Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1ed71fca-2390-4d7e-8808-eb35489d0bb4

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zarządzanie ciągłością działania w świetle wymagań BS 25999

Autorzy Berlińska, J.  Berliński, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tworzenie planów ciągłości działania pozwala uniknąć utraty reputacji wobec dostawców, odbiorców, rynków finansowych i kapitałowych. BS 25999 jest brytyjskim standardem w zakresie zarządzania ciągłością działania i zawiera zbiór dobrych praktyk w tym obszarze. Posiadanie certyfikatu zgodności z BS25999- 2 jest istotną przewagą konkurencyjną dostawcy, jak również ważnym kryterium wyboru dla zlecającego. Możliwość niezależnej certyfikacji przyczynia się do wzrostu znaczenia zarządzania ciągłością działania, traktowanemu jako substytut zarządzania jakością czy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
EN Creating a business continuity plan to avoid loss of reputation with suppliers, customers, financial and capital markets. BS 25999 is the British standard for business continuity management, and includes a collection of good practices in this area. Having a certificate of conformity with BS25999-2 is an important supplier of competitive advantage, as well as an important selection criterion for the customer. The possibility of independent certification contributes to the growing importance of business continuity management, as a substitute for quality management and information security management.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie   ciągłość działania   wymagania BS 25999  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Berlińska, J.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor Berliński, A.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
1.Łuczak M., Strategie w działalności przedsiębiorstwa, Wyższa Szkołą Ekonomiczna, Warszawa, 2003.
2. Staniec I. Zawiła – Niedźwiecki J. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck, Warszawa 2008.
3. Kaczmarek T., Ćwiek G., Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Business Continuity Management, Warszawa, 2009.
4. Brytyjska Norma Zarządzania Utrzymaniem Ciągłości Działania BCM / BS 25999-1:2007 – tłumaczenie własne.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1ed71fca-2390-4d7e-8808-eb35489d0bb4
Identyfikatory