Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1f188ff2-b6c2-455d-9800-6749e0d19b86

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - stan prawny

Autorzy Wolska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Lighting of indoor workplaces - legal status
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Chociaż zgodnie z zapisem ustawy o normalizacji stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, to istnieje wiele takich przypadków, kiedy wymagania norm są obligatoryjne. Ma to miejsce, gdy Polskie Normy powołane są w przepisach prawnych, np. w rozporządzeniach. W świetle zapisów rozporządzenia o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wymagania normy PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach są dla pracodawcy wymaganiami obligatoryjnymi. W artykule omówiono akty prawne, z których wynika obowiązek pracodawcy do zapewnienia oświetlenia stanowisk pracy o parametrach zgodnych z normami oświetleniowymi.
EN Even though in accordance with provision of the normalization statute Polish Standards are voluntary there are many cases in which the requirements of standards are obligatory. This is so when regulations quote Polish Standards. In the light of the Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 26 September 1997 on general provisions concering occupational safety and health and the Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 1 December1998 on health and safety at work with display screen equipment, the requirements of the PN-EN 12464-1:2004 standard Light and lighting. Lighting of work places. Part 1: Indoor work places are obligatory for employers. This article discusses legal acts which obligate employers to ensure that workplaces are lit in accordance with the requirements of lighting standards.
Słowa kluczowe
PL oświetlenie   oświetlenie miejsca pracy   prawo pracy   normalizacja  
EN lighting   lighting of work place   labour law   normalization  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2005
Tom nr 10
Strony 10--11
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Wolska, A.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Bibliografia
[1] PN-EN 12464 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
[2] PN -71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy; przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego
[3] PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych
[4] PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
[5] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (DzU nr 169, poz. 1386 i z 2004 r. nr 273, poz. 2703)
[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650)
[7] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148 poz. 973)
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, z 2003 r. nr 33 poz. 270, z 2004 nr 109 poz. 1156)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1f188ff2-b6c2-455d-9800-6749e0d19b86
Identyfikatory