Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1ed27d8a-76a1-4664-baab-34ad50f1664f

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Możliwości zastosowania agregatu prądotwórczego jako źródła rezerwowego do produkcji energii elektrycznej

Autorzy Ciesielka, Edmund  Dybowski, Paweł  Wójcik, Jakub  Hanzelka, Zbigniew 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN The possibility of using a power generator as a reserve source for electricity production
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę niezbędną do określenia możliwości technicznych i ekonomicznych wykorzystania agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródła energii elektrycznej do uzupełnienia produkcji energii w okresach występowania wysokich cen. Utrzymanie agregatu w stanie gotowości wiąże się z koniecznością okresowego uruchamiania oraz cyklicznym serwisowaniem materiałów eksploatacyjnych. Powiązanie tych okresów eksploatacji agregatu z możliwością dostawy energii elektrycznej w okresie występowania wysokich cen może znacznie obniżyć koszty użytkowania danego urządzenia. Powyższa analiza daje odpowiedź na pytanie, czy można powiązać uwarunkowania techniczne eksploatacji agregatu prądotwórczego z jego wykorzystaniem jako źródła na rynku energii elektrycznej oraz czy optymalizacja okresów eksploatacji będzie opłacalna dla właściciela agregatu.
EN The paper presents the analysis of technical and economic possibilities of using a power generator to supplement energy production in periods of high electricity prices on the market. For technical reasons power generator set requires periodic operation as well as replacement of consumables. Linking these periods of operation with the possibility of supplying electricity during the period of high prices seems to be economically justified. The analysis gives an answer to the question whether it is possible to link technical conditions for the operation of a power generator with its use as a source of energy on the electricity market and whether optimization of operating periods will be profitable for the owner of the generator.
Słowa kluczowe
PL agregat prądotwórczy   źródło rezerwowe   prognoza opłacalności   Towarowa Giełda Energii   rynek bilansujący  
EN power generator   reserve electric energy source   balancing market   Polish Power Exchange   forecast of profitability  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 1 (121)
Strony 141--145
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Ciesielka, Edmund
  • Akademia Górniczo- Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, ciesiel@agh.edu.pl
autor Dybowski, Paweł
  • AGH Akademia Górniczo- Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, dybowski@agh.edu.pl
autor Wójcik, Jakub
  • AGH Akademia Górniczo- Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, jakubwojcik@agh.edu.pl
autor Hanzelka, Zbigniew
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, hanzel@agh.edu.pl
Bibliografia
[1]. J. Rączka, M. Swora, W. Stawiany “Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania”, NFOŚiGW, Warszawa 2012
[2]. J. Popczyk “Energetyka rozproszona”, Polski Klub Ekologiczny, Warszawa 2011
[3]. J. Paska “Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła”, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010
[4]. D. Urbanek, J. Paska, K. Pawlak, P. Terlikowski, J. Kaliński “Analiza działania rynku bilansującego”, Rynek energii elektrycznej. Rozwój, polityka, ekonomia", monografia Politechniki Lubelskiej, 2018, 121-134
[5]. Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. “Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016 – 2035.” Konstancin-Jeziorna, PSE S.A. 20 maja 2016
[6]. P. Pistelok “Jednostka prądotwórcza z generatorem z magnesami trwałymi – wyniki badań”, Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe – Nr 1/2014 (101), str. 193-198
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1ed27d8a-76a1-4664-baab-34ad50f1664f
Identyfikatory