Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1ead642f-88d6-4b8b-9e10-b9e0fbe74a21

Czasopismo

Hutnik, Wiadomości Hutnicze

Tytuł artykułu

Intensification of the transformation of retained austenite to martensite under the influence of change in the stress state in wires of TRIP-type steel

Autorzy Wiewiórska, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Intensyfikacja przemiany austenitu szczątkowego w martenzyt pod wpływem zmiany stanu naprężenia w drutach ze stali typu TRIP
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Both the magnitudes and dynamics of the stress state occurring in drawing processes may cause a considerable acceleration of the transformation of retained austenite to martensite in wires of TRIP-type steel. The paper presents an investigation to determine the amount of transformed retained austenite in the structure of wires made of TRIP-type steel resulting from the change in the stress state upon loading the material with cyclical and variable-sign stress under rotary bending conditions. The value of the stress acting on the material was smaller than the value of the proof stress R0.2. The carried out investigations made possible to determine whether and to what extent the loading of wire with cyclical external stresses of magnitudes lower than the R0.2 value might influence the amount of transformed retained austenite and, consequently, the mechanical properties of utility products.
PL Występujące w procesach ciągnienia wartości, jak i dynamika stanu naprężenia może powodować znaczne przyspieszenie przemiany austenitu szczątkowego w martenzyt w drutach ze stali typu TRIP. W pracy przedstawiono badania dotyczące określenia ilości przeminionego austenitu szczątkowego w strukturze drutów ze stali typu TRIP, w efekcie zmiany stanu naprężenia, po obciążeniu materiału, cyklicznym, zmiennym co do znaku naprężeniem w warunkach zginania obrotowego. Wartość naprężeń oddziaływujących na materiał była mniejsza od wartości umownej granicy plastyczności R0,2. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, czy i w jakim stopniu obciążenie drutów cyklicznymi naprężeniami zewnętrznymi o wartościach mniejszych od R0,2 może wpływać na ilość przemienionego austenitu szczątkowego, tym samym na własności mechaniczne wyrobów użytkowych.
Słowa kluczowe
PL stal TRIP   proces ciągnienia   austenit szczątkowy  
EN TRIP steel   wire drawing   retained austenite  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Hutnik, Wiadomości Hutnicze
Rocznik 2012
Tom Vol. 79, nr 8
Strony 659--661
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wiewiórska, S.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Armii Krajowej 19, 42-200 Czestochowa, Poland, wiewior@wip.pcz.pl
Bibliografia
1. Michta G., Pietrzyk J., Osuch W.: Stabilność powstającego przy niskich temperaturach austenitu resztkowego w stalach niskowęglowych z miedzią wykorzystujących efekt TRIP, Inżynieria Materiałowa, 2003, nr 6, s. 339÷342
2. Perlade A., Bouaziz O., Furnemont Q.: A physically based model for TRIP-aided carbon steel behaviour, Materials Science and Engineering A vol. 356, 2003, pp. 145÷152
3. Bleck W.: Using the TRIP effect - the dawn of a promising group of cold formable steels. TRIP – Int. Conf. on TRIP Aided High Strength Ferrous Alloys, GRIPS – Proceeding, Ghent, Belgium, Germany, 2002, pp. 13÷24
4. De Cooman B.C: Structure-properties relationship in TRIP steels containing carbide-free bainite, Current Opinion in Solid State&Materials Science vol. 3-4, 2004, no. 8, pp. 285÷303
5. Wiewiórowska S.: Analiza teoretyczno-eksperymentalna procesów ciągnienia nowej generacji drutów ze stali TRIP, [Monografia], Częstochowa, 2011, nr 18
6. Hankus J.: Budowa i własności mechaniczne lin stalowych., Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2000
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1ead642f-88d6-4b8b-9e10-b9e0fbe74a21
Identyfikatory