Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1f637e6c-d165-463c-a4c0-7257b257893b

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Rozwój transportu jako siła napędowa procesów globalizacji i regionalizacji międzynarodowej

Autorzy Pietrzak, M.  Roman, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Development of transport as a driving force of globalization and regionalization of the economy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule ukazano znaczenie kosztów transportu jako bariery w handlu i wpływ obniżania jego kosztów na postęp w rozwoju procesów globalizacji i regionalizacji. Zaprezentowano metody określania zakresu geograficznego sektora/rynku zaproponowane przez Portera, Yipa, Lasssere’a i jednego z autorów artykułu. We wszystkich koncepcjach oceny zakresu geograficznego sektora pojawia się kwestia transportu.W jednej z metodtrudności i koszty wynikające z transportu i składowania są zaliczone do sił ograniczających potencjalny zakres geograficzny sektora w grupie czynników podażowych. Zaprezentowano również uproszczony przykład wpływu kosztów transportu oraz długookresową ewolucję kosztów transportumającą wpływ narozszerzenie zakresu obszaru geograficznego rynku.
EN The article shown the role of transport as one of the driving forces of globalization and regionalization of the economy. Presented methods for determining the geographic scope of the sector / market proposed by Porter, Yip, Lasssere and one of the authors of the article. In all these concepts, appears the problem of transport. In one method, the difficulties and costs of transport and storage are included in the forces working against globalisation in the group of supply factors. Also presented a simplified example of the impact of transport costs and long-term evolution of transport costs having an impact on the scope of the market.
Słowa kluczowe
PL rozwój transportu   globalizacja   regionalizacja transportu  
EN development of transport   globalization   regionalization of transport  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 4
Strony 3639--3648
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Pietrzak, M.
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor Roman, M.
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
[1] Adamowicz M.: Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. „Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G”, T. 98, z. 1, 2011.
[2] Arregle J. R., Miller T. L., Hitt M. A., Beamish P. W.: Do Regions Matter? An Integrating Institutional and Semiglobalization Perspective on the Internationalization of MNEs. „Strategic Management Journal”, Vol. 34, No 8, 2013.
[3] Burnewicz J.: Koszty w ekonomice transportu [w:] M. Bąk (red.) Koszty i opłaty w transporcie, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
[4] Czarny E.: Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2013.
[5] Domański R.: Geografia ekonomiczna – ujęcie dynamiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004;
[6] Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2009.
[7] Godlewska-Majkowska H.: Lokalizacja przedsiębiorstw w gospodarce globalnej. Wyd. Difin, Warszawa 2013.
[8] Globalization and Trade, http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr08-2b_e.pdf, data odczytu: 19.10.2013.
[9] Imbs B.: Rynek mleka w warunkach gospodarki rynkowej. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 1-2, 1990.
[10] International Trade Statistics 2013, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2013_e/its2013_e.pdf, data odczytu: 29.12.2013;
[11] Klecha-Tylec K.: Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2013..
[12] Kołodko G. W.: Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego.TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007;
[13] Lassere Ph.: Global Strategic Management. Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, NY 2003.
[14] Lubbe A.: Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej [w:] Rozwój w dobie globalizacji (red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska). Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2010;
[15] Micał M.: Proces globalizacji we współczesnym świecie. „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” nr 3, 2008.
[16] Niedziółka M.: Wpływ globalizacji na rozwój regionalny i lokalny [w:] Glokalizacja (red. K. Kuciński). Wyd. Diffin, Warszawa 2011.
[17] Oziewicz E.: Globalizacja gospodarki światowej [w:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej (red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz K.). Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2012.
[18] Pietrzak M.: Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji, ,,Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 1, 2014.
[19] Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1998.
[20] Yip G.S.: Strategia globalna. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2004.
[21] Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
[22] Żołądkiewicz K.: Regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej [w:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej (red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz K.). PolskieWyd. Ekonomiczne, Warszawa 2012.
[23] Żołądkiewicz K.: Regionalizm a multilateralizm, [w:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej (red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz K.). Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1f637e6c-d165-463c-a4c0-7257b257893b
Identyfikatory