Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1f3eced3-f939-4539-bd02-dc35dbae1bdb

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Prognoza emisji zanieczyszczeń z samochodowych silników spalinowych w Polsce do 2030 r.

Autorzy Chłopek, Z.  Waśkiewicz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The forecast of the pollutant emission from automotive internal combustion engines in Poland by 2030
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prognozowanie emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych przeprowadza się dla skumulowanych kategorii pojazdów. Prognozowanie to musi uwzględniać zmiany: liczności i intensywności użytkowania pojazdów (średnich przebiegów rocznych), charakteru (ruch w miastach, poza miastami oraz na autostradach i drogach ekspresowych) i modelu ruchu (prędkości średniej) oraz poziomu ekologicznego silników spalinowych ze względu na emisję zanieczyszczeń. W pracy przedstawiono prognozę tych wielkości dla motoryzacji w Polsce do 2030 r. Na podstawie przyjętych danych wyznaczono emisję roczną najważniejszych zanieczyszczeń. Stwierdzono – mimo zwiększania się intensywności użytkowania samochodów – prognozowane zmniejszenie się emisji zanieczyszczeń, szczególnie tlenków azotu i cząstek stałych.
EN The forecasting of the pollutant emission from automotive internal combustion engines carried out for the cumulative vehicle category. The forecasting must take account of the changes: multiplicity and intensity of the use of vehicles (average annual passes), traffic character (cities, rural, and motorways and express roads) and traffic model (average speed) and the level of ecological combustion engines due to the pollutant emission. The study presents the forecast of the size of the automotive industry in Poland until 2030. On the basis of accepted data set annual emission of major pollutants. It has been found – despite the increase in the intensity of the use of a car – projected reduction in pollutant emission, especially nitrogen oxides and particulate matter.
Słowa kluczowe
PL silniki spalinowe   pojazdy samochodowe   emisja zanieczyszczeń   prognozowanie  
EN internal combustion engines   motor vehicles   pollutant emission   forecasting  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 186--191
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Chłopek, Z.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
autor Waśkiewicz, J.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
Bibliografia
[1] Balke I., Balke M., Quantitative study of the structure of the vehicle fleet in Poland, including the brand and age of the selected types of vehicles as of the end of 2009, (Badanie struktury ilościowej parku samochodowego w Polsce z uwzględnieniem marek i wieku wybranych rodzajów pojazdów według stanu na koniec 2009 roku). ITS 6002/ZBE. 2011. (In Polish).
[2] Burnewicz J., Forecasts of demand for transport in Poland in 2020 and 2030 – base year 2010. Appendix 2 to the „Strategy for the development of transport”, the Ministry of Infrastructure, (Prognozy popytu na transport w Polsce do roku 2020 i 2030 – rok bazowy 2010). Ministerstwo Infrastruktury. 2012. (In Polish).
[3] Burnewicz J.: The strategy of transport Progress in Poland until 2020 – The Forecast to 2030), (Strategia rozwoju transportu Polski do 2020 roku – z perspektywą do 2030 roku). Europejski Kongres Finansowy. So-pot 2012. (In Polish).
[4] Chłopek Z., Biedrzycki J., Wójcik P., Lasocki J.: Investigation of the motion of motor vehicles in Polish conditions. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2013, 60 (2). 3–20.
[5] Chłopek Z., Waśkiewicz J., Experts forecast the demand for energy carriers for vehicle fleet in Poland in 2030, (Ekspercka prognoza popytu na nośniki energii przez park samochodowy w Polsce w perspektywie 2030 r.). ITS 6243/ZBE. Warsaw 2011. (In Polish).
[6] Chłopek Z., Waśkiewicz J.: Projections of the fuel consumption by the road transport in Poland. Journal of KONES 2013 Vol. 20, No. 2. 33–39.
[7] Chłopek Z.: The modeling of the global Exhaust emission from road vehicles, (Modelowanie emisji globalnej spalin z silników pojazdów drogowych). Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej 3(34)/1999. 17–26. (In Polish).
[8] Chłopek Z.: The modeling of the Exhaust emission from internal combustion engines in conditions of traffic exploatation. (Modelowanie procesów emisji spalin w warunkach eksploatacji trakcyjnej silników spalinowych). Prace Naukowe. Seria „Mechanika” z. 173. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1999. (In Polish).
[9] Chłopek Z.: Testings of vehicle ecological structure in European Union countries in consideration of emission model adaptation into polish conditions. Journal of KONES 2000. 65–76.
[10] de Haan P., Keller M.: Modelling fuel consumption and pollutant emissions based on real-world driving patterns: the HBEFA approach. Int. J. Environment and Pollution, Vol. 22, No. 3, 2004. 240–258.
[11] Eurostat: Energy, transport and environment indicators. 2014.
[12] INFRAS AG, Handbuch für Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs. Version 3.2. Bern 2014.
[13] Menes M.: Modern trends of automotive technology, (Współczesne kierunki rozwoju techniki samochodowej). Transport Samochodowy nr 4/2011. 19–36. (In Polish).
[14] Skinner I., Van Hessen H., Smokers R., Hill N.: Towards the decarbonisation of EU’s transport sector by 2050. European Commission Directorate-General Environment. AEA/ED45405/Final Report. Brussels 2010.
[15] Sturm P.J.: Air Pollutant Emissions in Cities. Air Quality in Cities 2003. 31–50.
[16] Waśkiewicz J., Radzimirski S., Taubert S.: Develop a methodology for forecasting changes in the road transport sector activity - in the context of the law on management of emissions of greenhouse gases and other substances, (Opracowanie metodologii prognozowania zmian aktywności sektora transportu drogowego – w kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji). ITS 7101/ZBE. Warszawa 2011. (In Polish).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1f3eced3-f939-4539-bd02-dc35dbae1bdb
Identyfikatory