Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-207dd8da-b73b-4412-94b3-0a44d86acb91

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wsparcie psychologiczne żołnierzy : uczestników misji poza granicami państwa

Autorzy Netczuk-Gwoździewicz, M.  Gołębiowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The psychological support for soldiers participants of mission outside the country
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono konsekwencje stresu i edukacyjne możliwości zapobiegania oraz role dowódcy i świadomości społecznej. Podstawowym sposobem prowadzącym do efektywnego niwelowania negatywnych skutków długotrwałego funkcjonowania w środowisku stresogennym jest przede wszystkim wiedza na temat tego jak funkcjonuje człowiek w środowisku o podwyższonym zagrożeniu, jak reaguje na czynniki stresogenne ludzki organizm oraz jakie stresory czekają na człowieka przebywającego w środowisku misyjnym. Ważna jest również świadomość konsekwencji urazów psychicznych i destrukcyjnych metod radzenia sobie ze stresem. Dlatego kluczowym w systemie zapobiegania negatywnym przejawom stresu bojowego, staje się rozszerzanie obowiązku posiadania podstawowej wiedzy na ten temat, nie tylko przez samego zainteresowanego, ale także przez najbliższe otoczenie żołnierza narażonego na czynniki wywołujące stres bojowy czy tez zespół stresu pourazowego.
EN The article discusses the consequences of stress and educational possibilities of prevention as well as the role of a commander and social awareness. Basic way leading to effective elimination of negative effects of long-lasting functioning in stress-inducing environment is above all the knowledge of how a human functions in the environment of increased danger, how the human organism reacts to stress-inducing factors and what stressors awaits a human in a military mission environment. The awareness of trauma consequences and destructive methods of coping with stress is also important. Thus, in the system of preventing negative instances of combat stress it becomes crucial to expand the duty of having a basic knowledge on the subject, not only by the affected person himself, but also by the closest surroundings of a soldier exposed to factors causing combat stress or the post-traumatic stress disorder.
Słowa kluczowe
PL stres bojowy   wsparcie psychologiczne   żołnierze  
EN combat stress   psychological support   soldiers  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 309--313, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Netczuk-Gwoździewicz, M.
autor Gołębiowski, A.
Bibliografia
1. Binnevel H., From Schell Shock to Combat Stress: A comparative History of Military Psychiatry, Amsterdam University Press, Amsterdam 1998.
2. Figley Ch. R., Nash W. P., Stres bojowy. Teorie, badania, profilaktyka i terapia, PWN, Warszawa 2010.
3. Jędrzejko M., Gołębiowski A., Netczuk-Gwoździewicz M., Sense of Coherence versus Styles of Stress Management among Soldiers Leaving for Peacekeeping Missions, w : M. Jędrzejko (red). Social education: current problems and perspectives, Mykolas Romeris University, Vilnius 2014.
4. Kanarski L., Dowódca w sytuacjach społecznych, Konjan, Sp. z o.o. na zlecenie MON, Warszawa 2001.
5. Karolczuk A., Gołębiowski A., Tomko-Gwoździewicz M., Od nostalgii do PTSD, Zeszyty Naukowe WSOWL, Wrocław 2009.
6. Lemanowicz P., Daroszewska,T. Vademecum stresu i pomocy psychologicznej w misjach wojskowych, MON Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa 2004.
7. Madejski M., Patoka J., Potracki F., Różycka E., Szlagura W., Działania psychologiczne z żołnierzami uczestniczącymi w sytuacjach kryzysowych. Wybrane elementy szkolenia psychologicznego żołnierzy, P.W. „GLOB” Studium Kształcenia Ustawicznego, Warszawa 2004.
8. Merecz, D., Jak zwiększyć swój potencjał, by lepiej radzić sobie ze stresem, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2005.
9. Perski A., Poradnik na czas przełomu: o stresie, wypaleniu oraz drogach powrotu do życia w równowadze, Wyd. Jacek Santorski & Co, Warszawa 2004.
10. Sęk H., Cieślak R. (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
11. Zawadzki R., Stres - sztuka życia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-207dd8da-b73b-4412-94b3-0a44d86acb91
Identyfikatory