Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-20156bb4-3b0a-4295-b1c9-b20dce135063

Czasopismo

Technical Transactions

Tytuł artykułu

Analysis of guyed lattice masts considering various types of mast shaft geometrical imperfections

Autorzy Matuszkiewicz, Monika 
Treść / Zawartość http://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35430
Warianty tytułu
PL Analiza masztów o kratowych trzonach z różnymi imperfekcjami geometrycznymi
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper covers an analysis of guyed masts as per the second order theory. The influence of various types of mast shaft imperfections was analysed based on the example of a certain 200 m-high lattice guyed mast structure with 3 guy levels. The computations were performed taking into account the mast shaft with sway imperfections, imperfections associated with an offset of structure nodes and bow imperfections. As there are no guidelines concerning imperfections in the current European Standard EN 1993-3-1, the permissible assembly deviation values were taken as the reference point. Based on the obtained results of the analysis some final conclusions and comments have been formulated that may be useful in the design of mast structures.
PL Praca dotyczy analizy masztów z odciągami w ujęciu teorii II rzędu. Na przykładzie pewnej konstrukcji kratowego masztu wysokości 200 m z 3. poziomami odciągów badano wpływ różnych form imperfekcji trzonu masztu na obliczenia statyczno-wytrzymałościowe masztu. W obliczeniach uwzględniono trzon masztu z imperfekcjami przechyłowymi, imperfekcjami związanymi z wzajemnym przesunięciem węzłów konstrukcji oraz imperfekcjami łukowymi. Z braku wytycznych normowych w aktualnej europejskiej normie EN 1993-3-1odnośnie do imperfekcji za punkt odniesienia przyjęto wartości imperfekcji równe dopuszczalnym odchyłkom montażowym. Na podstawie uzyskanych wyników analizy sformułowano pewne wnioski końcowe i uwagi, które mogą być przydatne w projektowaniu konstrukcji masztów.
Słowa kluczowe
PL maszty z odciągami   imperfekcje przechyłowe   imperfekcje łukowe   wytężenie  
EN guyed masts   sway imperfections   bow imperfections   carrying capacity condition utilisation  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Technical Transactions
Rocznik 2019
Tom Vol. 116, iss. 9
Strony 97--105
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Matuszkiewicz, Monika
Bibliografia
[1] Ben Kahla N., Equivalent beam-column analysis of guyed towers, Computers and Structures, 55/1995, 631–645.
[2] EN 1090-2: 2008 + A1: 2011: Execution of steel structures and aluminium structures. Part 2: Technical requirements for steel structures.
[3] EN 1991-1-4: 2005. Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-4: General actions – Wind actions.
[4] EN 1993-1-1: 2006. Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules for building.
[5] EN 1993-3-1: 2006. Eurocode 3: Design of steel structures. Part 3-1: Towers, masts and chimneys – Towers and masts.
[6] Matuszkiewicz M., Imperfections in calculations of guyed lattice masts, Archives of Civil Engineering, LX, 4/2014, 409–420.
[7] Matuszkiewicz M., Influence of the initial guy forces on the static computations of mast taking into account the mast shaft buckling form, Recent Progress in Steel and Composite Structures, Giżejowski et al., Taylor&Francis, 2016, 571–575.
[8] Matuszkiewicz M., Wybrane zagadnienia analizy masztów z odciągami, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2017.
[9] Matuszkiewicz M., Orzłowska R., Wpływ sił drugiego rzędu w trzonie masztu na obliczenia masztów z odciągami, Inżynieria i Budownictwo, 6/2017, 329–332.
[10] Paez P.M., Sensale B., Analysis of guyed mast by the stability function based on the Timoshenko beam-column, Engineering Structures, 152/2017, 597–606.
[11] Pałkowski S., Konstrukcje cięgnowe, WNT, Warszawa 1994.
[12] Pałkowski S., Podstawy stateczności stalowych konstrukcji prętowych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2016.
[13] Wahba Y.M.F., Madugula M.K.S., Monforton G.R., Evaluation of non-linear analysis of guyed antenna towers, Computers and Structures, 68/1998, 207–212.
Uwagi
EN Section "Civil Engineering"
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-20156bb4-3b0a-4295-b1c9-b20dce135063
Identyfikatory
DOI 10.4467/2353737XCT.19.099.10881