Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-20187d08-f6fe-4028-ba8b-943d00f18357

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Problematyka włączania zagadnień środowiskowych do procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie

Autorzy Szafraniec, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Issue of environmental aspects internalization to decision-making processes in the company
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wyniki interdyscyplinarnych badań literaturowych i ich syntezy dotyczących włączania zagadnień środowiskowych do procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Badania dotyczyły w szczególności identyfikacji etapów procesu podejmowania decyzji, istniejących barier oraz podejścia systemowego w zarządzaniu środowiskowym. Sporządzono schemat realizacji procesu podejmowania decyzji oparty na zasadach podejścia systemowego w zarządzaniu środowiskowym, z uwzględnieniem typowych barier. Przedstawiono również propozycje narzędzi informatycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w tych procesach.
EN This article presents results of multidisciplinary literature review and its synthesis on the integration of environmental issues into decision-making processes in the company. The study was based particularly on issues such as stages of decision-making processes, existing barriers and systemic approach to environmental management. There were prepared o diagram of such a process based on the principles of systemic approach, taking into account the typical barriers to decision-making. There were also presented computer software examples that can be useful in these processes.
Słowa kluczowe
PL podejmowanie decyzji   zarządzanie środowiskowe  
EN decision-making   environmental management  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 79
Strony 309--322
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Szafraniec, M.
Bibliografia
1. Baran J.: Ekoprojektowanie innowacji nabywanych w ramach zielonych zamówień publicznych, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2015.
2. Baran J., Janik A.: Zastosowanie wybranych metod analizy i oceny wpływu cyklu życia na środowisko w procesie ekoprojektowania, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2013.
3. Cichy M.: Dobrowolne zobowiązania ekologiczne w Polskim Programie Czystszej Produkcji. Chemik, 66 nr 1, 2012.
4. Davenport T., Prusak L.: Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press, 1998.
5. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2008.
6. Janik A., Łączny M., Ryszko A.: Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2009.
7. Kisielnicki J., Turyna J.: Decyzyjne systemy zarządzania. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
8. Kwiatkowska A.M.: Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji w praktyce? Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.
9. Nowak Z. (red.): Zarządzanie środowiskiem. Cz. II. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
10. Penc J.: Decyzje w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
11. Ryszko A.: Motywacje i bariery działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Modern Management Review, Vol. 19, nr 21 (1), 2014.
12. Stabryła A., Wawak S. (red.): Metody badania i modele rozwoju organizacji. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
13. Stoner J., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1994.
14. Szafraniec M., Łączny M.: Analiza procesów informacyjnych w zarządzaniu środowiskiem w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 48, Gliwice 2009.
15. Szafraniec M.: Problematyka wspomagania decyzji w zarządzaniu zielonym łańcuchem dostaw. Logistyka nr 2014/6.
16. Strużycki M. (red.): Podstawy zarządzania. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
17. Trzaskalik T.: Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 74, Gliwice 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-20187d08-f6fe-4028-ba8b-943d00f18357
Identyfikatory