Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1f3d3da8-233b-4b5b-85e4-59008c5cb5e2

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Symulacyjne badanie wpływu parametrów otoczenia na napełnienie cylindrów silnika spalinowego

Autorzy Lisowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Simulation research on environmental impact parameters for filling the cylinder engine
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny wpływu parametrów otoczenia (temperatury i ciśnienia) na napełnienie cylindrów silnika spalinowego. Dane do oceny wyznaczono na podstawie badań modelowych silnika o zapłonie samoczynnym. Masy powietrza zamknięte w przestrzeni roboczej cylindra, dla różnych wartości parametrów otoczenia, obliczono przy zastosowaniu modelu matematycznego opartego na równaniach Naviera-Stokesa. Symulacje wykonano całego zakresu prędkości obrotowych wału korbowego silnika. Wyniki badań modelowych zaprezentowano jako zależności współczynnika napełnienia w funkcji temperatury i ciśnienia otoczenia dla stałej prędkości obrotowej. Wyznaczone równania linii trendu stanowią tym samym zależność do obliczenia współczynnika korekcji dla współczynnika napełnienia.
EN The article presents the results of assessing the impact of environmental parameters (temperature and pressure) to fill a cylinder internal combustion engine. Data for the assessment determined on the basis of the model diesel engine. The masses of air enclosed in the working space of the cylinder, for different values of the environmental parameters were calculated using a mathematical model based on the Navier-Stokes. Simulations were performed throughout the speed range of the engine. Model results are presented as depending on the filling factor as a function of ambient temperature and pressure for constant speed. Designated trend line equation are the same relationship to calculate a correction factor for the fill factor.
Słowa kluczowe
PL napełnienie   temperatura otoczenia   ciśnienie barometryczne   współczynnik korekcji  
EN filling   ambient temperature   barometric pressure   correction factor  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 1065--1069
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Lisowski, M.
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Bibliografia
[1] Lisowski M., Analiza wpływu parametrów geometrycznych układu dolotowego na napełnienie cylindrów silnika spalinowego i parametry jego pracy. Monografia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydawnictwo uczelniane ZUT, Szczecin 2011. s. 131. ISBN 978-83-7663-091-5.
[2] J. R. Sodré J. R., Soares S. M. C., Comparison of engine power correction factors for varying atmospheric conditions. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, vol.25 no.3 Rio de Janeiro July/Sept. 2003 Print version ISSN 1678-5878
[3] DIN, 1986, Automotive Engineering; Maximum Speed; Acceleration and Other Terms; Definitions and Tests", DIN 70020, Deutsches Institut für Normung.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1f3d3da8-233b-4b5b-85e4-59008c5cb5e2
Identyfikatory