Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1ea535eb-576c-4d25-8ac9-07ddbf3232a8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Metody oceny właściwości użytkowych smarów plastycznych w niskich temperaturach

Autorzy Gołębiowski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methods of estimation of the property of functional greases in low temperatures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały testy służące do oceny właściwości niskotemperaturowych smarów plastycznych oraz wady i zalety tych testów. Przedstawiono wyniki badań właściwości niskotemperaturowych smarów plastycznych o różnym składzie surowcowym oraz przedstawiono korelację pomiędzy wybranymi metodami badań. Dokonano omówienia otrzymanych wyników badań.
EN In the article tests being used for a property of low temperature plastic greases and an advantages and disadvantages of these tests were discussed. Findings of the property of low-temperature plastic greases were presented about the all sorts raw material line-up and correlation between chosen testing methods was described. They effected discussing received findings.
Słowa kluczowe
PL smar plastyczny   właściwości reologiczne   smar niskotemperaturowy  
EN grease   rheological properties   low-temperature grease  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 885--890, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Gołębiowski, T.
Bibliografia
1. Żmudzińska-Żurek B., Żółty B., Badanie wpływu charakteru bazy olejowej na właściwości smarów litowych, „Chemia”, 2-Ch/2011, Zeszyt 10.
2. Górska K., Górski W., Materiały pędne i smary, WKiŁ, Warszawa 1986.
3. PN-C-04146:1963 Przetwory naftowe - Pomiar lepkości strukturalnej smarów stałych.
4. ASTM D 1092-2012 Standard Test Method for Measuring Apparent Viscosity of Lubricating Greases.
5. MIL-G-23827-B Military Specification Grease, aircraft and instrument, gear and actuator screw NATO code number G-354, metric.
6. ASTM D 1478 -11 Standard Test Method for Low-Temperature Torque of Ball Bearing Grease.
7. ASTM D 4693-07 Standard Test Method for Low-Temperature Torque of Grease-Lubricated Whell Bearings.
8. Sprawozdanie ITWL Nr 13/55/09 z realizacji projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/08/2005 pt. „Środki smarowe o podwyższonych walorach ekologicznych przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym, rolnictwie i leśnictwie – opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych nietoksycznych wysokojakościowych: cieczy chłodząco-smarujących, oleju do pił łańcuchowych, oleju formierskiego i smaru plastycznego”.
9. Program komputerowy „Statistica 10” - Statystyczna obróbka danych, Dell.
10. Czarny R., Smary plastyczne, WNT, Warszawa 2004.
11. Paszkowski M., Kowalewski P., Leśniewski T., Badania właściwości reologicznych smarów plastycznych zagęszczonych 12-hydroksystearynianem litu w zakresie liniowej i nieliniowej lepkosprężystości, Tribologia, 4-2012.
12. Zajezierska A., Smary plastyczne – europejskie normy klasyfikacyjne i wymagania jakościowe, Nafta - Gaz, październik 2012.
13. Washo M., Frictional Characteristics of greased Rolling Contact Bearing, NLGI Spokesman, vol. 57. - No. 11, 1994.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1ea535eb-576c-4d25-8ac9-07ddbf3232a8
Identyfikatory