Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-208932b6-395a-402f-8f7a-b773b2cf9dd5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Monitoring zachowania kierowców na przejazdach kolejowych w zakresie transportu towarów niebezpiecznych i wrażliwych

Autorzy Młyńczak, J.  Celiński, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Monitoring driver behavior at crossings for transport of dangerous and sensitive goods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostało zagadnienie monitoringu kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne i wrażliwe w obszarze przejazdów kolejowych. Monitoring oparto na pomiarze zachowania kierowców z wykorzystaniem urządzenia do śledzenia ruchów gałek ocznych tzw. eye tracking oraz zamontowaniu na pokładzie pojazdu testowego akcelerometru (smartfon). Taki układ pomiarowy umożliwia badanie charakterystyki procesu percepcji kierowcy w zakresie otoczenia zewnętrznego w obszarze przejazdów kolejowych. Jakiekolwiek nieprawidłowości zaistniałe w trakcie pokonywania przejazdu kolejowego niosą za sobą skutki znacznie przekraczające swoim zasięgiem obszar przejazdu kolejowego. Pomiar tego typu może posłużyć we wspomaganiu procesu szkoleniowego kierowców pojazdów przewożących różne towary. Może wskazać na istotne elementy w otoczeniu przejazdu kolejowego, które powinny być przedmiotem szczególnej uważności kierowcy. Wyniki przedmiotowych pomiarów mogą być ponadto wykorzystane w celu polepszenia ogólnej organizacji ruchu w obszarze przejazdów kolejowych. Artykuł w celu porównawczym uzupełniono analogicznym odniesieniem do pomiaru zachowania maszynistów pociągów w obszarze przejazdów kolejowych z uwagi na istotne w tym miejscu interakcje obu strumieni ruchu: drogowego i kolejowego. Jest to istotne również z punktu widzenia stosowanego obecnie prawa.
EN The article discussed the issue of monitoring drivers of vehicles carrying dangerous and sensitive goods in the area of railway crossings. Monitoring is based on measuring the driving behavior with device for tracking eye movements and on board mounted vehicle accelerometer. This measuring system enables testing perception process characteristics of driver in the area of railway crossings. Any distortion occurred during overcoming the railway crossing involve any consequences wide beyond the area occupied by the railway crossing. The event measurement of this type can be used in supporting the process of training drivers of vehicles carrying goods. This may indicate the essential elements that should be subject to special attentiveness of the driver. The measurement results can also be used to improve traffic management in the area of railway crossings. An article is supplemented by the corresponding measurement of the behavior of train drivers in the area of crossings because of the importance in this area the interaction of both streams: traffic and rail.
Słowa kluczowe
PL transport towarów niebezpiecznych   transport towarów wrażliwych   przejazd kolejowy   monitoring zachowania kierowcy   monitoring kierowcy  
EN railway crossing   monitoring driver behavior   transport of dangerous goods   transport of sensitive goods   driver monitoring  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 320--327
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., il., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Młyńczak, J.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, jakub.mlynczak@polsl.pl
autor Celiński, I.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
Bibliografia
1. Woch J., Narzędzia analizy efektywności i optymalizacji sieci kolejowej. (System Oceny Układów Torowych SOUT - opis podstawowego oprogramowania). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2001.
2. Woch J., Optymalizacja sieci transportowych w nowym ujęciu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śl., s. Transport. 2003 z. 48.
3. Woch J., Kształtowanie płynności ruchu w gęstych sieciach transportowych, Wydawnictwo Szumacher, Kielce, 1998.
4. Woch J., Optymalizacja sieci transportowych, e-book, dydaktyka.polsl.pl/kir/OST_WWW/00_OST.pdf (odsłona: 30-01-2016).
5. Wiedemann R., Simulation des Strassenverkehrsflusses. Schriftenreihe des Instituts für Verkehrswesen der Universität Karlsruhe, Band 8, Karlsruhe, Germany. 1974.
6. PTV-AG, VISSIM 5.3 User Manual. 2010.
7. http://www.smivision.com/en.html (odsłona: 30-01-2016).
8. http://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_overview.html (odsłona: 30-01-2016).
9. Wen-Bing H., Chih-Yuan Ch., Yi Ch., Chun-Hai F., Driver fatigue detection based on eye tracking and dynamik, template matching, Networking, Sensing and Control, 2004 IEEE International Conference.
10. Be-Gaze ver. 3.4, User Manual. March 2014.
11. Kadziński, A. Juszczak, J. Kobaszyńska-Twardowska, A., Źródła zagrożeń na przejazdach kolejowych, Pojazdy szynowe 2010, zeszyt 3.
12. Krystek R. (red.), Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. II Tom. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu, WKŁ, Warszawa 2009.
13. Prawo o ruchu drogowym, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602 (odsłona: 30-01-2016).
14. Kotowski W. Prawo o ruchu drogowym - Komentarz, Wydawnictwo ABC, Wydanie 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2001.
15. Kotowski W., Prawne problemy ruchu drogowego, komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2007.
16. Kotowski W. Przestępstwa drogowe, C. H. Beck, Warszawa 2006.
17. http://essilorusa.com/ (odsłona: 30-01-2016).
18. Krechowiecki A., Czerwiński F.: Zarys anatomii człowieka. Szczecin: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004.
19. Bester L., Toruń A. „Modeling of Reliability and Safety at Level Crossing Including in Polish Railway Conditions”. Communications in Computer and information Science (471) (Telematcs – Support for Transport), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014.
20. Bester L. “Analysis of wireless transmission in additional warning system for drivers at the railway level crossings” Proceedings of 19th International Scientific Conferemce. Transport Means 2015. 22-23.10.2015. Proceedings part 2. (str. 410-413) ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (online).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-208932b6-395a-402f-8f7a-b773b2cf9dd5
Identyfikatory