Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1eb8de9f-6a38-4dd5-9da0-d76cfa2affad

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Obliczeniowa ocena nośności zbiorników małych oczyszczalni ścieków

Autorzy Piekarczuk, A.  Dudziak, S. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Calculation assessment of tanks load bearing capacity in small wastewater treatment plants
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy oceny, na podstawie obliczeń numerycznych, nośności zbiorników małych oczyszczalni ścieków wykonanych z tworzyw sztucznych. Przedstawiono interpretację zapisów normy wyrobu dotyczącej małych oczyszczalni ścieków w zakresie oceny nośności oraz autorskie komentarze i wskazówki interpretacyjne do postanowień normy, a także praktyczne porady w zakresie stosowania numerycznych metod obliczeniowych do oceny nośności zbiorników.
EN The paper concerns load bearing capacity assessment based on numerical calculations of plastic tanks in small wastewater treatment plants. The paper presents the interpretation of the product standard regulations with reference to the bearing capacity load assessment. The paper contains authors’ comments and guidelines on the interpretation of the standard regulations. Practical advice on the application of numerical methods to assess tanks bearing capacity load is also included.
Słowa kluczowe
PL gospodarstwo domowe   gospodarowanie odpadami   oczyszczalnia ścieków przydomowa   dobór zbiornika   rodzina wyrobów   obciążenie   właściwości materiału   geometria zbiornika   ocena nośności   obliczanie  
EN household   waste management   small wastewater treatment plant   tank selection   family of products   load   material characteristics   tank geometry   capacity assessment   calculation  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2016
Tom nr 12
Strony 27--29
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il.
Twórcy
autor Piekarczuk, A.
autor Dudziak, S.
  • Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
Bibliografia
[1] Bobrowicz Jan, Lech Czarnecki, Jadwiga Tworek. 2012. „Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem CPR 305/2011”. Materiały Budowlane (11): 32 – 35.
[2] Halicka Anna, Dominika Franczak. 2013. Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na ciecze. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[3] PN-EN 12566-3+A2:2013-10 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków.
[4] PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
[5] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
[6] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[7] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1eb8de9f-6a38-4dd5-9da0-d76cfa2affad
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2016.12.09