 • 9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1125696/
 • 10. http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/article/viewFile/17716/17899
 • 11. http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22695383%22],%22itemid%22:[%22001-57506%22]}
 • 12. https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
 • 13. https://books.google.lt/books?id=wQv0BQAAQBAJ&hl=pl&source=gbs_navlinks
 • 14. http://www.nytimes.com/2009/04/18/world/middleeast/18zubaydah.html
 • 15. http://www.nytimes.com/2003/03/09/world/threats-responses-interrogationsquestioning-terror-suspects-dark- surreal-world.html?pagewanted=all
 • 16. http://www.nytimes.com/2006/09/10/washington/10detain.html?pagewanted=all&_r=0
 • 17. http://www.newsweek.com/ali-soufan-breaks-his-silence-77243
 • 18. http://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/soufan_testimony_05_13_09.pdf
 • 19. http://www.bbc.com/news/world- europe-28460628
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-209f1d4e-9e1d-4822-9f9d-8b3bd8d75281
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.