PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zagrożenia ekologiczne dla wód Zatoki Gdańskiej wynikające z działalności Portu Gdynia

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Ecological threats to the Gdansk Bay waters derived from the Gdynia Port activity
Konferencja
Konferencja Naukowa Logistyka Morska. LogMare 2017 (9 ; 18-10.10.2017 ; Jastarnia, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Gdyński port znajduje się nad Zatoką Gdańską w województwie pomorskim na Pobrzeżu Kaszubskim i lokuje się na trzecim miejscu (po Gdańsku i Szczecinie) pod względem wielkości portów morskich w Polsce. Jest on bardzo nowoczesnym wielofunkcyjnym portem. Wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska morskiego, powoduje wiele niekorzystnych skutków: niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego, szkodliwość dla żywych zasobów. Szkodliwe substancje stanowią przeszkodę w przemysłowym użytkowaniu morza. Zanieczyszczenia wydostające się poza granice portu obniżają jakość użytkową wody morskiej i zmniejszają walory estetyczne kąpielisk.
EN
Gdynia harbor is located in the Gdansk Bay in the Pomeranian Voivodeship at the Kashubian Seashore and is placed on third place (after Gdansk and Szczecin) in terms of the size of sea ports in Poland. It is a very modern multifunctional port. The inflow of pollution into the marine environment causes many adverse effects: threats to human health, harm to the living resources. Hazardous substances impede the industrial use of the sea. Pollution that are emerging the port borders cause lower quality of sea water and reduces the aesthetic qualities of bathing water.
Rocznik
Tom
Strony
621--636
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab., pełny tekst na CD
Twórcy
autor
 • Akademia Marynarki Wojennej Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, e.lonska@amw.gdynia.pl
Bibliografia
 • 1. Dembska, G., Pazikowska-Sapota, G., Galer-Tatarowicz, K., Zegarowski, Ł., Aftanas, B. (2016). The influence of processes occurring during deposition of port’s sediments in the on the Gulf of Gdansk way of bounding metals in the sediments. BMI 31(1), 25-33.
 • 2. Gaffke, J., Lewandowska, A. (2016). Rola portów i stoczni w zanieczysczeaniu środowiska naturalnego w regionie połudnowego Bałtyku. Tutoring Gedanensis 1(1), 19-22.
 • 3. Kann, T. (1994). Porty i urządzenia portowe jako źródła zanieczyszczenia wód. w J. Błażejewski, D. Schuller, Zanieczyszczenie i odowa Zatoki Gdańskiej. Problem o znaczeniu ogólnouropejskim. Gdynia: Uniwersytet Gdański.
 • 4. Kann, T., Grzybowski, M. (1994). Port i stocznie jako źródlo zanieczyszczenia wód. w J. Błażejewski, D. Schuller, Zanieczyszcenie i odnowa Zatoki Gdańskiej. Problem o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Gdynia: Uniwersytet Gdański.
 • 5. Klopott, M. (2010). Zarządzanie środowiskowe w portach morskich Europy. Logistyka 6.
 • 6. Klusek, Z., Kukliński, P., Mróz, D., Witalis, B. (2014). Underwater noise in Gdynia Harbour during pilling. Hydroacoustics(17), 105-114.
 • 7. Majewski, A. (1990). Morfometria i hydrografia zlewiska. w A. Majewski, Zatoka Gdańska. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne. 10-15
 • 8. Malinowski, S. J., Gloza, I., Domagalski, J. (2001). The charcter of underwater noise radiated by small vessels. Hydroacoustics(4), 161-164.
 • 9. Rozporządzenie Min. Infr. i Rozw. (2015). z dn. 27 maja w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o. Dz. U. 2015 poz. 732, Załącznik nr 2.
 • 10. Rozporządzenie Min. Środ. (2011). z dnia 9 listopada 2011 r. w prawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Dz. U. 2011 poz. 1545.
 • 11. Rozporządzenie Min. Środ. (2014). z dnia 22 paździenika 2014 r. w sprawie sposobu klasfikacji stanu jednolitych częśći wod powierzchniowych raz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych . Dz. U. 2014 poz. 1482.
 • 12. Rozporządzenie Min. Środ. (2016). dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych . Dz. U. 2016 poz. 1187.
 • 13. Sobol, Z., Szumilas, T. (1994). Przyczyny złego stanu sanitarnego morskich wód przybrzeżnych i Zatoki Gdańskiej. w J. Błażejewski, D. Schuller, Zanieczyszczenie i odnowa Ztoki Gdańskiej, Materiały Seminarium - Gdynia 1991 Gdańsk: Uniwersytet Gdański. 104
 • 14. Urząd Morski w Gdyni. (2011). Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń portowych dla Zarządu Morskigo Portu Gdynia S.A. Nr 8201/05/11,.
 • 15. Ustawa. (2017). z dnia 27 kwietania 2001 Prawo ochrony środowiska z późn. zm. Dz. U. 2017 poz. 519.
 • 16. WIOŚ w Gdańsku. (2016). Ocena stanu wód przejściowych i przybrzeżnych województwa pomorskiego w roku 2015. Retrieved 10 25, 2017, from Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Gdańsku: https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/aktualnosci/54-aktualnosci-publikowane-w-2016-roku/442-ocena-stanu-wod-przejsciowych-i-przybrzeznych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-2015.html
 • 17. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. (2015). https://www.gdansk.wios.gov.pl/wiosOcena stanu wód przejściowych i przybrzeżnych województwa pomorskiego. Retrieved 10 25, 2017, from https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/aktualnosci/23-a2015/315-ocena-stanu-wod-przejsciowych-i-przybrzeznych-wojewodztwa-pomorskiego.html
 • 18. Wolska, L., Mędrzycka, K. (2009). Ocena ekotoksyczności osadów dennych z portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Ochrona środowiska, vol. 31 (1), pp. 49-52.
 • 19. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (2014). Czystość osadów dennych., z Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.: http://www.port.gdynia.pl/en/bulgarian/44-polski/ochrona-srodowiska/monitoring-srodowiska/54-czystosc-ostadow-dennych (10 2016)
 • 20. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (2016). Informacje o porcie. z Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.: http://www.port.gdynia.pl/pl/port/dane-portu (10 2017),
 • 21. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (2017a). Hałas mapa pora dzienna punkty w środku portu., z Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A: http://www.port.gdynia.pl/files/ochrona/monitoring/halas/halas2017/Halas%20%20pora%20dzienna%20punkty%20w%20srodku%20portu.pdf (10 2017)
 • 22. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (2017b). Hałas mapa pora nocna punkty w środku. z Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A, http://www.port.gdynia.pl/files/ochrona/monitoring/halas/halas2017/Halas%20mapa%20pora%20nocna%20punkty%20w%20srodku.pdf (10 2017)
 • 23. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A (2017c). Badanie wód portowych. z Zarząd Morskiego Posrtu Gdynia S.A: http://www.port.gdynia.pl/pl/ochrona-srodowiska/monitoring-srodowiska/844-badanie-wod-portowych-2 (10 2017)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1eee2af6-0cc6-49b4-95c9-6d464bcb4eb0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.