Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1f5e8acc-72b0-4de7-a017-ddca0bce0a3e

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Mechanizm chemiczny powstawania i usuwania SOxw procesie spalania węgla

Autorzy Krawczyk, E.  Zajemska, M.  Wyleciał, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The chemical mechanism of SOxformation and elimination in coal combustion process
Konferencja XIV Konferencja Ochrona Środowiska : przepisy, rozwiązania, interpretacje, trendy
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W artykule przybliżono istotę procesu spalania paliw stałych. Na przykładzie węgla zaprezentowano mechanizm powstawania SOx, a także metody usuwania tlenków siarki ze spalin. Pokazano też praktyczne rozwiązania ograniczania emisji SOxoraz korzyści płynące z wykorzystania metod numerycznych do przewidywania i ograniczania emisji SOxi NOxz procesu energetycznego spalania węgla.
EN This paper outlines the nature of the combustion process of solid fuels. Using coal for example, the mechanism of SOxformation was presented, as well as methods of elimination of sulphur oxides from exhaust fumes. Also, the paper discusses the practical solutions for reducing SOxemissions and the benefits of employing numerical methods for predicting and reducing SOxand NOxemissions from coal combustion for energy generation purposes.
Słowa kluczowe
PL spalanie   węgiel   emisja tlenków siarki   metody numeryczne  
EN combustion   coal   sulphur oxide emissions   numerical methods  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2013
Tom Vol. 67, nr 10
Strony 856--862
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Krawczyk, E.
  • Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechnika Częstochowska
autor Zajemska, M.
  • Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechnika Częstochowska
autor Wyleciał, T.
  • Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechnika Częstochowska
Bibliografia
1. Adamczuk-Poskart М., Możliwości zastosowania metod symulacji komputerowej do modelowania procesów spalania, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, nr 12, 2010 r.,736-739.
2. Bis Z., Kotły fluidalne, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, 321-343.
3. Czakiert Т., Bis Z.: Fluidalne spalanie węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem, Polityka Energetyczna, Tom9, 2006 r., 329-340
4. Jarosiński J., Techniki czystego spalania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996, 289-291.
5. Jasieńki S., Chemia i fizyka węgla, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995
6. Juda J., Nowicki М.,'.Urządzenia odpylające, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979, 346-351
7. Kordylewski W., Spalanie i paliwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, 215-219.
8. Kowalewicz A., Podstawy procesów spalania, Wydawnictwo Naukowo -Techniczne Warszawa 200r, 256-257.
9. Kudełko М., Model oceny funkcjonowania instrumentów zarządzania procesami redukcji emisji dwutlenku siarki w elektroenergetyce, Kraków 1999, Promotor doc. dr hab. inż. Wojciech Suwała.
10. Olszewska D., Marcewicz - Kuba A., Wpływ rodzaju węgla kamiennego na wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych, Gospodarka surowcami mineralnymi, Kraków 2007.
11. Tora B., Kogut K, Węglowe mieszanki energetyczne: właściwości, mielenie i spalanie, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005, 20.
12. Wilk R., Podstawy niskoemisyjnego spalania, Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne Gnomę, Katowice 2000, 80-101.
13. Zajemska М., Radomiak H.: Symulacje numeryczne formowania zanieczyszczeń w procesie оху-spalania różnych gatunków węgli, Archiwum Spalania Vol. 12, nr. 4, (2012).
14. http://www.energetyka.xtech.pl/- dn. 24.09.2012
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1f5e8acc-72b0-4de7-a017-ddca0bce0a3e
Identyfikatory