Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1eee2c8c-1134-4fc9-94fe-ffadf99eed6e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Metody oceny poziomu komfortu dynamicznego w transporcie pasażerskim

Autorzy Tarkowski, S.  Rybicka, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methods for assessing the level of dynamic comfort in passenger transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące ilościowego określenia poziomu komfortu dynamicznego w transporcie pasażerskim. Omówiono opisane w dokumentach normatywnych metody, w oparciu o które formułowane są wnioski dotyczące tego zagadnienia w przypadku środków transportu szynowego. Przedstawiono również autorską propozycję metody, w oparciu o którą możliwe jest określenie poziomu komfortu w autobusach i trolejbusach wykorzystywanych w transporcie miejskim.
EN Paper discussed the selected issues relating to quantify the level of dynamic comfort in passenger transport. Discusses described in normative documents method, based on formulated proposals on this issue in the case of rail transport. It also presents an original proposal of the method, the basis of which it is possible to determine the level of comfort in buses and trolleybuses used in urban transport.
Słowa kluczowe
PL transport pasażerski   komfort dynamiczny   metoda oceny  
EN passenger transport   dynamic comfort   estimation method  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1385--1391
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Tarkowski, S.
autor Rybicka, I.
Bibliografia
1. Kolejnictwo – Komfort jazdy pasażerów – Pomiary i ocena PNEN 12299:2009; PKN Warszawa 2009
2. Mechanical vibration and Shock – Evaluation of human exposure to whole body vibration, Part 1: General requirements, ISO 26311; The International Organisation for Standardisation, 15 July; 1997.
3. British Standard Guide to measurement and evaluation of human exposure to whole body mechanical vibration and repeated shock, BS2631. British Standard Institution; 1987.
4. Förstberg J.: „Ride komfort and morion sickness In titling trans. Human responsem to morion enviroments In train experiment and Simulator experiments. Doctoral thesis”, Stockholm 2000.
5. Król S.: „Przegląd metod oceny wibracyjnego komfortu jazdy w pojazdach szynowych”, Transport Miejski i Regionalny, nr. 3 2009.
6. Grzegożek W., Wojs J.: „Próba oceny komfortu ruszania z miejsca samochodu z automatem sprzęgłowym dla inwalidów”, Czasopismo Techniczne, z.8-M/2008.
7. Cempel C.: „Wibroakustyka stosowana”, http://neur.am.put.poznan.pl/wa/wa.htm
8. Krakasis K., Skarlatos D., Zakinthinos T., „A factorial analysis for the determination o fan optima train Speed with a desired ride komfort”, www.elsevier.com
9. Tarkowski S.: „Wykorzystanie pokładowych rejestratorów parametrów ruchu pojazdów do oceny komfortu jazdy” rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, 2013
10. Merkisz J., Tarkowski S. „Czynniki dynamiczne i ich wpływ na subiektywne poczucie komfortu w autobusach miejskich” czasopismo „Postępy nauki i techniki” nr 14/2012
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1eee2c8c-1134-4fc9-94fe-ffadf99eed6e
Identyfikatory