Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-20275ada-477b-4e8a-8453-b1b8b49e284d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wypadkowe dane statystyczne na polskich drogach w latach 2001-2016

Autorzy Jaśkiewicz, M.  Jaskólski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The analysis of safety on the Polish roads between 2001 and 2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy wykorzystano policyjne I GUS-owskie dane statystyczne na temat wypadków drogowych w Polsce. Przedstawiono najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Zaprezentowano graficznie wskaźniki wypadkowe dla całego kraju oraz w rozbiciu na województwa w latach 2001-2016. Dokonano analizy danych pod kątem najbardziej i najmniej bezpiecznego województwa, wpływu zmian przepisów drogowych na bezpieczeństwo na drogach publicznych w Polsce.
EN This article uses statistics on road accidents in Poland from police and GUS (Central Statistical Office) data. The most common causes of road accidents are presented. Graphically presented accident rates both for the whole country and for every voivodeship separetely in the years 2001-2016. Analysis of the impact of the changes in traffic code on safety on public roads in Poland was made as well as the most and least safe voivodeship.
Słowa kluczowe
PL wypadki drogowe   przyczyny wypadków   statystyka wypadków  
EN road accidents   reasons of crash   statistics of crash  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 20--23
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., schem., wykr.
Twórcy
autor Jaśkiewicz, M.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
autor Jaskólski, J.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Bibliografia
1. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
2. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą potowe XXI wieku, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2011, nr 10.
3. Dyr T., Ziółkowska K., Jaździk-Osmólska A., Kozłowska M., Economic safety aspects of the road traffic in Poland, "Central European Review of Economics & Finance" 2017, Vol. 21, No. 5.
4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020, COM (2010) 389.
5. Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 7-8.
6. Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie - założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 7-8.
7. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 541, 2183).
8. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2015, poz. 591).
9. WHITE PAPER European transport policy for 2010: time to decide, COM (2001) 370.
10. World Health Organization, Global Status Report on Road Safety 2015, „WHO Library Cataloguing-in-Publication Data Global", 2015.
11. Wypadki drogowe w 2016 roku w Polsce, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa 2017.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-20275ada-477b-4e8a-8453-b1b8b49e284d
Identyfikatory