Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-200ef65f-a946-42e0-b725-7d94566f3e8a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Pomiary napięcia zasilania stojana silnika w napędzie falownikowym

Autorzy Zawarczyński, Ł.  Stefański, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Measurements of stator voltage in the inverter-fed drive system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę układów pomiarowych napięć stojana silnika zasilanego z falownika napięcia. Badania eksperymentalne układów pomiarowych przeprowadzono pod kątem oceny ich pasma przenoszenia, właściwości dynamicznych i dokładności pomiaru. Przedstawiono metody pomiaru wartości chwilowych napięć fazowych i międzyprzewodowych. Testy eksperymentalne przeprowadzono na stanowisku badawczym napędu falownikowego z silnikiem asynchronicznym o mocy 2,6 kW.
EN This paper presents an analysis of the measuring systems of the stator voltage of inverter-fed motor drive system. Experimental tests of measurement systems were carried out to calculate their bandwidth, dynamic properties and accuracy. The methods of measuring the temporary values of the phase voltages and interphase voltages. Experimental tests were carried out on the inverter-fed drive system with asynchronous motor with a power of 2,6 kW.
Słowa kluczowe
PL napęd falownikowy   stojan silnika   napięcie fazowe   napięcie międzyfazowe   pomiar wartości chwilowej  
EN inverter-fed drive system   motor stator   phase voltage   interphase voltage   measurement of temporary values  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1514--1518
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Zawarczyński, Ł.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, Katedra Systemów Informatycznych, Zakład Systemów Sterowania i Zarządzania, l.zawarczynski@tu.kielce.pl
autor Stefański, T.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, Katedra Systemów Informatycznych, Zakład Systemów Sterowania i Zarządzania, t.stefanski@tu.kielce.pl
Bibliografia
1. Cheok Y. S., Zulkifilie I., A Comparative study of vector controlled PMSM drive with PI speed controller for long cable implementation. w: Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2012, nr vol. 46 no. 1, s. 453–460.
2. Mednis W., Olszewski M., Falowniki w napędach hydrostatycznych. w: Pomiary, Automatyka, Robotyka, 2010, nr 14/11, s. 123–124.
3. Nowak R., Chudzik P., Sobieraj T., Wektorowy falownik napięciowy z pomiarem rzeczywistego napięcia wyjściowego. w: Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, 2013, nr 2, s. 179–183.
4. Sieklucki G., Orzechowski T., Sykulski R., Model matematyczny napędu z silnikiem indukcyjnym - metoda DTC-SVM. w: Elektrotechnika i Elektronika, 2010, nr 29, tom 1-2, s. 33–40.
5. Sikorski A., Ruszczyk A., Ocena właściwości układów przekształtnikowych (FOC, DTC, DTC-SVM) zasilających maszynę indukcyjną. w: Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, 2006, nr 75, s. 25–30.
6. Urbański K., Odtwarzanie prędkości PMSM z wykorzystaniem obserwatora siły elektromotorycznej. w: Przegląd Elektrotechniczny, 2014, nr 6, s. 172–177.
7. Wnuk A., Przetwornice częstotliwości do napędu silników z magnesami trwałymi. w: Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, 2007, nr 76, s. 29–34.
8. Zawarczyński Ł., Analiza falownikowego napędu pompy hydraulicznej z silnikiem BLDC. XIII International PhD Workshop OWD 2011, 22-25 October 2011. wyd. 29., Wisła, 2011.
9. Zawarczyński Ł., Stefański T., Problemy pomiarowe w napędach falownikowych. w: Logistyka, 2011, nr 6, s. 4107–4117.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-200ef65f-a946-42e0-b725-7d94566f3e8a
Identyfikatory