Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1fc54487-2570-4950-80d6-998c1424a3db

Czasopismo

Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska

Tytuł artykułu

Badanie nagrzewania się filtrów chroniących przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym

Autorzy Gralewicz, G.  Owczarek, G.  Kubrak, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Examination of heating process of filters protecting against hazardous infrared radiation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań zmian temperatury powierzchni filtrów ochronnych zachodzących w wyniku ekspozycji na promieniowanie podczerwone. Przeanalizowano zmiany temperatury powierzchni następujących rodzajów filtrów: absorpcyjnych, metaliczno-odbiciowych, oraz opracowanych przez autorów filtrów interferencyjnych. Analiza przedstawionych wyników badań wykazała, że jest możliwe ograniczenie wzrostu temperatury powierzchni filtrów chroniących przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym metodami optyki cienkowarstwowej.
EN This paper presents the methodology and results of changes of temperature on the surface of protective filters in place by exposure to infrared radiation. The changes of temperature on the surface of absorption filters, reflective metallic filters and metal – dielectric interference filters developed by the authors have been analyzed. As it follows from the analysis of the presented results, it is possible to reduce the temperature increase on the surface of filters protecting against hazardous IR radiation by thin film optics methods.
Słowa kluczowe
PL optyka cienkowarstwowa   filtr interferencyjny   promieniowanie podczerwone   pomiary temperatury   ochrona przed promieniowaniem podczerwonym   środki ochrony oczu i twarzy  
EN interference film   infrared radiation   thin film optics methods   infrared protection   eye and face protection   temperature measurement  
Wydawca Politechnika Lubelska
Czasopismo Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
Rocznik 2015
Tom nr 1
Strony 62--65
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gralewicz, G.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych, Pracownia Ochrony Oczu i Twarzy, grgra@ciop.lodz.pl
autor Owczarek, G.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych, Pracownia Ochrony Oczu i Twarzy, growc@ciop.lodz.pl
autor Kubrak, J.
Bibliografia
[1] Angus Macleod H., MacLeod A.: Thin Film Optical Filters, 3rd Edition, January 1st 2001 by Taylor & Francis, 2001.
[2] Berning P.H., Turner A.F.: Induced Transmission in Absorbing Films Applied to Band Pass Filter Design, JOSA 47, 1957, 230–239.
[3] Gralewicz G., Owczarek G., Kubrak J.: Interferencyjne filtry zabezpieczające przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym na gorących stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 5/2012, 12-15.
[4] Gralewicz G., Owczarek G., Kubrak J.: Interferencyjne filtry blokujące szkodliwe promieniowanie podczerwone na gorących stanowiskach pracy, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 256/2012, 23-35.
[5] Handbook of Occupational Safety and Health – red. nauk. prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej. Taylor and Francis Group, LLC, 2010.
[6] Marzec S.: Propozycje oceny narażenia pracowników na cyklicznie powtarzające się promieniowanie podczerwone, Przegląd Elektrotechniczny, rok LXXXV, 11, 2009, 226-228.
[7] Marzec S.: Zagrożenie promieniowaniem podczerwonym na wybranych stanowiskach pracy w hutnictwie żelaza i stali, Praca Zdrowie Bezpieczeństwo, 2/2001, 4-7.
[8] PN-EN 166: 2005 Ochrona indywidualna oczu – Wymagania, 2005.
[9] PN-EN 171: 2005 Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed podczerwienią - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie, 2005.
[10] Sytchkowa S.: Reliable Deposition of ITF with a Single Metal Layer. Applied Optics, Vol 50, 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1fc54487-2570-4950-80d6-998c1424a3db
Identyfikatory